loading

Đánh Giá Tình Hình Tài Chính Và Các Biện Pháp Cải Thiện Tình Hình Tài Chính Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Và Vật Liệu Xây Dựng Đông Anh 9

Đánh giá tình hình tài chính và các biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần đầu tư phát triển và vật liệu xây dựng Đông Anh 9

  CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP  1.1. Tài chính doanh nghiệp và quản trị tài chính doanh nghiệp 4 1.1.1. Tài chính doanh nghiệp và các quyết định tài chính doanh nghiệp 4 1.1.2. Quản trị tài chính doanh nghiệp 8 1.2. Đánh giá thực trạng tài chính doanh nghiệp 11 1.2.1. Khái niệm, mục tiêu đánh giá thực trạng tài chính doanh nghiệp 11 1.2.2. Nội dung đánh giá thực trạng tài chính doanh nghiệp 14 CHƯƠNG 2:ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÔNG ANH 9 35 2.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần ĐTPT&VLXD Đông Anh 9 35 2.1.1. Quá trình thành lập và phát triển 35 2.1.2. Đặc điểm hoạt động của Công ty cổ phần ĐTPT & VLXD Đông Anh 9 36 2.1.3. Những thuận lợi, khó khăn trong quá trình hoạt động của Công ty cổ phần ĐTPT & VLXD Đông Anh 9 41 2.2. Đánh giá thực trạng Công ty cổ phần ĐTPT & VLXD Đông Anh 9 42 2.2.1. Đánh giá tình hình huy động vốn của Công ty 42 2.2.2. Đánh giá tình hình đầu tư và sử dụng vốn của Công ty 52 2.2.3. Đánh giá tình hình huy động và sử dụng vốn bằng tiền của Công ty 59 2.2.4. Đánh giá tình hình công nợ và khả năng thanh toán của Công ty 66 2.2.5. Đánh giá hiệu suất hoạt động của Công ty 74 2.2.6. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty 83 2.3.Đánh giá chung về thực trạng tài chính tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển và vật liệu xây dựng Đông Anh 9 91 2.3.1. Những thành công 91 2.3.2. Những mặt hạn chế và nguyên nhân 92 CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÔNG ANH 9  3.1. Mục tiêu và định hướng phát triển của Công ty cổ phần đầu tư phát triển và vật liệu xây dựng Đông Anh 9 trong thời gian tới 96 3.1.1. Bối cảnh kinh tế – xã hội 96 3.1.2. Mục tiêu và định hướng phát triển của Công ty Cổ phần ĐTPT & VLXD Đông Anh 9 98 3.2. Các giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển và vật liệu xây dựng Đông Anh 9 99 3.2.1. Tăng cường quản lý chi phí (chi phí SXKD, chi phí quản lý, chi phí bán hàng, chi phí tài chính) nhằm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp 100 3.2.2. Quản lý tốt hơn nữa HTK nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ 104 3.2.3. Xây dựng cơ cấu nguồn vốn tối ưu theo hướng tăng cường tỷ trọng vốn chủ, giảm bớt vốn vay 107 3.2.4. Giảm tỷ trọng các khoản phải thu trong cơ cấu tài sản lưu động của công ty 110 3.2.5. Đầu tư nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các loại sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp 112 3.2.6. Thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, tích cực tìm kiếm thị trường để tăng doanh thu và lợi nhuận 114 3.2.7. Tiếp tục chú trọng đầu tư, đổi mới TSCĐ, đặc biệt là máy móc thiết bị phục vụ sản xuất 116 3.2.8. Các giải pháp khác 117 3.3. Điều kiện thực hiện giải pháp 120 KẾT LUẬN 122 DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 123

Xem thêm:

  • Đánh giá thực trạng tài chính và biện pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty cổ phần Xây dựng và phát triển hạ tầng số 18
  • Hoàn thiện quy trình và phương pháp kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán Hùng Vương
  • Đánh giá thực trạng tài chính và biện pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty cổ phần mỹ nghệ Thành Nam

