loading

Cơ Chế Thu Thập, Lưu Trữ Và Xử Lý Thông Tin Cho Hoạt Động Môi Giới Bất Động Sản Tại Sàn Giao Dịch Bất Động Sản An Cư

Cơ Chế thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin cho hoạt động môi giới bất động sản tại sàn giao dịch bất động sản An Cư CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CƠ CHẾ THU THẬP, LƯU TRỮ VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN CHO HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN. 9 1.1. Một số khái niệm cơ bản 9 1.1.1. Bất động sản và Thị trường bất động sản. 9 1.1.2. Môi giới bất động sản 15 1.1.3 Thông tin về bất động sản: 16 1.2. Thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin cho hoạt động môi giới 17 1.2.1. Khái niệm về thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin về bất động sản. 17 1.2.2 . Sự cần thiết phải thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin về 18 1.2.3. Nội dung thu thập, lưu trữ và xử lí thông tin về bất động sản 19 1.3.  Kỹ năng, phương pháp thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin về bất động sản. 23 1.3.1. Kỹ năng, thu thập, lưu trữ  thông tin về bất động sản. 23 1.3.2  Phương pháp thu thập, lưu trữ và xử lí thông tin về bất động sản 32 1.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới  công tác thu thập, lưu trữ và xử lí thông tin về bất động sản. 36 CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THU THẬP, LƯU TRỮ VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI CỦA CÔNG TY 38 2.1 Giới thiệu về công ty cổ phần Dịch Vụ Bất Động sản An Cư 38 2.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty cổ phần dịch vụ BĐS An Cư 38 2.1.3 Cơ cấu tổ chức 42 2.1.4 43 2.1.5 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh. 43 2.2.   Thực trạng công tác thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin về 46 2.2.1.   Thực trạng chung của công tác thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin về bất động sản: 46 2.1.2.   Công tác thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin tại công ty cổ phần Dịch vụ BĐS An Cư. 48 2.3.  Đánh giá hiệu quả công tác thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin về bất động sản. 55 2.3.1.Ưu điểm: 55 2.3.2.   Hạn chế 56 2.3.4. Nguyên Nhân 57 CHƯƠNG III. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THU THẬP, LƯU TRỮ VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN CHO HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN 59 3.1.          Xu hướng phát triển của thị trường bất động sản ViệtNam 59 3.2. Định hướng và mục tiêu phát triển của An Cư những năm tới. 60 3.3  Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin của nhà môi giới bất động sản 62 3.2.2.   Trang bị đầy đủ cơ sở vật chất cho hoạt động thu thập và xử lý thông tin về bất động sản. 63 3.2.3.   Tăng cường và mở rộng trao đổi thông tin với các tổ chức môi giới và doanh nghiệp bất động sản khác. 63 3.3 Một số kiến nghị nhằm thúc đẩy sự phát triển của quá trình thu thập, lưu trữ và xử lí thông tin cho hoạt động môi giới bất động sản tại công ty Cổ Phần Dịch Vụ Bất Động Sản An Cư. 64 3.3.1.Nâng cao vai trò quản lý của Nhà nước đối với hoạt động môi giới bất động sản. 65 KẾT LUẬN: 68

Xem thêm:

  • Định giá đất phục vụ cho mục đích thu tiền sử dụng đất tại Công ty TNHH Thẩm định giá và Tư vấn tài chính Việt Nam
  • NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP
  • Tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành công nghiệp chế biến nông sản tỉnh Nghệ An

DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ HÌNH VẼ Bảng 2.1.2: Quy định vai trò, trách nhiệm của các bộ phận Bảng 2.1.3: Tình hình sản xuất kinh doanh của An Cư từ 2013-2015 Biểu đồ 2.1.3: Tình hình sản xuất kinh doanh của An Cư từ 2013-2015 Hình 2.1.2.2: Mặt bằng tầng điển hình của dự án Vinpearl empire condotel Nha Trang.   LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết của đề tài. Bất động sản là loại hàng hóa có tính đặc thù với giá trị lớn, thời gian tạo lập lâu dài và sự phản ứng của cung so với cầu là rất chậm, việc mua bán và giao dịch các bất động sản chưa thực sự vận hành theo đúng quy luật của nền kinh tế thị trường và quan hệ cung cầu. Cho đến nay, với sự quản lý, điều tiết của Nhà nước cùng với việc hoàn thiện các khung pháp lý, thị trường bất động sản đã dần ổn định và phát triển. Hàng hóa bất động sản không bày bán trên thị trường, thông tin về hàng hóa bất động sản không phổ biến như hàng hóa khác, điều này khiến cho người mua và người bán bất động sản không có cơ hội và đủ lượng thông tin để lựa chọn bất động sản phù hợp. Sự mất cân bằng giữa cung và cầu khiến nhiều giai đoạn thị trường bất động sản nằm trong tay người bán. Do vậy, khi thực hiện các giao dịch trên thị trường bất động sản, cần phải có các nhà tư vấn, môi giới, đó là những người được đào tạo cơ bản, có kiến thức giao dịch, am hiểu pháp luật, nhiều kinh nghiệm. Với sự tham gia của họ, các giao dịch bất động sản sẽ trở nên dễ dàng hơn. Trong hoạt động môi giới bất động sản, có thể nói thông tin chính là năng lượng, là yếu tố quyết định sức mạnh và độ chuyên nghiệp của nhà môi giới. Sở hữu một lượng thông tin dồi dào, cơ bản và đa dạng về bất động sản chính là thế mạnh quan trọng nhất của mỗi nhà môi giới. Những dữ liệu mà nhà môi giới thu thập được thường dưới dạng thông tin thô hay nói cách khác là thông tin chưa qua xử lý. Các dữ liệu này có thể đúng và cũng có thể sai do nhiều yếu tố khác nhau. Chính vì vậy, để có được một thông tin với chất lượng cao, các dữ liệu phải được trải qua một quá trình xử lý, phân tích, kiểm tra và đánh giá. Qua một thời gian thực tập tại An Cư, được tiếp cận với những công việc hoàn toàn mới mẻ, em nhận thấy Công ty cổ phần dịch vụ bất động sản An Cư là một môi trường rất năng động và phù hợp cho sinh viên khối chuyên ngành kinh tế và kinh doanh bất động sản tham gia thực tập. Qua đó xây dựng và hình thành những kĩ năng cơ bản khi được tiếp xúc với công việc thực tế, nâng cao kinh nghiệm của bản thân và trau dồi kiến thức để phục vụ cho nghề nghiệp tương lai của mình. Để khai thác hết tiềm năng và hiệu quả kinh doanh của Công ty cổ phần dịch vụ bất động sản An Cư hiện nay thì phát triển hoạt động thu thập, lưu trữ và xử lí thông tin là bước chiến lược vô cùng quan trọng,  nó không chỉ  thúc đẩy quá trình phát triển hiện tại của An Cư mà còn là tiền đề vững chắc cho  hoạt động kinh doanh lâu dài của công ty. Xuất phát từ thực tế đó em đã quyết định chọn đề tài của mình là: “Cơ Chế thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin cho hoạt động môi giới bất động sản tại sàn giao dịch bất động sản An Cư”.

  1.     Mục tiêu nghiên cứu

–   Làm rõ những vấn đề lý luận, cơ sở khoa học về thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin cho nhà môi giới bất động sản. –       Nghiên cứu, đánh giá, phân tích thực trạng về thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin về bất động sản của nhà môi giới bất động sản. –       Đề xuất, kiến nghị một số giải pháp góp phần hoàn thiện, nâng cao hoạt động thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin cho nhà môi giới tại Sàn Bất Động Sản An Cư.

  1.     Phạm vi nghiên cứu

–       Tập trung vào hoạt động thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin của sàn giao dịch bất động sản. –       Phạm vi nghiên cứu: tại một số sàn giao dịch bất động sàn trên địa bàn Hà Nội. Tập trung chủ yếu vào công ty BĐS An Cư trong khoảng thời gian từ năm 2013 đến tháng 3 2016.

  1.     Phương pháp nghiên cứu

Luận văn lấy phương pháp duy vật biện chứng làm nền tảng nghiên cứu, đồng thời kết hợp với các phương pháp khác, như phương pháp chuyên gia, phương pháp tổng hợp, phân tích và xem xét thực tiễn hoạt động kinh doanh bất động sản.

  1.     Kết cấu đề tài

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn có nội dung chính được trình bày như sau: Chương I: Tổng quan về cơ chế thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin cho hoạt động môi giới bất động sản    Chương II. Thực trạng công tác thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin cho hoạt động môi giới của công ty An Cư Chương III. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin cho hoạt động môi giới bất động sản CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CƠ CHẾ THU THẬP, LƯU TRỮ VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN CHO HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN.    1.1. Một số khái niệm cơ bản

  • Bất động sản và Thị trường bất động sản.
  • Bất động sản

–  Tài sản là của cải vật chất dùng vào mục đích sản xuất hoặc tiêu dùng. Tài sản bao gồm vật, tiền, giấy tờ có giá và các quyền tài sản.Quyền tài sản là quyền trị giá được bằng tiền và có thể chuyển giao trong giao dịch dân sự, kể cả quyền sở hữu trí tuệ. Khi phân loại tài sản theo chu kỳ sản xuất, ta có tài sản cố định và tài sản lưu động. Còn khi phân loại tài sản theo đặc tính cấu tạo của vật chất, ta có tài sản hữu hình và tài sản vô hình.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí (file Word)

Để xem được nhiều luận văn hơn, các bạn vào : Tải luận văn miễn phí