loading

Đặc Điểm Thạch Học Và Môi Trường Thành Tạo Tập Cát Kết Tầng Mioxen Dưới Mỏ T Lô 09-3/12, Bể Cửu Long

Đặc điểm thạch học và môi trường thành tạo tập cát kết tầng Mioxen dưới mỏ T, lô 09-3/12, bể Cửu Long

  PHẦN I : KHÁT QUÁT CHUNG VỀ BỂ CỬU LONG VÀ LÔ 09-3/12 3 CHƯƠNG 1: VỊ TRÍ ĐỊA LÝ, KINH TẾ, NHÂN VĂN BỂ CỬU LONG 4 1.1 Đặc điểm địa lý tự nhiên. 4 1.1.1 Vị trí địa lý. 4 1.1.2 Đặc điểm địa hình 5 1.1.3 Đặc điểm khí hậu 5 1.2 Đặc điểm kinh tế nhân văn 6 1.2.1 Giao thông vận tải 6 1.2.2 Đặc điểm kinh tế xã hội 8 1.3 Đánh giá thuận lợi và khó khăn 10 1.3.1 Thuận lợi 10 1.3.2 Khó khăn 10 CHƯƠNG 2: LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU CỦA BỂ CỬU LONG VÀ LÔ 09-3/12 11 2.1 Giai đoạn trước năm 1975: 11 2.2 Giai đoạn 1975-1979: 11 2.3 Giai đoạn 1980-1988: 12 2.4 Giai đoạn từ năm 1989 đến nay: 12 CHƯƠNG 3: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT BỂ CỬU LONG 15 3.1 Địa tầng 15 3.1.1 Móng trước Kainozoi 15 3.1.2 Trầm tích Kainozoi 16 3.2 Đặc điểm cấu trúc, kiến tạo 22 3.2.1 Cấu trúc 22 3.2.2  Hệ thống đứt gãy 24 3.2.3  Lịch sử phát triển địa chất. 25 CHƯƠNG 4: HỆ THỐNG DẦU KHÍ 27 4.1 Đá sinh: 27 4.2 Đá chứa: 28 4.3 Đá chắn 29 4.4 Bẫy dầu khí 30 4.5 Sự di chuyển của HidroCacbon 31 PHẦN II : ĐẶC ĐIỂM THẠCH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG TRẦM TÍCH CỦA TẦNG MIOXEN DƯỚI, MỎ T, LÔ 09-3/12, BỂ CỬU LONG 32 CHƯƠNG 5: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT MỔ T 33 5.1. Địa tầng 33 5.1.1 Đá móng trước Kainozoi 33 5.1.2 Trầm tích Kainozoi 34 5.2 Cấu, kiến tạo 39 CHƯƠNG 6: CƠ SỞ TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 42 6.1 Cơ sở tài liệu 42 6.2 Phương pháp nghiên cứu 42 6.2.1 Phương pháp mô tả mẫu 42 6.2.2 Phương pháp phân tích lát mỏng thạch học 42 6.2.2 Phương pháp cổ sinh địa tầng 43 6.2.3 Phương pháp phân tích tài liệu địa vật lý giếng khoan 46 6.2.4 Phương pháp nhiễu xạ tia X 47 CHƯƠNG 7: ĐẶC ĐIỂM THẠCH HỌC TẬP CÁT KẾT TẦNG MIOXEN DƯỚI MỎ T, LÔ 09-3/12, BỂ CỬU LONG 48 7.1 Thành phần mảnh vụn 48 7.2 Thành phần xi măng 49 7.3 Kiến trúc 50 7.4 Phân loại và nguồn gốc 51 CHƯƠNG 8: MÔI TRƯỜNG THÀNH TẠO 54 8.1 Môi trường thành tạo từ mẫu sườn 54 8.2 Môi trường thành tạo từ tài liệu cổ sinh 58 8.3 Kết quả phân tích môi trường thành tạo từ tài liệu địa vật lý giếng khoan 59 8.4 Kết quả phân tích môi trường thành tạo tập cát kết tầng Mioxen dưới mỏ T 60 KẾT LUẬN 61 KIẾN NGHỊ 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO. 62

Xem thêm:

 • Xây dựng phần mềm kế toán doanh thu bán hàng tại công ty TNHH CMC Software
 • Xây dựng phần mềm kế toán doanh thu bán hàng công ty TNHH Công nghệ hóa chất và môi trường Vũ Hoàng
 • Quản lý thuế GTGT đối với doanh nghiệp trên địa bàn huyện Quảng Xương

MỞ ĐẦU

 • Tính cấp thiết đề tài:

