loading

 Phát Triển Thanh Toán Không Dùng Tiền Mặt Tại Nh Tmcp Đại Chúng – Thăng Long

MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii BẢNG DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v LỜI NÓI ĐẦU 1 CHƯƠNG I 4 LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT CỦA NG N HÀNG THƯƠNG MẠI 4 1.1Tổng quan về TTKDTM 4 1.1.1Khái niệm thanh toán không dùng tiền mặt 4 1.1.2 Đặc điểm của thanh toán không dùng tiền mặt 5 1.1.3 Các quy định cơ bản về thanh toán không dùng tiền mặt. 7 1.1.4 Các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt hiện hành 9 1.1.5 Vai trò của thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế thị trường 17 1.2 Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt 20 1.2.1 Khái niệm phát triển thanh toán không dùng tiền mặt 20 1.2.2 Các tiêu chí đánh giá sự phát triển TTKDTM 20 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển TTKDTM 22 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NG N HÀNG TMCP ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH THĂNG LONG 27 2.1 Tổng quan về Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long 27 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của PVCOMBANK – Chi nhánh Thăng Long 27 2.1.2 Cơ cấu bộ máy tổ chức của PVCOMBANK – Chi nhánh Thăng Long. 29 2.1.3 Các hoạt động và kết quả kinh doanh của PVCOMBANK – Chi nhánh Thăng Long 29 2.1.3.1 Hoạt động huy động vốn 30 2.2 Thực trạng thanh toán không dùng tiền mặt tại PVCOMBANK – Chi nhánh Thăng Long 33 2.2.1 Khái quát về tình hình thanh toán không dùng tiền mặt 33 2.3 Đánh giá thực trạng TTKDTM tại NH TMCP Đại Chúng Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long 41 2.3.1 Kết quả đạt được 42 2.3.2 Hạn chế 44 2.3.3 Nguyên nhân 45 CHƯƠNG III : GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NG N HÀNG TMCP ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM- CHI NHÁNH THĂNG LONG. 47 3.1. Định hướng của Ngân hàng trong thời gian tới về công tác thanh toán không dùng tiền mặt 47 3.2. Một số giải pháp nhằm phát triển thanh toán không dung tiền mặt tại Ngân hàngTMCP Đại Chúng Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long. 48 3.2.1. Cải tiến, nâng cao chất lượng nghiệp vụ thanh toán. 48 3.2.2. Hiện đại hoá công nghệ thanh toán của ngân hàng. 49 3.2.3. Mở rộng phạm vi thanh toán không dùng tiền mặt. 49 3.2.4. Tổ chức nâng cao trình độ cán bộ, nhân viên. 50 3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ. 51 3.3.1. Về phía Chính phủ. 51 3.3.2. Về phía Ngân hàng 52 KẾT LUẬN 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO 55

  • Phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại tại NH agribank – chi nhánh tỉnh Quảng Ninh
  • Phát triển cho vay tiêu dùng tại NH Việt Nam Thinh Vượng-Vĩnh Phúc
  • Phát triển dịch vụ bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển – Thanh Xuân

LỜI NÓI ĐẦU

1.Lí do chọn đề tài Trong những năm vừa qua, hoà nhịp chung với tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế nước nhà, ngành ngân hàng của Việt Nam đã có nhiều thay đổi. Ngân hàng nhà nước đã áp dụng rất nhiều chính sách mới, một trong những chính sách đó là chủ trương mở rộng và phát triển các quan hệ thanh toán không dùng tiền mặt góp phần cải thiện công tác thanh toán, ổn định việc lưu thông tiền tệ từ đó giúp cho các thành phần kinh tế và dân cư có thói quen sử dụng các công cụ thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế ngày càng phát triển của nước nhà để bắt kịp với sự tiên tiến của các nền kinh tế trong khu vực cũng như trên thế giới. Thanh toán không dùng tiền mặt là một hình thức vận động của tiền tệ, là một nghiệp vụ phức tạp và cần ứng dụng cao về tin học. Trong nền kinh tế thị trường nó đã được ngày một hoàn thiện và phát triển không ngừng, khối lượng hàng hoá trao đổi trong xã hội ngày càng lớn thì đòi hỏi các cách thức thanh toán phải đa dạng, nhanh chóng, an toàn và hiệu quả. Hiện nay, việc dùng tiền mặt trong thanh toán vẫn còn phổ biến. Hiện tượng này gây nên những bất lợi cho các hoạt động thanh toán của các ngân hàng thương mại nói riêng và nền kinh tế nói chung do sự tốn kém, không an toàn và phức tạp mà thanh toán bằng tiền mặt gây ra. Do đó nhiệm vụ đặt ra cho ngành ngân hàng là nhanh chóng phát triển và dần hoàn thiện chức năng thanh toán không dùng tiền mặt để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nền kinh tế phát triển trong một xã hội hiện đại. Xuất phát từ cơ sở lý luận đã được học trong nhà trường và qua thời gian thực tập, nghiên cứu tìm hiểu tổng quan về Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam  – Chi nhánh Thăng Long  và tìm hiểu các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng cũng như các hoạt động khác em luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ, chỉ bảo rất tận tình của Ban lãnh đạo cũng như các nhân viên tại Ngân hàng cùng các thầy cô trong khoa Ngân hàng –Bảo hiểm trường Học viện tài chính . Đặc biệt là sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình của cô giáo Trần Việt Thạch  đã giúp em hoàn thành  đề  tài tốt nghiệp với đề tài: “  Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng TMCP Đại Chúng – Chi nhánh Thăng Longvới hi vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả để phát triển hình thức thanh toán không dùng tiền mặt tại các Ngân hàng thương mại nói riêng cũng như trong nền kinh tế nước ta nói chung.

  1. Mục đích nghiên cứu của luận văn

Luận văn nhằm mục đích làm rõ cơ sở lý luận khoa học của các hình thức TTKDTM chung nhất. Trên cơ sở đó, phân tích, phát hiện những tồn tại, nguyên nhân của hoạt động TTKDTM tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long . Qua đó đưa ra những giải pháp kiến nghị nhằm phát triển TTKDTM tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long

  1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đề tài lấy quá trình thanh toán qua Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam Chi nhánh Thăng Long làm đối tượng  nghiên cứu. Chỉ nghiên cứu trong phạm vi một NHTM.

  1. Phương pháp nghiên cứu

Khóa luận sử dụng phương pháp thống kê, mô tả – giải thích, đối chiếu – so sánh, phân tích – tổng hợp. Ngoài ra, khóa luận còn thu thập thêm thông tin và số liệu liên quan đến vấn đề nghiên cứu từ các sách tham khảo, tạp chí, báo điện tử, các quy định liên quan đến hoạt động thanh toán của ngân hàng thương mại, của ngân hàng nhà nước Việt Nam..

  1. Nội dung kết cấu của khóa luận

Ngoài lời mở đầu và kết luận, chuyên đề của em gồm có 3 chương: Chương 1:  Lý luận cơ bản về phát triển thanh toán không dùng tiền mặt của Ngân hàng thương mại. Chương 2:  Thực trạng thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long Chương 3: Giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long Với thời gian thực tập ít ỏi và năng lực bản thân còn hạn chế,chuyên đề của em còn nhiều thiếu sót,em mong được sự góp ý của cô giáo và các anh chị. Em xin chân thành cảm ơn cô giáo Trần Việt Thạch và các anh chị ở Pvcombank – Chi nhánh Thăng Long đã giúp  đỡ em hoàn thành bài viết này

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí file Word