loading

Đánh Giá Tình Hình Tài Chính Và Các Biện Pháp Cải Thiện Tình Hình Tài Chính Của Công Ty Tnhh Mtv Lâm Nghiệp Vân Đồn

 

Đánh giá tình hình tài chính và các biện pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Vân Đồn

Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu

Hoạt động tài chính là một trong những nội dung cơ bản thuộc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhằm giải quyết các mối quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình kinh doanh. Việc thường xuyên tiến hành đánh giá thưc trạng tình hình tài chính giúp cho người sử dụng thông tin nắm được thực trạng hoạt động tài chính, xác định rõ nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh để từ đó giúp họ đưa ra các quyết định đầu tư hợp lý phù hợp với mục tiêu mà họ quan tâm.Việc đánh giá thực trạng tình hình tài chính doanh nghiệp được tiến hành thường xuyên sẽ giúp các nhà quản trị doanh nghiệp, các nhà đầu tư, chủ nợ, cán bộ công nhân viên và các chủ thể khác thấy rõ thực trạng hoạt động tài chính của doanh nghiệp, xác định đầy đủ và đúng đẳn nguyên nhân, mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến tình hình tài chính để từ đó có những giải pháp hữu hiệu để ổn định và tăng cường tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Trong thực tế Việt Nam hiện nay các doanh nghiệp vẫn còn xem nhẹ việc đánh giá thực trạng tình hình tài chính doanh nghiệp dẫn đến việc các nhà quản lý doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc ra quyết định khi thị trường có biến động, không tự chủ được trong điều kiện canh tranh gay gắt hiện nay, lúng túng trong việc huy động và sử dụng vốn, sản xuất kinh doanh kém hiệu quả, không bảo toàn vốn kinh doanh, gây ra tình trạng thua lỗ, dẫn tới phá sản. Đây là một vấn đề bức xúc được đặt ra đối với các nhà quản trị tài chính doanh nghiệp và cũng thu hút sự chú ý đặc biệt của những người quan tâm, nghiên cứu trong lĩnh vực tài chính.

Việc đánh giá một cách khoa học thực trạng tình hình tài chính của doanh nghiệp, để từ đó hoàn thiện các giải pháp tài chính nhằm giúp doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả hơn là một nhu cầu cần thiết.

Có thể nói: quản lý tài chính là chức năng quan trọng số một trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, nó quyết định tính độc lập và sự thành bại trong kinh doanh. Đặc biệt trong điều kiện cạnh tranh đang diễn ra khốc liệt trên phạm vi toàn thế giới, điều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó khăn như các thảm họa thiên tai, tình hình bất ổn chính trị, lạm phát cao, kinh tế tăng trưởng chậm. Muốn vậy, các nhà quản trị tài chính phải tiến hành đánh giá thực trạng tình hình các hoạt động kinh doanh cũng như hoạt động tài chính của doanh nghiệp một cách chi tiết để từ đó giúp doanh nghiệp xây dựng một chiến lược đầu tư và phát triển đúng đắn trong tương lai, cải thiện hiệu quả sản xuất kinh doanh từ đó đạt được mục tiêu cuối cùng là tối đa gía trị doanh nghiệp.

Nhận thức được tầm quan trọng và để hiểu rõ hơn việc đánh giá này,qua thời gian học tập và nghiên cứu tại Học viện Tài chính và sau một thời gian thực tập tại Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Vân Đồn, và với sự hướng dẫn của thầy hướng dẫn em đã hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp với đề tài “Đánh giá tình hình tài chính và các biện pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Vân Đồn”.

Đối tượng nghiên cứa và mục tiêu nghiên cứu:

Đối tượng nghiên cứu: nghiên cứu tình hình tài chính thông qua phân tích thực trạng tài chính của doanh nghiệp để đưa ra giải pháp cải thiện tình hình tài chính của doanh nghiệp. Qúa trình phân tích chủ yếu dựa trên hệ thống Báo cáo tài chính năm 2012-2014 bao gồm : Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính và các phụ bảng khác.

Mục tiêu của nghiên cứu:

 • Đánh giá khái quát về tình hình tài chính của công ty giai đoạn năm 2012 – 2014 thông qua hệ thống Báo cáo tài chính năm 2012 – 2014.
 • Phân tích sự biến động của các chỉ số tài chính từ đó tìm hiểu nguyên nhân và rút ra kết luận thích hợp.
 • Đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp nhằm cung cấp thông tin cho việc ra quyết định. Vì vậy, đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp phải cung cấp các thông tin về khả năng thanh toán; tình hình sử dụng vốn; khả năng sinh lời của doanh nghiệp. Ngoài ra, đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp cần phải cung cấp những thông tin về những nhân tố ảnh hưởng đem đến thuận lợi hay khó khăn cho doanh nghiệp.

Phạm vi nghiên cứu:

 • Phạm vi đề tài tập trung nghiên cứu là đánh giá tình hình tài chính và các biện pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Vân Đồn.
 • Về nguồn số liệu: các số liệu được lấy từ sổ sách kế toán, báo cáo tài chính năm 2013 và 2014 của công ty.

Phương pháp nghiên cứu:

Phương pháp so sánh:

 • So sánh theo chiều dọc: so sánh số thực hiện kỳ này với kỳ trước (cả về số tuyệt đối và số tương đối) để thấy được chiều hướng biến động của chỉ tiêu phân tích.
 • So sánh theo chiều ngang: xem xét tỷ trọng từng chỉ tiêu so với tổng số.

Phương pháp đồ thị, biểu đồ: mô tả biến động của các chỉ tiêu một các trực quan thông qua đồ thị, biểu đồ

Trong quá trình phân tích cần kết hợp các phương pháp phân tích để đạt được hiệu quả cao, thông tin cung cấp được đầy đủ, rõ ràng.

 • Xây dựng phần mềm kế toán doanh thu bán hàng tại Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Sing
 • Kiểm toán Báo cáo tài chính do Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội thực hiện
 • Hoàn thiện tổ chức kế toán Nguyên vật liệu tại công ty cổ phần may I Hải Dương

 

Kết cấu luận văn:

Với việc nghiên cứu về tính cấp thiết của đề tài, bài nghiên cứu gồm 3 chương.

 • Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về đánh giá thực trạng tài chính của doanh nghiệp.
 • Chương 2: Đánh giá thực trạng tài chính của công ty TNHH NTV Lâm Nghiệp Vân Đồn.
 • Chương 3: Các giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện tình hình tài chính của công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Vân Đồn.

Mặc dù có nhiều cố gắng song do kiến thức, kinh nghiệm và khả năng lĩnh hội kinh nghiệm thực tế còn hạn chế, nên luận văn của em chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự bổ sung góp ý kiến của các thầy cô, các cán bộ tài chính cũng như bạn đọc quan tâm để đề tài nghiên cứu của em được hoàn thiện hơn.  

Tải nhiều hơn luận văn thuộc các lĩnh vực khác vui lòng xem thêm tại đây!