loading

Đánh Giá Thực Trạng Tài Chính Và Biện Pháp Cải Thiện Tình Hình Tài Chính Của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Phát Triển Hạ Tầng Số 18

Đánh giá thực trạng tài chính và biện pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty cổ phần Xây dựng và phát triển hạ tầng số 18

LỜI NÓI ĐẦU 1 CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP 4 1.1. Tài chính doanh nghiệp và quản trị tài chính doanh nghiệp 4 1.1.1. Tài chính doanh nghiệp và các quyết định tài chính doanh nghiệp 4 1.1.2. Quản trị tài chính doanh nghiệp 8 1.2. Đánh giá thực trạng tài chính của DN 14 1.2.1. Khái niệm, mục tiêu, tài liệu và phương pháp đánh giá thực trạng tài chính DN 14 1.2.2. Nội dung đánh giá thực trạng tài chính của DN 16 CHƯƠNG 2 41 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG SỐ 18 TRONG THỜI GIAN QUA 41 2.1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty cổ phần Xây dựng và phát triển hạ tầng số 18 41 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 41 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của công ty 42 2.1.3. Đặc điểm sản phẩm, quy trình sản xuất 49 2.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh 52 2.2. Đánh giá thực trạng tài chính của Công ty cổ phần Xây dựng và phát triển hạ tầng số 18 53 2.2.1. Đánh giá tình hình huy động vốn của công ty 53 2.2.2. Đánh giá quy mô và cơ cấu tài sản của công ty 55 2.2.3. Đánh giá quy mô và cơ cấu nguồn vốn của công ty 63 2.2.4. Đánh giá mô hình tài trợ của công ty 67 2.2.5. Đánh giá tình hình công nợ và khả năng thanh toán của công ty 69 2.2.6. Đánh giá hiệu suất sử dụng vốn kinh doanh của công ty 76 2.2.7. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty 80 2.2.8. Đánh giá tình hình sử dụng vốn bằng tiền của công ty 85 2.2.9. Đánh giá mô hình tăng trưởng của công ty 90 2.2.10. Đánh giá việc sử dụng đòn bẩy tài chính của công ty 91 2.3. Khái quát chung tình hình tài chính của Công ty cổ phần xây dựng và phát triển hạ tầng số 18 năm 2015 92 2.3.1. Những kết quả đạt được 92 2.3.2. Những hạn chế còn tồn tại 93

Xem thêm:

 • Đánh giá thực trạng tài chính và biện pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty cổ phần mỹ nghệ Thành Nam
 • Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại Công ty TNHH tranh đá quý Dũng Tân
 • Tăng cường quản trị vốn kinh doanh tại Công ty Thái Hưng VNASIA

LỜI NÓI ĐẦU

 • Tính cấp thiết của đề tài

Hiện nay, trước những biến đổi sâu sắc của nền kinh tế thế giới cũng như nền kinh tế trong nước đã đặt ra không ít khó khăn và thách thức cho các DN, khiến cho sự cạnh tranh giữa các thành phần kinh tế ngày càng trở nên  gay gắt. Bên cạnh đó toàn cầu hoá đã và đang trở thành một xu thế tất yếu của nền kinh tế thế giới, Việt Nam chúng ta cũng không nằm ngoài xu thế tất yếu đó. Toàn cầu hoá đã mở ra cho các doanh nghiệp, các tổ chức những cơ hội mới nhưng đồng nghĩa với nó là việc các doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều thử thách mới với sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt của nền kinh tế thị trường. DN không chỉ cạnh tranh với các DN cùng ngành, cùng lĩnh vực mà còn phải cạnh tranh với nhiều đối thủ có tiềm lực tài chính lớn mạnh cả trong và ngoài nước. Trước thực trạng đó yêu cầu cấp thiết đặt ra đối với các nhà quản lý là làm thế nào để xây dựng và duy trì lợi thế cạnh tranh, từ đó đưa doanh nghiệp mình có thể tồn tại và phát triển bền vững. Chính điều này đã buộc các DN không những phải vươn lên trong quá trình hoạt động SXKD mà còn phải biết phát huy tiềm lực tối đa để đạt được hiệu quả kinh doanh cao nhất. Từ những yêu cầu thực tế đó DN cần phải nắm rõ tình hình kết quả hoạt động SXKD và thực trạng tài chính của DN mình trong từng thời kỳ để đưa ra những quyết định phù hợp nhằm giảm thiểu rủi ro trong các hoạt động, đặc biệt là trong quản lý tài chính cũng như định hướng cho sự phát triển của toàn DN trong tương lai. Muốn vậy, các nhà quản trị tài chính phải tiến hành đánh giá, phân tích các hoạt động kinh doanh cũng như hoạt động tài chính của DN một cách thường xuyên chi tiết và hiệu quả. Tuy nhiên thực tế hiện nay ở Việt Nam, các DN vẫn còn xem nhẹ việc phân tích tài chính DN dẫn đến việc không ít các DN gặp khó khăn trong việc huy động vốn và sử dụng vốn, SXKD kém hiệu quả, không bảo toàn được vốn. Nhận thức được tầm quan trọng của việc phân tích tình hình tài chính và đánh giá thực trạng tài chính của một DN, sau gần 3 tháng thực tập tại Công ty cổ phần Xây dựng và phát triển hạ tầng số 18 được hướng dẫn tận tình của thầy giáo hướng dẫn PGS.TS.NGƯT Vũ Công Ty và sự chỉ bảo của các cán bộ phòng Tài chính – kế toán, kết hợp với những kiến thức em đã được học, em đã tìm hiểu, nghiên cứu và chọn thực hiện đề tài: “ Đánh giá thực trạng tài chính và biện pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty cổ phần Xây dựng và phát triển hạ tầng số 18”

