loading

Chính Sách Tín Dụng Đối Với Khách Hàng Cá Nhân Tại Ngân Hàng Tmcp Quốc Tế Việt Nam – Chi Nhánh Hai Bà Trưng

MỞ ĐẦU

  • Lý do nghiên cứu

Việc trở thành thành viên thứ 150 của WTO là dấu ấn quan trọng trong tiến trình đổi mới nền kinh tế của Việt Nam, mở ra cho chúng ta nhiều cơ hội tiếp cận thị trường tài chính hàng đầu, tuy nhiên cũng đặt ra không ít thách thức khi các ngân hàng nước ngoài được phép kinh doanh bình đẳng như các NHTM trong nước. Thị trường kinh doanh nhiều tiềm năng cùng với nguy cơ cạnh tranh ngày càng gay gắt đã đặt các NHTM Việt Nam vào thế phải thay đổi chiến lược kinh doanh, tìm kiếm cơ hội đầu tư mới, mở rộng và đa dạng hóa nhóm khách hàng mục tiêu, Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) cũng không thể nằm ngoài xu thế đó. VIB đã trở thành một cái tên thân thuộc với nhiều khách hàng. Với tầm nhìn chiến lược của mình, VIB đang nỗ lực hướng đến trở thành một NHTM hàng đầu Việt Nam; hoạt động theo mô hình NHTM trọng tâm bán lẻ theo những thông lệ quốc tế tốt nhất vớ công nghệ hiện đại, đủ cạnh tranh với các ngân hàng trong nước và quốc tế hoạt động tại Việt Nam. Với hơn 100.000 khách hàng cá nhân trên cả nước, VIB đã xác định chiến lược phát triển song hành bán buôn đi đôi với bán lẻ, trong đó mảng tín dụng cá nhân là một trong những mục tiêu quan trọng hàng đầu, do tín dụng luôn là một hoạt động chủ lực của khách hàng. Chính vì vậy tôi chọn đề tài: “ Chính sách tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – Chi nhánh Hai Bà Trưng ”.

  • Mục đích nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu giải quyết 3 vấn đề cơ bản sau: – Hệ thống hóa cơ sở lý luận về chính sách tín dụng cá nhân và phát triển tín dụng cá nhân – Thực trạng chính sách tín dụng tại VIB – Chi nhánh Hai Bà Trưng. Và ảnh hưởng của nó đến tín dụng cá nhân. – Đề xuất một số giải pháp nhằm mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng cá nhân tại VIB – Chi nhánh Hai Bà Trưng.

  • Đối tượng, phạm vi nghiên cứu

Đối tượng: Chính sách tín dụng của VIB Phạm vị: Chi nhánh Hai Bà Trưng – VIB

  • Phương pháp nghiên cứu

Luận văn chủ yếu dựa trên phương pháp thống kê, phương pháp phân tích, so sánh…để thực hiện nghiên cứu.

  • Nội dung nghiên cứu

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục các từ viết tắt, danh mục bảng biểu, danh mục tài liệu tham khảo…nọi dung của luận văn gồm 03 chương, cụ thể: – Chương 1: Một số vấn đề cơ bản về tín dụng ngân hàng đối với khách hàng cá nhân. – Chương 2: Chính sách tín dụng ảnh hưởng đến tín dụng cá nhân tại ngân hàng VIB – Chi nhánh Hai Bà Trưng.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word miễn phí

Xem thêm một số bài viết khác: Thực trạng tình hình quản trị vốn lưu động tại công ty cổ phần thương mại miền núi thanh hóa Tiêu giảm giá thành, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại TNHH Đầu tư Xây dựng Việt Phát tại Hà Nội