loading

Chống Thất Thu Thuế Giá Trị Gia Tăng Đối Với Các Doanh Nghiệp Ngoài Quốc Doanh

MỤC LỤC Trang bìa i MỤC LỤC i DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iii LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THẤT THU VÀ CHỐNG THẤT THU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG . 4 1.1. Lý luận cơ bản về thất thu thuế 4 1.1.1. Khái niệm và phân loại thất thu thuế 4 1.1.2. Nguyên nhân thất thu thuế 6 1.1.3. Hậu quả của thất thu thuế 7 1.2. Lý luận cơ bản về doanh nghiệp ngoài quốc doanh 10 1.2.1. Khái niệm và đặc điểm cơ bản về doanh nghiệp ngoài quốc doanh 10 1.2.2. Vai trò của doanh nghiệp ngoài quốc doanh đối với nền kinh tế 11 1.3. Lý luận cơ bản về chống thất thu thuế giá trị gia tăng 12 1.3.1. Nội dung chống thất thu thuế giá trị gia tăng 12 1.3.2. Nhân tố tác động đến hoạt động chống thất thu thuế 15 1.3.3. Sự cần thiết của việc tăng cường chống thất thu thuế GTGT đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh. 18 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHỐNG THẤT THU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH. 20 2.1. Khái quát chung về Chi cục thuế quận Tây Hồ 20 2.1.1.Khái quát chung tình hình kinh tế xã hội quận Tây Hồ 20 2.1.2.Tổ chức bộ máy quản lý Chi cục thuế quận Tây Hồ 20 2.1.3.Kết quả quản lý thuế những năm gần đây của Chi cục thuế quận Tây Hồ 23 2.2.Thực trạng hoạt động chống thất thu thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh 25 2.2.1. Kết quả thu thuế GTGT đối với DN NQD tại chi cục thuế quận Tây Hồ 25 2.2.2. Thực trạng thất thu thuế 26 2.2.2.1. Thất thu về đối tượng nộp thuế 26 2.2.2.2. Thực trạng chống thất thu về căn cứ và phương pháp tính thuế 30 2.2.2.3. Thực trạng chống thất thu trong quản lý nợ 38 2.2.2.4. Chống thất thu trong công tác hoàn thuế 42 2.2.3. Đánh giá chung về thực trạng chống thất thu thuế GTGT tại Chi cục thuế quận Tây Hồ 44 2.2.3.1. Kết quả đạt được 44 2.2.3.2. Tồn tại 44 2.2.3.3. Nguyên nhân 45 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP CHỐNG THẤT THU THUẾ GTGT ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH. 48 3.1. Định hướng hoạt động chống thất thu thuế giá trị gia tăng đối với DN NQD trên địa bàn quận Tây Hồ 48 3.2. Giải pháp chống thất thu thuế giá trị gia tăng đối với DN NQD trên địa bàn quận Tây Hồ 49 3.2.1. Hoàn thiện bộ máy nhân lực trong chi cục 49 3.2.2. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền hỗ trợ DN NQD 50 3.2.3. Tăng cường công tác kiểm tra về thuế giá trị gia tăng đối với DN NQD 50 3.2.4. Chống thất thu qua việc đổi mới công tác quản lý nợ thuế nhằm giảm nợ thuế đối với DN NQD 53 3.2.5. Chống thất thu qua việc tăng cường kiểm soát công tác hoàn thuế 54 3.2.6. Hoàn thiện cơ chế chính sách 55 KẾT LUẬN 57 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 58

  • LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP
  • Tổ chức công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại ctcp Phú Toàn
  • NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KD

