loading

Đánh Giá Tình Hình Tài Chính Và Biện Pháp Cải Thiện Tình Hình Tài Chính Của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Hà Anh

Đánh giá tình hình tài chính và biện pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty cổ phần Thương mại Hà Anh

Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu

Trước những biến đổi sâu sắc của nền kinh tế thế giới, khi mà mức độ hội nhập với kinh tế thế giới ngày càng sâu rộng thì cạnh tranh hàng hóa, dịch vụ giữa các doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế ngày càng khốc liệt hơn.

Vậy yêu cầu cấp thiết của các doanh nghiệp đặt ra là gì? Trong tình hình thực tế hiện nay, với nền kinh tế có nhiều diễn biến phức tạp đã có không ít doanh nghiệp gặp khó khăn trong vấn đề huy động vốn, sử dụng vốn, sản xuất kinh doanh kém hiệu quả và thậm chí không bảo toàn được vốn ảnh hưởng đến tình hình tài chính của doanh nghiệp. Do vậy, để vượt qua những khó khăn trong môi trường cạnh tranh khốc liệt này và vươn lên trong quá trình hoạt động sản xuất kinh đòi hỏi doanh nghiệp phải luôn nắm rõ được thực trạng của doanh nghiệp, để từ đó có những chiến lược phù hợp. Thực tế cho thấy một trong những giải pháp được doanh nghiệp quan tâm hàng đầu là nâng cao chất lượng của công tác tài chính. Bởi lẽ, hoạt động tài chính có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tình hình tài chính tốt sẽ thúc đẩy quá trình kinh doanh phát triền doanh nghiệp, và ngược lại tình hình tài chính xấu sẽ kìm hãm hoạt động sản suất kinh doanh của doanh nghiệp.

Đánh giá tình hình tài chính không chỉ có ý nghĩ với doanh nghiệp mà còn thu hút sự quan tâm của nhiều đối tượng như: các cơ quan quản lý nhà nước, chủ đầu tư… Đối với doanh nghiệp việc đánh giá thực trạng tài chính sẽ giúp các doanh nghiệp thấy được tình hình tài chính từ đó tìm ra các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Đối với các đối tượng còn lại, việc đánh giá thực trạng tài chính sẽ cung cấp thông tin về tình hình tài chính của công ty phục vụ cho nhu cầu quản lý của các cơ quan nhà nước, cũng như quyết định của các nhà đầu tư.

Do đó, đánh giá thực trạng tài chính có vai trò đặc biệt quan trọng và cần thiết để duy trì sự tồn tại cũng như sự phát triển của một doanh nghiệp.

Xuất phát từ đó, trong thời gian thực tập tại công ty cổ phần Thương mại Hà Anh, em đã cố gắng tìm hiểu thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua phân tích tài chính Công ty trong vài năm gần đây nhằm mục đích tự nâng cao hiểu biết của mình về vấn đề tài chính doanh nghiệp nói chung, phân tích tài chính nói riêng. Vì vậy, em chọn đề tài “Đánh giá tình hình tài chính và biện pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty cổ phần Thương mại Hà Anh” làm luận văn tốt nghiệp.

Đối tượng và mục đích nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu

Nghiên cứu lý luận, thực trạng công tác đánh giá tài chính doanh nghiệp tại Công ty cổ phần Thương mại Hà Anh.

Mục tiêu nghiên cứu
 • Làm sang tỏ luận cứ khoa học về đánh giá thực trạng tài chính của doanh nghiệp, góp phần hoàn thiện những vấn đề lý luận cơ bản.
 • Đánh giá thực trạng tài chính của Công ty cổ phần thương mại Hà Anh chỉ ra kết quả đạt được và tồn tại.

Mục đích nghiên cứu

Đánh giá thực trạng tài chính doanh nghiệp để từ đó đề xuất các biện pháp cải thiện tình hình tài chính nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần thương mại Hà Anh.

 • Đánh giá tình hình tài chính và biện pháp cải thiện tình hình tài chính của Cty CP XD và PT nông thôn 3
 • Đánh giá tình hình tài chính và biện pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty TNHH MTV 790
 • Đánh giá tình hình tài chính và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty Cổ phần xây lắp điện lực Thanh Hóa

Phương pháp và phạm vi nghiên cứu.

Phương pháp nghiên cứu

– Phương pháp so sánh:

 • So sánh theo chiều dọc: so sánh số thực hiện kỳ này với kỳ trước (cả về số tuyệt đối và số tương đối) để thấy được chiều hướng biến động của chỉ tiêu phân tích.
 • So sánh theo chiều ngang: xem xét tỷ trọng từng chỉ tiêu so với tổng số.

Phương pháp đồ thị, biểu đồ: mô tả biến động của các chỉ tiêu một các trực quan thông qua đồ thị, biểu đồ.

Trong quá trình phân tích cần kết hợp các phương pháp phân tích để đạt được hiệu quả cao, thông tin cung cấp được đầy đủ, rõ ràng.

Phạm vi nghiên cứu
 • Phạm vi đề tài tập trung nghiên cứu là : phân tích thực trạng tài chính và các giải pháp tài chính nhằm cải thiện tình hình tài chính tại công ty cổ phần Thương mại Hà Anh.
 • Về thời gian: năm 2013- 2014
 • Về nguồn số liệu: các số liệu được lấy từ sổ sách kế toán, báo cáo tài chính năm 2013 và 2014 của công ty

Kết cấu luận văn

Luận văn của em được chia làm 3 chương:

 • CHƯƠNG 1 – Lý luận chung về đánh giá thực trạng tài chính của doanh nghiệp.
 • CHƯƠNG 2 –Đánh giá thực trạng tài chính tại công ty cổ phần Thương mại Hà Anh trong thời gian qua.
 • CHƯƠNG 3 – Các giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện tình hình tài chính tại công ty cổ phần Thương mại Hà Anh.

 

Tải nhiều hơn những luận văn khác => tại đây!