loading

Đánh Giá Thực Trạng Tài Chính Và Một Số Biện Pháp Cải Thiện Tình Hình Tài Chính Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Vinaconex – Pvc

Đánh giá thực trạng tài chính và một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex – PVC

  CHƯƠNG 1:LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH  CỦA DOANH NGHIỆP 5 1.1.Tài chính doanh nghiệp và quản trị tài chính doanh nghiệp 5 1.1.1. Tài chính doanh nghiệp và các quyết định tài chính doanh nghiệp 5 1.1.2. Quản trị tài chính doanh nghiệp 12 1.2. Đánh giá thực trạng tài chính của doanh nghiệp 23 1.2.1. Khái niệm, mục tiêu đánh giá thực trạng tài chính doanh nghiệp 23 1.2.2. Nội dung đánh giá thực trạng tài chính của doanh nghiệp 26 CHƯƠNG 2:ĐÁNH GIÁ THỰC TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VINACONEX – PVC TRONG THỜI GIAN QUA. 41 2.1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex – PVC. 41 2.1.1. Quá trình thành lập và phát triển. 41 2.1.2. Đặc điểm hoạt động của công ty. 43 2.1.3. Những thuận lợi, khó khăn trong quá trình hoạt động của công ty. 48 2.2. Đánh giá thực trạng tài chính tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex – PVC. 50 2.2.1. Về tình hình huy động vốn của Công ty. 50 2.2.2. Về tình hình đầu tư và sử dụng vốn của công ty. 57 2.2.3. Đánh giá tình hình huy động và sử dụng vốn bằng tiền của công ty. 60 2.2.4. Đánh giá tình hình công nợ và khả năng thanh toán của doanh nghiệp. 63 2.2.5. Đánh giá hiệu suất sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. 70 2.2.6. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. 75 2.3. Đánh giá chung về thực trạng tài chính tại Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây dựng Vinaconex – PVC. 84 2.3.1. Những kết quả đạt được. 84 2.3.2. Những hạn chế, tồn tại. 85 CHƯƠNG 3:MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VINACONEX-PVC. 87 3.1. Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới. 88 3.1.1. Bối cảnh kinh tế xã hội năm 2015. 88 3.1.2. Mục tiêu phát triển và định hướng hoạt động của công ty trong thời gian tới. 91 3.2. Một số giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex – PVC. 92 3.2.1. Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ. 92 3.2.2. Nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ. 97 3.2.3. Thực hiện các biện pháp tái cấu trúc tài chính. 98 3.2.4. Các biện pháp tăng cường quản trị chi phí. 101 3.2.5. Xây dựng kế hoạch tài chính chặt chẽ, phù hợp, sát với tình hình thực tiễn. 103 3.2.6. Nâng cao chất lượng công tác phân tích tài chính trong doanh nghiệp. 104 3.2.7. Tiếp tục hoàn thiện công tác quản trị tài chính, nâng cao trình độ quản lý doanh nghiệp cũng như trình độ chuyên môn của người lao động. 105 3.2.8. Đào tạo bồi dưỡng đội ngũ lao động. 106 KẾT LUẬN 108 TÀI LIỆU THAM KHẢO 110

Xem thêm:

  • Đánh giá thực trạng tài chính và các giải pháp tại Công ty Cổ phần thuốc thú y Đức Hạnh Marphavet
  • Giải pháp nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại Công ty cổ phần Công nghệ thông tin và Truyền thông TECAPRO
  • Đánh giá tình hình tài chính và các biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần đầu tư phát triển và vật liệu xây dựng Đông Anh 9

LỜI MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài

Cạnh tranh là bản chất vốn có của nền kinh tế thị trường, kinh tế thị trường càng phát triển thì cạnh tranh càng khốc liệt. Nền kinh tế Việt Nam ngày càng hòa nhập vào kinh tế thế giới, các doanh nghiệp Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội song cũng có không ít thách thức. Để nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển bền vững trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp cần phải nỗ lực không ngừng, phát huy nội lực, biết tận dụng những cơ hội và tiềm năng sẵn có của mình đồng thời phải có giải pháp và hướng đi đúng đắn. Trong nền kinh tế thị trường, quan hệ kinh tế tới đâu thì lĩnh vực tác động, chi phối của tài chính cũng vươn ra tới đó. Trong thực tiễn, có bao nhiêu quan hệ kinh tế thì cũng có bấy nhiêu hoạt động tài chính. Trong hoạt động kinh doanh, mỗi doanh nghiệp phải xử lý hàng loạt các vấn đề tài chính như; nên đầu tư vào đâu, số lượng bao nhiêu, vấn đề huy động vốn, quản lý và sử dụng vốn, về bảo tồn và phát triển vốn, về vay nợ và trả nợ, về phân phối doanh thu và lợi nhuận… Hoạt động trong nền kinh tế thị trường với tốc độ biến động chóng mặt và đầy những yếu tố rủi ro, các nhà quản lý doanh nghiệp luôn phải cẩn trọng khi đưa ra những quyết định. Bởi chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến doanh nghiệp phải trả một cái giá rất đắt. Vậy các nhà quản lý phải dựa vào đâu để đưa ra quyết định phù hợp nhất. Điều đó đòi hỏi các nhà quản lý phải thu thập và xử lý thông tin hiện có để phân tích đánh giá tình hình, từ đó dựa vào những thông tin trong quá khứ và đánh giá hiện tại để có thể giúp doanh nghiệp ra quyết định chính xác đối với công ty mình. Trong quá trình thực tập tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex – PVC và nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này nên em đã chọn đề tài: “Đánh giá thực trạng tài chính và một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex – PVC”.

