loading

Công Tác Chống Buôn Lậu Và Gian Lận Thương Mại Đối Với Động Vật Hoang Dã Tại Cục Hải Quan Thành Phố Hà Nội.

Công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại đối với động vật hoang dã tại Cục Hải quan Thành phố Hà Nội. CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHỐNG BUÔN LẬU VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI ĐỐI VỚI ĐỘNG VẬT HOANG DÃ 5 1.1 Những vấn đề chung về buôn lậu và gian lận thương mại 5 1.1.1 Khái niệm về buôn lậu và gian lận thương mại 5 1.1.2 Các hình thức gian lận thương mại 8 1.1.3 Phân biệt gian lận thương mại với buôn lậu 10 1.1.4 Nguyên nhân và hậu quả của buôn lậu và gian lận thương mại 12 1.2 Khái quát chung về hoạt động phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại 18 1.2.1 Sự cần thiết và ý nghĩa của hoạt động phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại 18 1.2.2 Cơ sở pháp lý của công tác phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại 19 1.3 Một số thủ đoạn buôn lậu, gian lận thương mại động vật hoang dã 20 1.4 Vai trò của cơ quan Hải quan trong công tác phòng chống buôn lậu  và gian lận thương mại đối với động vật hoang dã 21 1.4.1 Vị trí và chức năng, nhiệm vụ của Hải quan trong hoạt động đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại 21 1.4.2 Các biện pháp nghiệp vụ của cơ quan Hải quan chuyên trách thực hiện chống buôn lậu và gian lận thương mại 22 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CHỐNG BUÔN LẬU VÀ GIAN LẬN THƯƠNG  MẠI ĐỐI VỚI ĐỘNG VẬT HOANG DÃ TẠI CỤC HẢI QUAN  THÀNH PHỐ  HÀ NỘI 26 2.1 Giới thiệu tổng quan về Cục Hải quan thành phố Hà Nội 26 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Cục Hải quan Thành phố Hà Nội 26 2.1.2 Cơ cấu bộ máy tổ chức 27 2.1.3 Chức năng và nhiệm vụ của Cục Hải quan Thành phố Hà Nội 28 2.2 Cơ cấu tổ chức, chức năng và nhiệm vụ của Phòng chống buôn lậu và xử lý vi phạm – Cục Hải quan Thành phố Hà Nội 31 2.2.1 Về cơ cấu tổ chức của Phòng chống luôn lậu và xử lý vi phạm – Cục Hải quan Thành phố Hà Nội 31 2.3 Tình hình hoạt động chống buôn lậu và gian lận thương mại đối với động vật hoang dã tại Cục Hải quan Thành phố Hà Nội 35 2.3.1 Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại động vật hoang dã thời gian qua 35 2.3.2. Thực trạng công tác chống buôn lậu và GLTM đối với động vật hoang dã tại Cục Hải quan Thành phố Hà Nội 35

Xem thêm:

  • Thực trạng và giải pháp phát triển nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại Bảo Việt Thanh Hoá
  • Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại TNHH Đầu tư Xây dựng Việt Phát tại Hà Nội
  • Quản lý rủi ro trong thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

LỜI MỞ ĐẦU Ở nước ta là một quốc gia phát triển ra sức đẩy mạnh sản xuất trong nước và nâng cao sức cạnh tranh trên toàn thế giới. Để hội nhập vào nền kinh tế quốc tế, chúng ta phải thực hiện được sản xuất và xuất khẩu những mặt hàng có chất lượng cao cạnh tranh trên khắp thị trường thế giới, kể cả những thị trường khó tính như Mỹ, Nhật… Việt Nam đã và đang trong quá trình xây dựng và phát triển, cần nhiều nguồn lực từ bên ngoài. Năng lực sản xuất trong nước còn chưa đáp ứng được nhiều nhu cầu sản xuất tiêu dùng nội địa, chính vì vậy phải nhập khẩu hàng hoá, máy móc, thiết bị từ bên ngoài là điều tất yếu. Trong bối cảnh Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của Tổ chức thương mại thế giới (WTO), việc các doanh nghiệp trong nước buôn bán, giao thương với các đối tác nước ngoài ngày càng phổ biến thì vai trò của lực lượng Hải quan Việt Nam nói chung và lực lượng kiểm soát chống buôn lậu nói riêng ngày càng quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh xuất nhập khẩu. Việt Nam được biết đến là một quốc gia trung chuyển hàng hóa buôn lậu có nguồn gốc từ các nước châu Phi. Do đó, buôn lậu và gian lận thương mại đối với động vật hoang dã đã trở thành quốc nạn, gây tác hại ngày càng trầm trọng. Việt Nam đang cùng phải đối mặt với rất nhiều thách thức to lớn trong công tác phòng, chống buôn bán động vật hoang dã nguy cấp trái phép. Chính vì vậy giải quyết được hiện tượng này là một trong những vấn đề đã và đang được xem xét, quan tâm. Với mong muốn giúp sinh viên Hải quan có cái nhìn tổng quan về công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại đối với động vật hoang dã, em đã lựa chọn nghiên cứu đề tài “Công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại đối với động vật hoang dã tại Cục Hải quan Thành phố Hà Nội”. Phạm vi nghiên cứu của đề tài ngoài những khái niệm, lý luận tập trung thì em nghiên cứu tình hình buôn lậu, gian lận thương mại đối với động vật hoang dã diễn ra trong thời gian 2011 – 2015 và hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại đối với động vật hoang dã tại Cục Hải quan Thành phố Hà Nội. CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHỐNG BUÔN LẬU VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI ĐỐI VỚI ĐỘNG VẬT HOANG DÃ 1.1 Những vấn đề chung về buôn lậu và gian lận thương mại 1.1.1 Khái niệm về buôn lậu và gian lận thương mại

  1. Khái niệm buôn lậu

Thuật ngữ buôn lậu được sử dụng với những ý nghĩa rất khác nhau. Xét từ góc độ khoa học và ngôn ngữ thì “buôn lậu là buôn bán những hàng hoá trốn thuế và hàng cấm”. Đây là khái niệm kế thừa những hiểu biết từ xưa đến nay của cụm từ này và khá phù hợp với quan niệm phổ thông hiện nay.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí (file Word)

Để xem được nhiều luận văn hơn, các bạn vào : Tải luận văn miễn phí