loading

Đánh Giá Tình Hình Tài Chính Và Biện Pháp Cải Thiện Tình Hình Tài Chính Của Công Ty Tnhh Mtv 790

Đánh giá tình hình tài chính và biện pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty TNHH MTV 790

Trong điều kiện nền kinh tế thị trường ngày càng phát triển, hội nhập kinh tế toàn cầu, các doanh nghiệp Việt Nam nói riêng và các doanh nghiệp trên thế giới nói chung có nhiều cơ hội đồng thời gặp phải không ít thách thức trong hoạt động kinh doanh. Để có thể tồn tại và phát triển được trên thương trường, doanh nghiệp phải quan tâm đến mọi mặt của quá trình sản xuất kinh doanh và sử dụng có hiệu quả các công cụ quản lý. Trong đó, quản trị tài chính là một trong những công cụ quản lý không thể thiếu ở mỗi doanh nghiệp. Nhà quản trị tài chính doanh nghiệp phải chủ động đánh giá tình hình tài chính và đề ra biện pháp cải thiện tình hình tài chính của doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, không ngừng bảo toàn và gia tăng giá trị doanh nghiệp.

Tuy nhiên, hiện nay trình độ quản trị tài chính doanh nghiệp tại các doanh nghiệp nói chung và tại công ty TNHH MTV 790 nói riêng còn khá nhiều bất cập cả về tổ chức Bộ máy, tổ chức nội dung quản trị tài chính doanh nghiệp, nhất là nội dung đánh giá tình hình tài chính của công ty một cách định kỳ, xác định điểm mạnh, điểm yếu, nguyên nhân để có những biện pháp quản lý tài chính kịp thời còn chưa được thực hiện một cách cần thiết.

Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên và được sự đồng ý của ban lãnh đạo công ty TNHH MTV 790, trong quá trình thực tập tại Phòng Tài chính – Kế toán Công ty, em đã quyết định chọn đề tài “Đánh giá tình hình tài chính và biện pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty TNHH MTV 790” làm đề tài luận văn tốt nghiệp của mình, với mong muốn làm rõ cơ sở lí luận về công tác phân tích tài chính và vận dụng để đánh giá thực trạng tài chính tại công ty; qua đó đề ra các biện pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty.

Mục đích nghiên cứu

Luận văn này được viết nhằm mục đích làm rõ cơ sở lý luận về công tác phân tích, đánh giá tài chính và thực trạng tài chính tại công ty TNHH MTV 790. Qua đó tác giả luận văn sẽ đề xuất một số giải pháp tài chính nhằm cải thiện tình hình tài chính của công ty trong thời gian tới.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn là hoạt động tài chính của công ty TNHH MTV 790 và tiến hành đánh giá thực trạng tài chính của công ty những năm gần đây. Qua đó đưa ra các biện pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty, làm cơ sở nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.

  • Đánh giá tình hình tài chính và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty Cổ phần xây lắp điện lực Thanh Hóa
  • Chính sách tín dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Tĩnh
  • Đánh giá tình hình tài chính và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thép Việt

Phương pháp phân tích

Phương pháp phân tích được sử dụng trong luận văn là phương pháp so sánh, phương pháp tỷ lệ, các phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp thống kê… trên cơ sở sử dụng tài liệu, số liệu, biểu đồ để phân tích một cách toàn diện nhằm giải quyết các vấn đề đặt ra.

Kết cấu luận văn

Ngoài lời mở đầu và kết luận, luận văn được kết cấu thành 03 chương bao gồm:

  • Chương 1: Lý luận chung về đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp
  • Chương 2: Đánh giá tình hình tài chính của công ty TNHH MTV 790
  • Chương 3: Một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty TNHH MTV 790

 

Tải nhiều hơn những luận văn khác