Dầu khí là một ngành công nghiệp chủ đạo của nước ta nói riêng và các nước trên thế giới nói chung. Nó đóng một vai trò rất quan trọng trong việc phát triển nền kinh tế, cũng như góp phần cho cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hàng năm, ngành công nghiệp dầu khí đã nộp vào ngân sách nhà nước một nguồn ngoại tệ đáng kể, góp phần thúc đẩy sự phát triển của nước nhà. Với chính sách đổi mới nền công nghiệp dầu khí nước ta đã có nhiều hợp đồng với các công ty dầu khí trong các hoạt động nghiên cứu tướng các đá trầm tích, nó đòi hỏi phải có sự kiên kết chặt chẽ giữa các nhà kĩ sư dầu khí, nhằm giúp đỡ nâng cao sự hiểu biết về việc nghiên cứu tướng.  Việc xác định tướng các đá trầm tích là vô cùng quan trọng vì xác định tướng đá là xác định một thể địa chất bao gồm một hay nhiều loại đá thành tạo trong những hoàn cảnh địa chất nhất định, phải hiểu cả hai mặt: đá và môi trường thành tạo đá thì chúng ta mới có thể có hướng tìm kiếm khai thác, thăm dò đạt hiệu quả cao. Vì vậy, yêu cầu nhà địa chất phải có cái nhìn sâu sắc về địa chất, nắm rõ chuyên môn và không ngừng tích lũy kinh nghiệm. Với tính cấp thiết này, cùng với sự đồng ý của bộ môn Địa Chất Dầu Khí của khoa Dầu khí, Trường Đại Học Mỏ – Địa Chất hoc viên đã chọn đề tài để thực hiện luận văn tốt nghiệp.

 • Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 • Đối tượng nghiên cứu

Tập cát kết tầng Mioxen dưới, mỏ T, lô 09-3/12, bể Cửu Long

 • Phạm vi nghiên cứu

Tập cát kết nằm ở tầng Mioxen dưới, mỏ T, lô 09-3/12, bể Cửu Long

 • Mục tiêu và nhóm vụ nghiên cứu
 • Mục tiêu : nghiên cứu đặc điểm thạch học và xác định môi trường thành tạo tập cát kết mỏ T trên cơ sở phân tích đặc điểm thạch học, mẫu sườn
 • Nhiệm vụ:
 • Thu thập tài liệu ngiên cứu các phương pháp phân tích để xác định tướng trầm tích.
 • Thu nhập, đánh giá và thống kê các tài liệu địa chấn, địa vật lí giếng khoan, thạch học, cổ sinh địa tầng, . . để xác định tướng trầm tích.
 • Đưa ra bảng phân tích tướng trầm tích theo độ sâu của tần Miocen dưới mỏ HH bể Cửu Long.
 • Phương pháp ngiên cứu.
 • Thu thập và thống kê các tài liệu liên quan:  địa chấn, địa vật lí giếng khoan, thạch học, cổ sinh địa tầng, mẫu lõi, thử vỉa.
 • Phân tích xác định môi trường trầm tích thông qua tài liệu mẫu lõi và các tài liệu khác liên quan.
 1. Ý nghĩa khoa học, ý nghĩa thực tiễn.
 • Ý nghĩa khoa học
 • Xem xét mối tương quan giữa các tài liệu địa chấn, địa chất, địa vật lí giếng khoan, cổ sinh địa tầng, thạch học giúp phân tích tướng trầm tích.
 • Ý nghĩa thực tiễn.
 • Áp dụng lý thuyết minh giải tướng trầm tích dự báo tướng trầm tích, phân bố thạch học cho công tác khoan thăm dò.
 • Mỏ T lần đầu tiên được đưa vào đánh giá chi tiết đầy đủ để áp dụng nghiên cứu cho các giếng lân cận tiếp theo.

PHẦN I : KHÁT QUÁT CHUNG VỀ BỂ CỬU LONG VÀ LÔ 09-3/12 CHƯƠNG 1: VỊ TRÍ ĐỊA LÝ, KINH TẾ, NHÂN VĂN BỂ CỬU LONG 1.1 Đặc điểm địa lý tự nhiên. 1.1.1 Vị trí địa lý. Bể trầm tích Cửu Long nằm chủ yếu trên thềm lục địa phía Nam Việt Nam và một phần đất liền thuộc khu vực cửa sông Cửu Long với tọa độ địa lý trong khoảng 90-110  vĩ độ Bắc và 106030’-1090  kinh độ Đông.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí (file Word)

Để xem được nhiều luận văn hơn, các bạn vào : Tải luận văn miễn phí