 • Đối tượng nghiên cứu

Đề tài đi sâu và tìm hiểu các vấn đề liên quan đến tình hình tài chính của DN như lý luận chung về tài chính DN và đánh giá thực trạng tài chính của DN, các chỉ tiêu đánh giá thực trạng tài chính của DN tại Công ty cổ phần Xây dựng và phát triển hạ tầng số 18.

 • Mục đích nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu thực trạng tài chính và một số giải pháp tài chính thực hiện tại Công ty cổ phần Xây dựng và phát triển hạ tầng số 18 nhằm những mục đích sau:   

 • Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về tài chính doanh nghiệp và phân tích tài chính doanh nghiệp.
  • Xem xét và đánh thực trạng tài chính của công ty trong năm 2015 trên cơ sở so sánh với năm 2014 thông qua những kết quả đạt được trong 2 năm.
 • Đề xuất một số giải pháp tài chính nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD tại đơn vị thực tập trong thời gian tới.
 • Phạm vi nghiên cứu

Về không gian: Nghiên cứu về tình hình tài chính và biện pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Xây dựng và phát triển hạ tầng số 18. Về thời gian: Trong hai năm 2014 – 2015. Về nguồn số liệu: Các số liệu được lấy từ sổ sách kế toán, báo cáo tài chính các năm 2014 và năm 2015 và các sổ sách liên quan.

 • Phương pháp nghiên cứu

Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu như: phương pháp so sánh, phương pháp tỷ lệ, phân tích, tổng hợp, thống kê… đồng thời sử dụng các bảng biểu, biểu đồ để minh họa.

 • Kết cấu đề tài

Tên đề tài: “Đánh giá thực trạng tài chính và biện pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty cổ phần Xây dựng và phát triển hạ tầng số 18”. Đề tài gồm có 3 chương như sau: Chương 1: Lý luận chung về đánh giá thực trạng tài chính của DN. Chương 2: Đánh giá thực trạng tài chính tại Công ty cổ phần Xây dựng và phát triển hạ tầng số 18. Chương 3: Các giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty cổ phần Xây dựng và phát triển hạ tầng số 18. Mặc dù có nhiều cố gắng song do kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế, nên luận văn của em chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự bổ sung, góp ý kiến của các thầy cô, các cán bộ phòng Tài chính – kế toán để đề tài nghiên cứu của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành gửi lời cảm ơn tới thầy giáo PGS.TS.NGƯT Vũ Công Ty, cùng các cán bộ phòng Tài chính – kế toán Công ty cổ phần Xây dựng và phát triển hạ tầng số 18 đã tận tình chỉ bảo, hướng dẫn và tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành luận văn này. CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1. Tài chính doanh nghiệp và quản trị tài chính doanh nghiệp 1.1.1. Tài chính doanh nghiệp và các quyết định tài chính doanh nghiệp 1.1.1.1. Tài chính doanh nghiệp Theo quy định tại Điều 4 khoản 1 Luật Doanh nghiệp năm 2005:  “DN là tổ chức kinh tế có tên riêng, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh”.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word miễn phí

Để xem được nhiều luận văn hơn, các bạn vào : Tải luận văn miễn phí