loading

Đánh Giá Tình Hình Tài Chính Và Biện Pháp Cải Thiện Tình Hình Tài Chính Của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Phát Triển Nông Thôn 3

Đánh giá tình hình tài chính và biện pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty cổ phần xây dựng và phát triển nông thôn 3

Trong điều kiện nền kinh tế thị trường ngày càng phát triển, các doanh nghiệp Việt Nam nói riêng và các doanh nghiệp trên thế giới nói chung phải đối mặt với không ít cơ hội cũng như thách thức trong quá trình hội nhập kinh tế toàn cầu. Để mỗi doanh nghiệp có thể tồn tại, phát triển và đứng vững được trên thương trường, họ phải quan tâm đến mọi mặt của quá trình sản xuất kinh doanh và quản trị tài chính là một trong những công tác không thể thiếu ở mỗi doanh nghiệp. Trong đó, chủ động đánh giá tình hình tài chính và đề ra biện pháp cải thiện tình hình tài chính của doanh nghiệp để góp phần tạo ra lợi nhuận và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Từ đó, tạo bàn đạp gia tăng giá trị doanh nghiệp về lâu dài là việc làm hết sức cấp thiết đối với mỗi doanh nghiệp. Quản trị tài chính bao gồm việc lập các kế hoạch tài chính dài hạn và ngắn hạn, đồng thời quản lý có hiệu quả vốn hoạt động thực của công ty. Đây là công việc rất quan trọng đối với tất cả các doanh nghiệp bởi vì nó ảnh hưởng đến cách thức và phương thức mà nhà quản lý thu hút vốn đầu tư để thành lập, duy trì và mở rộng công việc kinh doanh. Lập kế hoạch tài chính sẽ cho phép qụyết định lượng nguyên liệu thô doanh nghiệp có thể mua, sản phẩm công ty có thể sản xuất và khả năng công ty có thể tiếp thị, quảng cáo để bán sản phẩm ra thị trường. Khi có kế hoạch tài chính, bạn cũng có thể xác được nguồn nhân lực doanh nghiệp cần. Vì vậy, mỗi doanh nghiệp phải tự chủ trong việc quản lý và đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp mình. Đây là một trong những yếu tố quyết định năng lực và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Để đạt được điều đó, công tác tài chính kế toán nói chung, đánh giá các hệ số tài chính dựa trên cơ sở số liệu kế toán nói riêng đóng một vai trò không nhỏ, nó đã trở thành một công cụ đắc lực của nhà quản lý trong việc điều hành các hoạt động kinh tế, đảm bảo sự chủ động tài chính, chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên và được sự đồng ý của ban lãnh đạo công ty cổ phần xây dựng và phát triển nông thôn 3, em đã thực tập tại Phòng Tài chính – Kế toán Công ty. Trong quá trình thực tập tìm hiểu thực tế, em đã quyết định chọn đề tài “Đánh giá tình hình tài chính và biện pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty cổ phần xây dựng và phát triển nông thôn 3” làm đề tài luận văn tốt nghiệp của mình, với mong muốn làm rõ cơ sở lí luận về việc đánh giá thực trạng tài chính tại công ty; qua đó đề ra các biện pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty.

Mục đích nghiên cứu

Luận văn này được viết nhằm mục đích làm rõ cơ sở lý luận về công tác phân tích, đánh giá tài chính và thực trạng tài chính tại công ty cổ phần xây dựng và phát triển nông thôn 3. Qua đó tác giả luận văn sẽ đề xuất một số giải pháp tài chính nhằm cải thiện tình hình tài chính của công ty trong thời gian tới.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn là hoạt động tài chính của Công ty cổ phần xây dựng và phát triển nông thôn 3 và tiến hành đánh giá thực trạng tài chính của công ty những năm gần đây. Qua đó đưa ra các biện pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty, làm cơ sở nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.

  • LÝ LUẬN CHUNG VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ
  • PHÁT TRIỂN NGHIỆP VỤ MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÀNG AN
  • Đánh giá tình hình tài chính và biện pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty TNHH MTV 790

Phương pháp phân tích

Phương pháp phân tích được sử dụng trong luận văn là phương pháp so sánh, phương pháp tỷ lệ, các phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp thống kê… trên cơ sở sử dụng tài liệu, số liệu, biểu đồ để phân tích một cách toàn diện nhằm giải quyết các vấn đề đặt ra.

Kết cấu luận văn

Ngoài lời mở đầu và kết luận, luận văn được kết cấu thành 03 chương bao gồm:

  • Chương 1: Lý luận chung về đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp
  • Chương 2: Đánh giá tình hình tài chính của công ty Cổ phần xây dựng và phát triển nông thôn 3.
  • Chương 3: Một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty Cổ phần xây dựng và phát triển nông thôn 3.

Do sự hạn chế nhất định về kiến thức, điều kiện nghiên cứu và thời gian thực tập tại công ty nên luận văn khó có thể tránh được những sai sót. Em rất mong được sự giúp đỡ, đóng góp ý kiến của thầy cô và các bạn để luận văn được hoàn thiện hơn.

 

Tải nhiều hơn những luận văn khác