loading

Đánh Giá Thực Trạng Tài Chính Và Các Giải Pháp Cải Thiện Tình Hình Tài Chính Tại Công Ty Tnhh Tập Đoàn Hoàng Phát Vissai

Đánh giá thực trạng tài chính và các giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty TNHH Tập đoàn Hoàng Phát Vissai

  CHƯƠNG I LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP 1 1.1. Tài chính doanh nghiệp và quản trị tài chính doanh nghiệp 1 1.1.1. Tài chính doanh nghiệp và các quyết định tài chính doanh nghiệp 1 1.1.2. Quản trị tài chính doanh nghiệp 3 1.2. Đánh giá thực trạng tài chính của doanh nghiệp 6 1.2.1. Khái niệm, mục tiêu đánh giá thực trạng tài chính doanh nghiệp 6 1.2.2. Nội dung đánh giá thực trạng tài chính doanh nghiệp 7 CHƯƠNG II ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HOÀNG PHÁT VISSAI TRONG THỜI GIAN QUA 23 2.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Tập đoàn Hoàng Phát Vissai 23 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 23 2.1.2. Tổ chức hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Tập đoàn Hoàng Phát Vissai 24 2.1.3. Những thuận lợi, khó khăn trong quá trình hoạt động của Công ty TNHH Tập đoàn Hoàng Phát Vissai 29 2.2. Đánh giá thực trạng tài chính tại Công ty TNHH Tập đoàn Hoàng Phát Vissai 30 2.2.1. Đánh giá tình hình huy động vốn 30 2.2.2. Phân tích quy mô và cơ cấu tài sản 33 2.2.3 Đánh giá quy mô và kết cấu nguồn vốn 43 2.2.4. Đánh giá mô hình tài trợ của công ty 49 2.2.5.Đánh giá tình hình công nợ và khả năng thanh toán 51 2.2.6.Đánh giá tình hình diễn biến nguồn tiền và sử dụng tiền 60 2.2.7. Đánh giá hiệu suất hoạt động của Công ty 64 2.2.8. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty 72 2.2.9.Phân tích tác động của đòn bẩy tài chính: 75 2.3. Đánh giá chung về thực trạng tài chính tại Công ty TNHH Tập đoàn Hoàng Phát Vissai 80 2.3.1. Những mặt tích cực 80 2.3.2. Những mặt hạn chế 81 CHƯƠNG 3:CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HOÀNG PHÁT VISSAI 84 3.1. Mục tiêu và định hướng phát triển của Công ty TNHH Tập đoàn Hoàng Phát Vissai trong thời gian tới. 84 3.1.1. Bối cảnh kinh tế và xã hội 84 3.1.2. Mục tiêu và định hướng phát triển của công ty. 85 3.2. Các giải pháp 87 3.2.1. Tăng cường huy động vốn, mở rộng sản xuất kinh doanh 87 3.2.2. Tăng cường công tác quản trị vốn bằng tiền, xác định mức dự trữ tiền hợp lý 89 3.2.3.Tăng cường công tác sử dụng, quản lý VCĐ và TSCĐ 90 3.2.4.Thực hiện quản lí chặt chẽ nợ phải thu 93 3.2.5.Quản lý chi phí doanh nghiệp hiệu quả 98 3.2.6. Điều chỉnh lại cơ cấu nguồn vốn cho hợp lý theo hướng tăng tỷ trọng vốn nợ. 101 3.2.7. Một số biện pháp khác. 103 3.3. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN GIẢI PHÁP 108 3.3.1. Về phía Nhà nước 108 3.3.2. Về phía doanh nghiệp 109 KẾT LUẬN 110 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 112

Xem thêm:

 • Đánh giá thực trạng tài chính và biện pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty cổ phần mỹ nghệ Thành Nam
 • Đánh giá tình hình tài chính và biện pháp cải thiện tình hình tài chính công ty TNHH Dịch vụ Kĩ thuật và Thương mại Quốc Khánh
 • Đánh giá thực trạng tài chính và các giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương

