loading

Các Giải Pháp Chủ Yếu Tăng Lợi Nhuận Tại Công Ty Xây Lắp Vật Liệu Xây Dựng Sông Hồng

Đề tài: “Các giải pháp chủ yếu tăng lợi nhuận tại công ty xây lắp vật liệu xây dựng Sông Hồng”

LỜI MỞ ĐẦU

Sản xuất của cải vật chất là điều kiện đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của xã hội con người. Các doanh nghiệp nói chung và ngành xây dựng cơ bản nói riêng, với tư cách là một đơn vị sản xuất đã và đang tạo ra cơ sở vật chất cho nền kinh tế quốc dân, đặt nền tảng vững chắc cho sự phát triển của đất nước.

Từ khi nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế khác nhau đều phải chuyển mình và thay đổi hoàn toàn để thích nghi được với môi trường kinh tế trong đó tồn tại các quy luật khách quan.

Để nắm bắt được những cơ hội và vượt qua những thách thức, các doanh nghiệp cần phải có chiến lược kinh doanh hiệu quả. Mặt khác, cơ chế thị trường đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải là một chủ thể độc lập trong kinh doanh, được quyền chủ động xây dựng phương án sản xuất, thực hiện các biện pháp kinh tế để tăng hiệu quả sản xuất đồng thời nó cũng là yêu cầu từng doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm về hoạt động của chính bản thân mình. Mục tiêu “Tối đa hóa lợi nhuận” luôn là thước đo cũng như mục đích cuối cùng của mọi biện pháp sản xuất kinh doanh hiệu quả đó.

Một doanh nghiệp thu được lợi nhuận cao sẽ tăng được nguồn tích lũy cho tái đầu tư mở rộng; tăng thu ngân sách Nhà nước; nâng cao uy tín, vị thế của mình trên thương trường và cải thiện đời sống cho mỗi thành viên của doanh nghiệp đó. Bởi vậy lợi nhuận không những là thước đo hiệu quả sản xuất kinh doanh mà còn là nhân tố quyết định sự tồn tại của doanh nghiệp.

Xuất phát từ vai trò cũng như ý nghĩa to lớn của lợi nhuận trong doanh nghiệp, nên trong quá trình thực tập em đã chọn đề tài “Các giải pháp chủ yếu tăng lợi nhuận tại công ty xây lắp vật liệu xây dựng Sông Hồng” cho luận văn cuối khóa của mình. Đề tài chủ yếu tập trung đi sâu vào phân tích, đánh giá tình hình thực hiện lợi nhuận của công ty năm 2004, so sánh với năm trước và kế hoạch đề ra. Dựa trên cơ sở đó để đưa ra những giải pháp tài chính hữu hiệu cho việc gia tăng lợi nhuận trong những năm tới của công ty.

  • Hoàn thiện công tác kế toán hàng hoá tại công ty cổ phần Gas- Petrolimex
  • Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cơ khí ô tô 3-2
  • Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty VTHK số 14 Hà Nội

Ngoài phần mở đầu và kết luận, kết cấu luận văn gồm 3 chương:

  • Chương I: Lợi nhuận và sự cần thiết phấn đấu tăng lợi nhuận trong điều kiện hiện nay.
  • Chương II: Tình hình thực hiện lợi nhuận ở Công ty Xây lắp vật liệu xây dựng Sông Hồng.
  • Chương III: Phương hướng phát triển và các giải pháp góp phần nâng cao lợi nhuận của Công ty Xây lắp vật liệu xây dựng Sông Hồng.

Qua thời gian thực tập tại công ty, với sự giúp đỡ tận tình của cán bộ, lãnh đạo, phòng tài chính của công ty và được sự hướng dẫn của thầy giáo,  em đã hoàn thành khóa luận văn này. Mặc dù đã cố gắng tìm hiểu và phân tích nhưng do hạn chế về trình độ nhận thức nên không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp để khóa luận được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo hướng dẫn, ban lãnh đạo, phòng tài chính Công ty Xây lắp vật liệu xây dựng Sông Hồng.

Tải luận văn miễn phí!

Video Hướng dẫn download luận văn