loading

Công Tác Kế Toán Bán Hàng Và Kết Quả Bán Hàng Ở Xí Nghiệp In Hộp Phẳng Thuộc Công Ty Sản Xuất Và Xuất Khẩu Bao Bì

Đề tài: “Công tác kế toán bán hàng và kết quả bán hàng ở xí nghiệp in hộp phẳng thuộc công ty sản xuất và xuất khẩu bao bì”

Chương 1

LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP

1.1. Sự cần thiết tổ chức kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm trong doanh nghiệp

Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh tạo ra sản phẩm dich vụ nhằm thoã mãn nhu cầu thị trường thông qua quá trình bán hàng với mục tiêu là lợi nhuận.

Theo quy luật tái sản xuất, quá trình sản xuất của doanh nghiệp sản xuất diễn ra tuần tự theo các giai đoạn: sản xuất- trao đổi- phân phối- tiêu thụ. Như vậy tiêu thụ thành phẩm là khâu cuối cùng của quá trình sản xuất kinh doanh, thực hiện giá trị và giá trị sử dụng của sản phẩm hàng hóa thông qua hai hành vi: Doanh nghiệp cung cấp sản phẩm hàng hoá cho khách hàng và khách hành thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán tiền hàng cho doanh nghiệp, hai hành vi này có thể khác nhau về không gian và thời gian.Quá trình này chuyển hoá vốn từ hinh thái hiện vật sang hình thái giá trị ‘tiền tệ’, giúp doanh nghiệp thu hồi vốn để tiếp tục quá trình kinh doanh tiếp theo.

Trong doanh nghiệp sản xuất, kế toán là công cụ sắc bén và hiệu quả nhất để phản ánh và giám đốc toàn diện mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm là một nội dung chủ yếu của công tác kế toán để phản ánh hiệu quả sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp trong một thời ký. Với ý nghĩa to lớn đó, trong mỗi một doanh nghiệp kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm phải được tổ chức một cach khoa học, hợp lý và đúng chế độ kế toán do Nhà nước ban hành.

  • Hoàn thiện công tác kế toán hàng hoá tại công ty cổ phần Gas- Petrolimex
  • Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cơ khí ô tô 3-2
  • Các giải pháp chủ yếu tăng lợi nhuận tại công ty xây lắp vật liệu xây dựng Sông Hồng

1.1.1 Thành phẩm và yêu cầu quản lý

Thành phẩm là những sản phẩm đã kết thúc giai đoạn cuối cùng của quy trình công nghệ sản xuất ra sản phẩm đó, đã qua kiểm tra đạt tiêu chuẩn kỹ thuật quy định, được nhập kho hoặc giao trực tiếp cho khách hàng.

Công tác quản lý thành phẩm cần đảm bảo các yêu cầu sau:

Tải luận văn miễn phí!

Video Hướng dẫn download luận văn