LỜI MỞ ĐẦU

 • Tính cấp thiết của đề tài

Việc Việt Nam gia nhập WTO cùng với sự dỡ bỏ các hàng rào thuế quan đã thu hút sự tham gia các công ty hoạt động trong lĩnh vực dược từ nước ngoài với tiềm lực tài chính mạnh và công nghệ hiện đại. Từ đó, sẽ tạo môi trường cạnh tranh khốc liệt hơn đối với các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh dược phẩm trong nước về mặt giá cả, chất lượng và chủng loại sản phẩm. Trước thực trạng đó câu hỏi đặt ra đối với các nhà quản lý là làm thế nào để xây dựng và duy trì lợi thế cạnh tranh, từ đó đưa doanh nghiệp mình có thể tồn tại và phát triển bền vững. Có rất nhiều yếu tố quyết định khả năng cạnh trạnh của doanh nghiệp, trong đó tài chính doanh nghiệp là một yếu tố đóng vai trò rất quan trọng. Điều này không chỉ đúng về mặt lý luận mà trong thực tế đã được kiểm nghiệm ở rất nhiều các doanh nghiệp, đặc biệt là ở các công ty và tập đoàn lớn trên thế giới. Việc nắm rõ tình hình tài chính là vấn đề cực kỳ quan trọng đối với sự sống còn của doanh nghiệp, thông qua việc phân tích tình hình tài chính giúp cho các nhà quản lý thấy được tình hình hoạt động của doanh nghiệp, hiệu quả sử dụng vốn ra sao? Việc phân bổ nguồn vốn có hợp lý không? Nhân tố nào ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Từ đó đề ra các giải pháp khắc phục những yếu kém cũng như phát huy các mặt tích cực. Trong quá trình thực tập tại công ty TNHH Tập đoàn Hoàng Phát Vissai và nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này nên em đã chọn đề tài: “Đánh giá thực trạng tài chính và các giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty TNHH Tập đoàn Hoàng Phát Vissai”.

 • Đối tượng nghiên cứu

Đề tài đi sâu và tìm hiểu các vấn đề liên quan đến tình hình tài chính của doanh nghiệp như lý luận chung về tài chính doanh nghiệp, các chỉ tiêu đánh giá thực trạng tài chính của doanh nghiệp tại Công ty TNHH Tập đoàn Hoàng Phát Vissai.

 • Mục đích nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu thực trạng tài chính và các giải pháp tài chính thực hiện tại Công ty TNHH Tập đoàn Hoàng Phát Vissai nhằm những mục đích sau :

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về tài chính doanh nghiệp và phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp.
 • Xem xét và đánh giá thực trạng tài chính của công ty trong năm 2015 trên cơ sở so sánh với năm 2014 thông qua những kết quả đạt được trong 2 năm.
 • Đề xuất một số giải pháp tài chính nhằm cải thiện tình hình tài chính, nâng cao hiệu quả hoạt động tại đơn vị trong thời gian tới.
 • Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong luận văn bao gồm:

 • Phương pháp thu thập dữ liệu: phương pháp phỏng vấn, phương pháp

điều tra quan sát, phương pháp nghiên cứu thêm.

 • Phương pháp phân tích dữ liệu: phương pháp so sánh, phương pháp phân tích nhân tố, phương pháp dự báo, phương pháp Dupont.
 • Phương pháp đồ thị, biểu đồ: Bằng hình ảnh, tính chất của đồ thị, biểu đồ ta thấy được sự biến động, cơ cấu, vai trò của các khoản mục và từ đó phân tích mối quan hệ, mức độ ảnh hưởng của các nhân tố tới các chỉ tiêu phân tích.
 • Phạm vi nghiên cứu
 • Về không gian: Nghiên cứu về tình hình tài chính và các biện pháp tài chính nhằm cải thiện tình hình tài chính của công ty TNHH Tập đoàn Hoàng Phát Vissai.
 • Về thời gian: Hoạt động tài chính của công ty trong 2 năm 2015- 2014.
 • Về nguồn số liệu: Các số liệu được lấy từ sổ sách kế toán, báo cáo tài chính các năm 2012, 2013, 2014 và năm 2015.
 • Kết cấu luận văn

Ngoài lời mở đẩu, kết luận, phần nội dung bài luận văn được trình bày thành 3 chương cụ thể như sau: Chương 1: Lý luận chung về đánh giá thực trạng tài chính của DN Chương 2: Đánh giá thực trạng tài chính tại Công ty trong thời gian qua Chương 3: Các giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện tình hình tài chính Bài khóa luận của em được hoàn thành là nhờ sự giúp đỡ, tạo điều kiện của Ban lãnh đạo, các cô chú, anh chị trong công ty, đặc biệt là sự chỉ bảo và hướng dẫn tận tình của thầy giáo PGS.TS. NGƯT. Vũ Công Ty. CHƯƠNG I LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH  CỦA DOANH NGHIỆP 1.1. Tài chính doanh nghiệp và quản trị tài chính doanh nghiệp 1.1.1. Tài chính doanh nghiệp và các quyết định tài chính doanh nghiệp

1.1.1.1. Khái niệm Tài chính doanh nghiệp

Theo giáo trình Tài chính doanh nghiệp của Học viện Tài chính xuất bản năm 2013 cho rằng: Xét về bản chất, tài chính doanh nghiệp là các quan hệ kinh tế dưới hình thức giá trị nảy sinh gắn liền với việc tạo lập, sử dụng các quỹ tiền tệ của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí (file Word)

Để xem được nhiều luận văn hơn, các bạn vào : Tải luận văn miễn phí