LỜI MỞ ĐẦU

  • Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước,  bao gồm nhiều sắc thuế trong đó thuế GTGT là một sắc thuế  chiếm tỷ trọng khá lớn trong cơ cấu số thu, cùng vơi vai trò quan trọng thúc đẩy nền kinh tế phát triển nhờ tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các chủ thể. Vì vậy, việc thu đúng – đủ, nuôi dưỡng nguồn thu và chống thất thu từ thuế giá trị gia tăng nói riêng cùng các sắc thuế khác nói chung là hết sức quan trọng. Ngày nay trong bối cảnh kinh tế hội nhập sâu rộng đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự ra đời và phát triển của các công ty, DN đặc biệt là khối các DN NQD. Đây là khu vực có vai trò quan trọng đóng góp một phần không nhỏ vào số thu của ngân sách hàng năm. Với các quy mô, loại hình đa dạng, trong khi nguồn lực của cơ quan thuế còn hạn chế là cơ hội để các hành vi gian lận thuế của các doanh nghiệp ngày một phổ biến, tinh vi và phức tạp hơn. Điều này đe dọa đến số thu của Ngân sách Nhà nước. Có thể thấy, thất thu thuế là vấn đề nan giải mà toàn ngành thuế riêng và chi cục thuế quận Tây Hồ đang phải đối mặt. Công tác chống thất thu thuế GTGT đối với các DN NQD thời gian qua còn tồn tại nhiều hạn chế và bất cập. Do đó, việc nâng cao hiệu quả hoạt động chống thất thu thuế GTGT với các DN NQD là công việc quan trọng góp phần giúp chi cục thuế quận Tây Hồ tập trung được nguồn thu tiềm năng, đảm bảo thực hiện được mục tiêu, nhiệm vụ của ngành và góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn quận. Vì những lý do trên đây, em đã lựa chọn đề tài “Chống thất thu thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại chi cục thuế quận Tây Hồ”.

  • Mục tiêu nghiên cứu

Mục đích nghiên cứu: Đề xuất các giải pháp chống thất thu thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh( DN NQD) tại chi cục thuế quận Tây Hồ. Để đạt được mục đích này, đề tài cần thực hiện các nhiệm vụ sau: – Hệ thống hóa cơ sở lý luận về thất thu thuế và hoạt động chống thất thu thuế GTGT đối với DN NQD. – Trình bày các vấn đề lý luận cơ bản về DN NQD. – Tìm hiểu thực trạng chống thất thu thuế GTGT đối với DN NQD qua đó đánh giá hiệu quả công tác chống thất thu thuế GTGT đối với DN NQD  giai đoạn 2013 – 2015. – Đề xuất giải pháp chống thất thu thuế GTGT đối với DN NQD trong giai đoạn tới.

  • Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

– Đối tượng nghiên cứu: Tình hình chống thất thu thuế GTGT đối với DN NQD ở Việt Nam. – Phạm vi nghiên cứu: giai đoạn 2013-2015.

  • Phương pháp nghiên cứu

Trong quá trình thực hiện đề tài luận văn tốt nghiệp em đã sử dụng các phương pháp sau:

  • Phương pháp tư duy: phương pháp duy vật biện chứng.
  • Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp thống kê, phân tích, so sánh, tổng hợp, mô hình hóa.
  • Kết cấu của luận văn

Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về thất thu thuế và chống thất thu thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Chương 2: Thực trạng chống thất thu thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại địa bàn quận Tây Hồ. Chương 3: Giải pháp chống thất thu thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại địa bàn quận Tây Hồ. Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong việc tìm hiểu, nghiên cứu các kiến thức lý luận và thực tiễn nhưng luận văn của em cũng không thể tránh khỏi những khiếm khuyết. Em rất mong nhận được sự góp ý, chỉ bảo của các thầy cô giáo, các cán bộ thuế, các bạn đọc để luận văn của em được hoàn thiện hơn. Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các cô chú, anh chị trong chi cục thuế quận Tây Hồ và đặc biệt là TS. Tôn Thu Hiền, giảng viên khoa Thuế – Hải quan đã nhiệt tình quan tâm, giúp đỡ em trong quá trình nghiên cứu và hoàn thiện đề tài này.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí file Word