  1. Mục đích nghiên cứu

Để tăng cường hiệu quả tài chính, các nhà quản trị cần quan tâm hàng đầu đến vấn đề quản lý tài chính doanh nghiệp. Vì thế, tổ chức công tác tài chính cần được chú trọng, thường xuyên tiến hành phân tích, tổng hợp, đánh giá các chỉ tiêu tài chính, cũng như dự báo tình hình tài chính doanh nghiệp trong những khoảng thời gian nhất định, từ đó đưa ra các giải pháp kinh tế nói chung và giải pháp tài chính nói riêng phù hợp. Đánh giá tài chính là một vấn đề phức tạp, còn mới mẻ, chưa được áp dụng phổ biến và thường xuyên đối với các doanh nghiệp Việt Nam, nhưng ngày càng có vai trò quan trọng trong điều hành quản lý doanh nghiệp. Do vậy, doanh nghiệp cần phải thực hiện tốt việc tổ chức, phân tích tài chính, bởi đây là một trong những nhân tố quan trọng quyết định đến sự thành bại của doanh nghiệp. Đề tài đi sâu vào tìm hiểu các vấn đề liên quan đến tình hình tài chính của doanh nghiệp như lý luận chung về tài chính doanh nghiệp, các chỉ tiêu đánh giá thực trạng tài chính của doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex – PVC. Đề tài: “Đánh giá thực trạng tài chính và một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex – PVC” nhằm những mục đích sau: – Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về tài chính doanh nghiệp và quản trị tài chính doanh nghiệp. – Tìm hiểu thực trạng tài chính của công ty, xem xét và đánh giá tình hình tài chính của công ty trong năm 2015 trên cơ sở so sánh với năm 2014 thông qua những kết quả đạt được trong hai năm. – Đề xuất một số giải pháp tài chính nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại đơn vị trong thời gian tới.

  1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng: đề tài đi sâu vào tìm hiểu, đánh giá thực trạng tài chính và một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex – PVC. Về không gian: Nghiên cứu về thực trạng tài chính và một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex – PVC tại địa chỉ tầng 1, Tòa CT2A, KĐT mới Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Về thời gian: Từ 01/01/2014 đến 31/12/2015. Về nguồn số liệu: Các số liệu được lấy từ sổ sách kế toán, báo cáo tài chính các năm 2014 và 2015.

  1. Phương pháp nghiên cứu

Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu dựa trên cơ sở các phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác – Lê nin, phương pháp điều tra, phân tích, tổng hợp, thống kê, logic,…đồng thời sử dụng các bảng biểu để minh họa.

  1. Kết cấu luận văn

Ngoài lời mở đầu và kết luận, luận văn được trình bày thành 3 chương cụ thể như sau: Chương 1: Lý luận chung về đánh giá thực trạng tài chính của doanh nghiệp. Chương 2: Đánh giá thực trạng tài chính tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex – PVC trong thời gian qua. Chương 3: Các giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex – PVC. Bài khóa luận của em được hoàn thành là nhờ sự giúp đỡ, tạo điều kiện của Ban lãnh đạo, các cô chú, anh chị trong công ty, cùng các thầy cô giáo trong khoa Tài chính doanh nghiệp – Học viện tài chính, đặc biệt là sự chỉ bảo hướng dẫn tận tình của cô giáo TS. Phạm Thị Vân Anh. CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1.Tài chính doanh nghiệp và quản trị tài chính doanh nghiệp 1.1.1. Tài chính doanh nghiệp và các quyết định tài chính doanh nghiệp 1.1.1.1. Khái niệm tài chính doanh nghiệp Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế thực hiện các hoạt động sản xuất, cung ứng hàng hóa cho người tiêu dùng qua thị trường nhằm mục đích sinh lời. Quá trình hoạt động kinh doanh của DN cũng là quá trình kết hợp các yếu tố đầu vào như nhà xưởng, thiết bị, nguyên vật liệu… và sức lao động để tạo ra yếu tố đầu ra là hàng hóa và tiêu thụ hàng hóa đó để thu lợi nhuận.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí (file Word)

Để xem được nhiều luận văn hơn, các bạn vào : Tải luận văn miễn phí