loading

Các Giải Nhằm Phát Triển Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn – Hà Nội

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Tên đề tài: Các giải nhằm phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài gòn – Hà Nội chi nhánh Hàng Trống”

Đơn vị thực tập: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN – HÀ NỘI_CHI NHÁNH HÀNG TRỐNG

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
Ký hiệu Nguyên từ
NHTM NHNN NH TTKDTM UNC UNT SHB Ngân hàng Thương mại Ngân hàng Nhà Nước Ngân hàng Thanh toán không dùng tiền mặt Uỷ nhiệm chi Uỷ nhiệm thu Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội

LỜI MỞ ĐẦU

Ngân hàng là một trong các tổ chức tài chính quan trọng nhất của nền kinh tế, Ngân hàng thực hiện các chính sách kinh tế, đặc biệt là chính sách tiền tệ, vì vậy, là một kênh quan trọng trong chính sách kinh tế của Chính phủ. Trong nền kinh tế thị trường hiện nay làm tốt công tác thanh toán không dùng tiền mặt có vai trò rất lớn, góp phần cải thiện công tác thanh toán, ổn định lưu thông tiền tệ, khống chế được lạm phát, thúc đẩy tăng nhanh vòng quay của vốn và một điều quan trọng là nó thể hiện được vai trò quản lý của Nhà nước trong kinh tế.

Tỷ trọng thanh toán bằng tiền mặt vẫn chiếm tỷ trọng cao trong tổng thanh toán của nền kinh tế.

Bắc Kạn là một tỉnh miền núi nghèo, kinh tế kém phát triển, trong thanh toán thì thanh toán bằng tiền mặt vẫn là chủ yếu. Vì vậy, việc đẩy nhanh công tác thanh toán không dùng tiền mặt là điều cần thiết. Do đó, em đã chọn đề tài: “ Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội

Mục đích của việc nghiên cứu công tác thanh toán không dùng tiền mặt là phân tích các vấn đề có liên quan tới thanh toán không dùng tiền mặt, từ đó rút ra dược những mặt làm được và những mặt chưa thực hiện  được của công tác này và đề xuất những giải pháp nhằm giúp phát triển và hoàn thiện công tác thanh toán này tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Bắc Kạn.

Bài viết này em sử dụng phương pháp phân tích, so sánh số liệu công tác thanh toán của chi nhánh trong năm 2013, 2014 và 30/9/3015.

Đề tài ngoài phần mở đầu và kết luận thì gồm 3 chương:

Chương 1: Những lý luận cơ bản về phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế thị trường của ngân hàng thương mại

Chương 2: Thực trạng thanh toán không dùng tiền mặt tại Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội

Chương 3: Giải pháp nhằm phát triển thanh toán không dùng tiên mặt tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download tải luận văn miễn phí