loading

Các Mẫu Nhận Xét Của Đơn Vị Thực Tập

MẪU NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP Họ và tên người nhận xét : Chức vụ : Nhận xét quá trình thực tập tốt nghiệp của Sinh viên: Mai Thị Cúc Khóa: 50; Lớp: 21.08; Đề tài: Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Sung Won Vina Nội dung nhận xét:

 • CẤP THOÁT NƯỚC VÀ VỆ SINH THỊ XÃ BẮC KẠN
 • Phân tích tình hình phát triển dịch vụ của NH TMCPCT Việt Nam – Thăng Long
 • Quản lý chi thường xuyên NSNN cho giáo dục THCS ở huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

 • Về tinh thần thái độ thực tập của sinh viên
 • Về ý thức kỉ luật , tuân thủ quy định của đơn vị thực tập

 

 1.        Về kĩ năng giao tiếp , kĩ năng mềm
 2.         Về kiến thức chuyên môn   

  Người nhận xét (Ký tên, đóng dấu)     NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC   Họ và tên người hướng dẫn khoa học: TS. Trần Thị Ngọc Hân Nhận xét quá trình thực tập tốt nghiệp của sinh viên: Mai Thị Cúc Khóa: 50 Lớp: 21.08 Đề tài: Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Sung Won Vina Nội dung nhận xét:

 1. Về tinh thần thái độ thực tập của sinh viên

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Về chất lượng và nội dung của chuyên đề
 • Sự phù hợp giữa tên và nội dung đề tài với chuyên ngành

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Độ tin cậy và tính hiện đại của phương pháp nghiên cứu

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Hà Nội, ngày    tháng      năm 2016

Người nhận xét (Ký tên)

Điểm: – Bằng số: ……..          – Bằng chữ: ………………   NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN   Họ và tên người phản biện:………………………………………………….. Nhận xét quá trình thực tập tốt nghiệp của sinh viên: Mai Thị Cúc Khóa: 50 Lớp: 21.08 Đề tài: Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Sung Won Vina Nội dung nhận xét:

 1. Sự phù hợp giữa tên và nội dung đề tài với chuyên ngành

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Đối tượng và mục đích nghiên cứu
 2. Độ tin cậy và tính hiện đại của phương pháp nghiên cứu
 3. Nội dung khoa học

Hà Nội, ngày    tháng      năm 2016

Người nhận xét (Ký tên)

Điểm: – Bằng số: ……..          – Bằng chữ: ………………

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download miễn phí file Word