loading

Đánh Giá Thực Trạng Tài Chính Và Các Biện Pháp Cải Thiện Tình Hình Tài Chính Tại Công Ty Cổ Phần Silkroad Hà Nội

Đánh giá thực trạng tài chính và các biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty Cổ phần SILKROAD Hà Nội CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 8 1.1.2 Quản trị tài chính doanh nghiệp 11 1.2 Đánh giá thực trạng của tài chính doanh nghiệp 18 1.2.1. Khái niệm, mục tiêu đánh giá thực trạng tài chính DN 18 1.2.2 Nội dung và phương pháp đánh giá thực trạng tài chính DN 20 CHƯƠNG 2 : ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SILKROAD HÀ NỘI 41 2.1. Quá trình hình thành và phát triển Cty X 41 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần SILKROAD Hà Nộ 41 2.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty . 43 2.2 Đánh giá thực trạng tài chính của công ty cổ phần SILKROAD Hà Nội 50 2.2.1 Đánh giá tình hình huy động vốn của công ty cổ phần SILKROAD Hà Nội 50 2.2.2 Đánh giá tình hình đầu tư và sử dụng vốn của công ty 61 2.2.3 Đánh giá tình hình huy động và sử dụng vốn bằng tiền của công ty  . 67 2.2.4. Về tình hình công nợ và khả năng thanh toán của công ty 75 2.2.4 Đánh giá hiệu suất sử dụng vốn kinh doanh của công ty 83 2.2.6 Phân tích hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp 92 2.3.2. Những hạn chế còn tồn tại 96 CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SILKROAD HÀ NỘI 99 3.1  Mục tiêu và định hướng hoạt động của công ty trong thời gian tới 99 3.1.1 bối cảnh nền kinh tế 99 3.2 Các giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện tình hình tài chính của công ty Cổ phần Silkroad Hà Nội. 103 3.2.5Các giải pháp giảm các khoản phải thu và quản trị các khoản phải thu: 109

Xem thêm:

 • Giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại Công ty cổ phần chế tạo Bơm Hải Dương
 • Giải pháp tăng cường quản trị vốn lưu động của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Vilexim
 • Giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long I

LỜI MỞ ĐẦU 1, Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Những năm trở lại đây thị trường xây dựng ở nước ta đang dần nóng trở lại , hàng loạt những công trình lớn được xây dựng , vì vậy nghành công nghiệp phụ gia bê tông đang đóng vai trò quan trọng trong việc giúp tiết kiệm , nhanh chóng hoàn thành các công trình xây dựng . Với sự hội nhập sâu rộng của nước ta thì ngày càng có nhiều doanh nghiệp cạnh tranh trong nghành phụ gia bê tông nên vai trò của quản trị tài chính doanh nghiệp, đặc biệt là công tác phân tích tài chính doanh nghiệp sẽ giúp doanh nghiệp biết được mình đang ở vị trí nào, tình hình tài chính có lành mạnh không? Từ đó kịp thời đưa ra được các giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính, giúp doanh nghiệp vượt qua được giai đoạn kinh tế đầy khó khăn biến động này và vươn lên phát triển bền vững. Công ty Cổ phần SILKROAD Hà Nội được thành lập từ năm 2008, tuy là doanh nghiệp ra nhập thị trường khá muộn tuy nhiên hiện nay công ty đã có một chỗ đứng vững chắc trong thị trường phụ gia bê tông . Trong thời gian qua, công ty đã không ngừng nỗ lực thực hiện các giải pháp tài chính nhằm đưa doanh nghiệp thoát khỏi tình trạng khó khăn chung và vươn lên phát triển. Tuy nhiên, tình hình tài chính của công ty còn nhiều điểm bất cập, công tác phân tích tài chính doanh nghiệp còn nhiều hạn chế, chưa được quan tâm đúng mức, khiến doanh nghiệp chưa hiểu rõ được thực trạng tài chính của mình để đề ra được các giải pháp và chiến lược phát triển bền vững. Chính bởi tính chất thực tế cũng như tính cấp thiết của vấn đề này mà em lựa chọn đề tài: “Đánh giá thực trạng tài chính và các biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty Cổ phần SILKROAD Hà Nội”. Với mong muốn làm rõ được cơ sở lý luận, áp dụng lý thuyết vào thực tế và đề ra giải pháp cơ bản cho một doanh nghiệp cụ thể.

 • Đối tượng nghiên cứu

Đề tài đi sâu và tìm hiểu các vấn đề liên quan đến tình hình tài chính của doanh nghiệp như lý luận chung về tài chính doanh nghiệp, các chỉ tiêu đánh giá thực trạng tình hình tài chính của doanh nghiệp tại công ty Cổ phần SILKROAD Hà Nội

 1. Mục đích nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu Đánh giá thực trạng tài chính và các biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty Cổ phần SILKROAD Hà Nội nhằm mục đích sau 

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về tài chính doanh nghiệp và phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp.
 • Tìm hiểu thực trạng tài chính của công ty, từ đó :
 1. Xem xét và đánh tình hình tài chính của công ty trong năm 2015 trên cơ sở so sánh với năm 2014 thông qua những kết quả đạt được trong 2 năm.
 2. Đề xuất một số giải pháp tài chính nhằm góp phần cải thiện tình hình tài chính tại đơn vị trong thời gian tới.  
 1. Phạm vi nghiên cứu
 • Về không gian: Nghiên cứu về Phân tích tình hình tài chính và các biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty Cổ phần SILKROAD Hà Nội tại Khu công nghiệp Đại An , thành phố Hải Dương , tỉnh Hải Dương .
 • Về thời gian: Các số liệu được lấy từ sổ sách kế toán, báo cáo tài chính các năm 2014 và 2015 của công ty Cổ phần SILKROAD .

Doanh nghiệp là một bộ phận của nền kinh tế thị trường , thực hiện các hoạt động sản xuất, cung ứng hàng hòa cho người tiêu dùng thông qua thị trường nhằm mục đích sinh lời .

 1. Kết cấu đề tài

Tên đề tài : Đánh giá thực trạng tài chính và biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty SILKROAD Hà Nội” Ngoài lời mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo thì nội dung luận văn được bố trí thành 3 chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về tài chính doanh nghiệp và phân tích tài chính của doanh nghiệp. Chương 2: Phân tích thực trạng tài chính tại công ty Cổ phần SILKROAD Hà Nội Chương 3: Những giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện tình hình tài chính tại công ty Cổ phần SILKROAD Hà Nội Em xin cam đoan đề tài nghiên cứu là do em thực hiện, các số liệu được sử dụng là hoàn toàn trung thực, xuất phát từ tình hình thực tế của đơn vị. Tuy nhiên, do trình độ nhận thức còn hạn chế nên luận văn không tránh khỏi những sai sót. Vì vậy, em rất mong nhận được sự góp ý của các thầy cô để bài luận văn của em hoàn thiện hơn. CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí (file Word)

Để xem được nhiều luận văn hơn, các bạn vào : Tải luận văn miễn phí