loading

Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tại Công Ty Tnhh Môi Trường Đô Thị Tiền Hải

Trong điều kiện kinh tế thị trường như hiện nay đặc biệt trong xu thế toàn cầu hóa nền kinh tế thì bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần phải nỗ lực tạo chỗ đứng vững chắc cho mình. Đòi hỏi các doanh nghiệp cần phải luôn cố gắng nâng cao chất lượng sản phẩm, tìm kiếm và mở rộng thị trường. Đồng thời cần phải tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp đặc biệt là bộ máy kế toán thật hiệu quả.

PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TIỀN HẢI 

1.1. Quá trình hình thành và phát triển công ty TNHH Môi trường Đô thị Tiền Hải: 4 1.2. Tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty : 7 1.3. Tổ chức quản lý SXKD của Công ty: 8 1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty: 9

PHẦN II: THỰC TRẠNG MỘT SỐ PHẦN HÀNH KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TIỀN HẢI 17

2.1. Tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại Công ty : 17 2.2. Tổ chức kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty: 21 2.3. Tổ chức kế toán tài sản cố định tại Công ty: 30 2.4. Tổ chức kế toán lao động, tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty: 36 2.5. Tổ chức kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty: 41 2.6. Hệ thống báo cáo tài chính và báo cáo quản trị của Công ty TNHH Môi trường Đô thị Tiền Hải: 44

PHẦN III: MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TIỀN HẢI:

3.1. Ưu điểm: 45 3.2. Một số hạn chế và biện pháp khắc phục: 45 KẾT LUẬN: 47

LỜI NÓI ĐẦU

Đây là bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống công cụ quản lý kinh tế, tài chính trong mỗi doanh nghiệp, có vai trò tích cực trong việc quản lý, điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế. Chính vì vậy, đội ngũ nhân lực ở đây phải được đào tạo có chất lượng, nhiệt tình, trung thực và sáng tạo. Tuy nhiên trên thực tế đối với mỗi doanh nghiệp, việc thực hiện các chính sách về kế toán; việc tổ chức công tác kế toán, đầu tư cho bộ máy kế toán và chất lượng của đội ngũ nhân viên kế toán là khác nhau do mỗi doanh nghiệp kinh doanh trong những ngành nghề, lĩnh vực khác nhau và có những điều kiện về nguồn lực tài chính cũng như con nguời khác nhau. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán trong Doanh nghiệp, là những nhân viên kế toán tương lai, với kiến thức nền tảng tiếp thu được về chuyên ngành kế toán đã được thầy cô truyền giảng trong quá trình học tập, đợt thực tập này là dịp giúp em làm quen với thực tế sản xuất kinh doanh của một đơn vị cụ thể. Em đã được tìm hiểu thực trạng công tác một số phần hành kế toán ở Công ty trách nhiệm hữu hạn Môi trường Đô thị Tiền Hải giúp em củng cố và làm phong phú thêm kiến thức đã học ở trường, tạo ra một hành trang vững vàng trước khi bước vào nghề. Em xin chân thành cảm ơn TS. Nguyễn Tuấn Anh cùng các anh chị phòng kế toán đã giúp đỡ, tạo điều kiện để em có thể hoàn thành bài báo cáo này.

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

STT Ký hiệu chữ viết tắt Nội dung viết tắt BCTC Báo cáo tài chính BHTN Bảo hiểm thất nghiệp BHXH Bảo hiểm xã hội

BHYT Bảo hiểm y tế CCDC Công cụ dụng cụ GTGT Giá trị gia tăng KKTX Kê khai thường xuyên KPCĐ Kinh phí công đoàn MTC Máy thi công NVL Nguyên vật liệu SXKD Sản xuất kinh doanh TK Tài khoản TNDN Thu nhập doanh nghiệp TNHH Trách nhiệm hữu hạn TSCĐ Tài sản cố định VLXD Vật liệu xây dựng VNĐ Việt Nam đồng DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU STT Tên sơ đồ Sơ đồ 01 Quy trình công tác xây lắp Sơ đồ 02 Cơ cấu bộ máy quản lý Sơ đồ 03 Bộ máy kế toán của công ty Sơ đồ 04 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Chứng từ ghi sổ Sơ đồ 05 Trình tự ghi sổ kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng Sơ đồ 06 Kế toán chi tiết NVL,CCDC tại công ty Sơ đồ 07 Kế toán tổng hợp NVL, CCDC tại công ty Sơ đồ 08 Kế toán tổng hợp TSCĐ Sơ đồ 09 Trình tự ghi sổ kế toán lương và các khoản trích theo lương Bảng 01 Một số chỉ tiêu của Công ty trong năm 2014 và 2015

PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TIỀN HẢI

1.1. Quá trình hình thành và phát triển công ty TNHH Môi trường Đô thị Tiền Hải: Tên giao dịch: Công ty TNHH Môi trường Đô thị Tiền Hải (gọi tắt là “Công ty”). Giám đốc: Trần Quốc Quyền. Địa chỉ trụ sở chính: Khu 4 thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Điện thoại: 0363.655.778. Mã số thuế: 1000.630.927 do sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thái Bình cấp lần 01 ngày 20 tháng 07 năm 2009, lần 2 ngày 01 tháng 07 năm 2014. Tài khoản: 3404.201.001.526 mở tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Năm 2009, Công ty TNHH Môi trường Đô thị Tiền Hải được cấp giấy chứng nhận kinh doanh số 1000.630.927 do sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thái Bình cấp ngày 20 tháng 07 năm 2009 với các chức năng: Thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp trên địa bàn huyện Tiền Hải. Xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp trên địa bàn huyện Tiền Hải. Ươm, trồng và chăm sóc cây xanh trên các tuyến đường. Tiêu thoát nước cho thị trấn Tiền Hải mở rộng. Xử lý nước thải cho thị trấn Tiền Hải mở rộng. Xây dựng các công trình công ích (công trình công cộng về vệ sinh môi trường đô thị).

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word tải luận văn miễn phí