loading

Chính Sách Lãi Suất Với Hoạt Động Tới Các Công Ty Ngành Xây Dựng Trong Giai Đoạn 2010- 2015

Chính sách lãi suất với hoạt động tới các công ty ngành Xây dựng trong giai đoạn 2010- 2015

MỤC LỤC

  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ LÃI XUẤT VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NGHÀNH XÂY DỰNG  1.1 Lý luận chung về lãi suất 1.1.1 Khái niệm vàvai trò của lãi suất 1.1.1.1 Khái niệm lái suất 1.1.1.2 Vai trò của lãi suất 1.1.2 Các loại hình lãi suất và cơ chế xác định lãi suất: 1.1.2.1 Các loại hình lãi suất: 1.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất và cơ chế xác định lãi suất: 1.1.3.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất: 1.1.3.2 Cơ chế xác định lãi suất: 1.1.4 Ảnh hưởng của lãi suất đối với nền kinh tế: 1.1.4.1 Lãi suất với quá trình huy động vốn: 1.1.4.2 Lãi suất với quá trình đầu tư 1.1.4.3 Lãi suất với tiêu dùng và tiết kiệm: 1.1.4.4 Lãi suất với tỷ giá và hoạt động xuất nhập khẩu 1.1.4.5 Lãi suất với lạm phát 1.2 Tổng quan nghành xây dựng ở Việt Nam 1.2.1 Lịch sử phát triển nghành xây dựng 1.2.2 Đặc điểm nghành Xây Dựng ở Việt Nam trong giai đoạn 2010-2015 1.2.3 Định hướng phát triển ngành: CHƯƠNG 2: ẢNH HƯỞNG CỦA LÃI SUẤT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TỚI CÁC CÔNG TY XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN 2010 ĐẾN 2015  2.1 Khái quát chung về các công ty Xây dựng: 2.1.1 Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Xây dựng Việt Nam 2.1.2 Tập đoàn Vingroup: 35 2.1.3 Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng HOLDINGS 2.1.4 Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec (COTECCONS) 2.2.3 42 2.2.4 Công ty Cổ Phần Xây dựng Phục Hưng Holdings 2.2.4 Công ty Cổ phần Xây dựng COTEC – COTECCONS 2.3 Đánh giá thông qua kết quả chạy mô hình kinh tế lượng 2.3.1 Mô hình và số liệu sử dụng trong nghiên cứu CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NGHÀNH XÂY DỰNG 3.1 Bài học kinh nghiệm từ quá khứ: 3.2 Triển vọng và xu hướng 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ngành xây dựng 3.2.1 Khắc phục lệch pha cung – cầu bất động sản 3.2.2 Đẩy mạnh Cổ phần hóa doanh nghiệp Xây dựng 3.2.3 Thực hiện tốt các kế hoạch Bộ Xây dựng đã triển khai DANH MỤC CÁC BẢNG BẢNG 2.1: TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH HỢP TỔNG CÔNG TY BẲNG 2.2 : KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢNG 2.3: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢNG 2.4: TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY BẢNG 2.5: TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY Phụ lục 1: Doanh thu và lợi nhuận sau thuế theo quý của Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam từ 2010 đến 2015 Phụ lục 2: Doanh thu và lợi nhuận sau thuế theo quý của Tập đoàn Vinroup – Công ty Cổ phần (HOSE) từ 2010 đến 2015 Phụ lục 3: Doanh thu và lợi nhuận sau thuế theo quý của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings (HNX) từ 2010 đến 2015 Phụ lục 4: Doanh thu và lợi nhuận sau thuế theo quý của Công ty Cổ phần Xây dựng COTEC (HOSE) từ 2010 đến 2015 Phụ lục 5: Doanh thu và lợi nhuận sau thuế theo quý của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 (HNX) năm 2010 đến 2015 Phụ lục 6: Lãi suất trung bình cho vay trung và dài hạn của NHTM Nhà nước

LỜI MỞ ĐẦU

 • Tính cấp thiết của đề tài luận văn:

Đối với một doanh nghiệp hay một tổ chức kinh doanh thì môi trường bên ngoài luôn tác động trực tiếp đến sự tồn vong và phát triển của nó. Với nghành nghề xây dựng, môi trường kinh tế có vai trò quyết định trong việc hoàn thiện môi trường kinh doanh và ảnh hưởng tới hoạt động tiêu thụ của doanh nghiệp. Môi trường kinh tế là một nhân tố quan trọng ảnh hưởng tới  hoạt động xây dựng và kinh doanh của công ty nói chung và hoạt động đầu tư nói riêng. Môi trường kinh tế vừa tạo ra cá cơ hội phát triển cho các doanh nghiệp, vừa có thể là nhân tố đầu tiên và chủ yếu trong việc chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp nếu định hướng và hoạt động của doanh nghiệp không tuân theo quy luật phát triển của nó Lãi suất với tư cách là một trong những công cụ của chính sách tiền tệ đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, nghiên cứu và từ lâu đã được nhiều quốc gia trên thế giới sử dụng như một công cụ hữu hiệu điều tiết nền kinh tế. Ảnh hưởng của lãi suất đối với các công ty xây dựng luôn là một vấn đề cấp thiết cần được tìm hiểu kỹ, nhât là với cá công ty xây dựng nhà đất Tham khảo một số bài viết phần tải luận văn miễn phí:

 • Thực trạng tình hình quản trị vốn lưu động tại công ty cổ phần thương mại miền núi thanh hóa
 • Tiêu giảm giá thành, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp
 • Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại TNHH Đầu tư Xây dựng Việt Phát tại Hà Nội

Từ thực tiễn đó, em chọn nghiên cứu đề tài “Chính sách lãi suất với hoạt động tới các công ty ngành Xây dựng trong giai đoạn 2010- 2015”

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài:

Mục tiêu chính: Nghiên cứu đề tài này, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về mức độ ảnh hưởng cũng như cơ chế tác động của lãi suất đến các các hoạt động xây dựng, buôn bán nhà đất của các công ty xây dựng ở Việt Nam. Mục tiêu cụ thể:

 • Phân tích những tác động đối với các công ty xây dựng khi lãi suất thị trường ở mức cao
 • Phân tích những tác động đối với các công ty xây dựng khi lãi suất thị trường ở mức thấp
 • Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

Đối tượng nghiên cứu: Một số công ty xây dựng điển hình :

 • Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Xây dựng Việt Nam
 • Tập đoàn VINGROUP
 • Công ty Cổ phần Phục Hưng
 • Công ty Cổ phần Xây dựng COTEC
 • Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 (LICOGI 18)

Phạm vi nghiên cứu: Dựa trên ROA và ROE của 5 công ty xây dựng tiêu biểu trên sàn chứng khoán

 • Phương pháp nghiên cứu:

Đề tài sử dụng 2 phương pháp nghiên cứu

 • Phương pháp định tính: Phân tích, so sánh, tổng kết để xem xét các vấn đề từ đó đưa ra các nhận xét, kết luận
 • Phương pháp định lượng: Thông qua các mô hình kinh tế đã học đề tính toán và đưa ra nhận xét, kết luận

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word miễn phí