LỜI MỞ ĐẦU

  • Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

Trước những biến đổi sâu sắc của nền kinh tế thị trường, cùng với xu hướng toàn cầu hóa kinh tế, đặc biệt khi Việt Nam gia nhập tổ chức kinh tế thế giới WTO, hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương TPP, cộng đồng kinh tế ASEAN, đã mở ra những cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp. Xu hướng quốc tế hóa mang lại cho các nước cơ hội giao lưu hợp tác, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội, theo đó cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong nền kinh tế nói chung. Tuy nhiên, khi mà mức độ hội nhập với nền kinh tế thế giới ngày càng sâu rộng thì sự cạnh tranh hàng hóa, dịch vụ giữa các doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế cũng ngày càng trở nên khốc liệt hơn. Do đó, để có thể tồn tại và phát triển trong môi trường rộng lớn và đầy tiềm năng những cũng đầy rủi ro, mạo hiểm này, các doanh nghiệp luôn phải nhạy bén trước những biến động trên thị trường để đề ra những chiến lược kế hoạch kinh doanh phù hợp với từng giai đoạn cụ thể của nền kinh tế. Để làm được điều đó thì yêu cầu đối với mỗi nhà quản trị tài chính hiện nay là phải chú trọng đánh giá nghiêm túc, kịp thời tình hình tài chính của doanh nghiệp. Đánh giá tình hình tài chính không chỉ dừng lại ở việc thấy được kết quả mà còn đòi hỏi rằng từ kết quả đó, doanh nghiệp sẽ có những điều chỉnh kịp thời nhằm nâng cao tính thích nghi, hiệu quả kinh doanh và vị thế của doanh nghiệp trên thị trường. Công ty Cổ phần đầu tư phát triển và vật liệu xây dựng Đông Anh 9 là một công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp vật liệu xây dựng, cụ thể là các sản phẩm tấm lợp fibro xi măng. Tuy nhiên, trước bối cảnh nền kinh tế gặp khó khăn, cũng như hầu hết các doanh nghiệp khác, Công ty Cổ phần đầu tư phát triển và vật liệu xây dựng Đông Anh 9 cũng gặp rất nhiều thách thức trong hoạt động của mình từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Tình hình tài sản, quy mô nguồn vốn của công ty có xu hướng giảm, tình hình quản trị hàng tồn kho chưa thực sự hiệu quả, khả năng thanh toán của công ty không cao đã kéo theo hàng loạt những vấn đề bất cập trong tình hình tài chính của công ty thời gian qua. Bởi vậy, yêu cầu cấp thiết đặt ra là cần phải đánh giá một cách chính xác thực trạng tài chính hiện tại của công ty để từ đó có các giải pháp thích hợp để cải thiện tình hình tài chính, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty trong thời gian tới. Xuất phát từ ý nghĩa của việc phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp cũng như tính cấp thiết của việc phân tích tinh hình tài chính doanh nghiệp, sau một thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần đầu tư phát triển và vật liệu xây dựng Đông Anh 9, dưới sự hướng dẫn tận tình của giáo viên hướng dẫn TS. Đoàn Hương Quỳnh  và sự chỉ bảo của các cán bộ phòng Tài chính kế toán của công ty, em đã mạnh dạn đi sâu vào nghiên cứu và hoàn thành bài luận văn cuối khóa với đề tài: “Đánh giá tình hình tài chính và các biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần đầu tư phát triển và vật liệu xây dựng Đông Anh 9”.

  • Mục tiêu nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu thực trạng tài chính và các giải pháp tài chính thực hiện tại Công ty Cổ phần ĐTPT& VLXD Đông Anh 9 nhằm những mục đích sau: Thứ nhất, hệ thống hóa những vấn đề lý luận về tài chính doanh nghiệp và phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp. Thứ hai, làm rõ bản chất sự cần thiết phải quản lý và cải thiện tình hình tài chính của công ty hiện nay. Thứ ba, phân tích và đánh giá tình hình tài chính của công ty trong năm 2015 trên cơ sở so sánh với năm 2014. Thứ tư, tìm ra những hạn chế, tồn tại trong công tác quản lý tài chính của công ty để có những đề xuất các biện pháp thực tế và những biện pháp hỗ trợ từ phía Nhà nước nhằm cải thiện tình hình tài chính của công ty trong thời gian tới.

  • Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đề tài tập trung nghiên cứu các giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty Cổ phần ĐTPT& VLXD Đông Anh 9. Cụ thể như sau: + Về mặt nội dung: Đề tài nghiên cứu những vấn đề liên quan đến thực trạng tài chính tại Công ty Cổ phần ĐTPT & VLXD Đông Anh 9. + Về mặt không gian: Đề tài nghiên cứu thực hiện nghiên cứu tại Công ty Cổ phần ĐTPT & VLXD Đông Anh 9. + Về mặt thời gian: Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng tài chính tại Công ty Cổ phần ĐTPT & VLXD Đông Anh 9 trong hai năm 2014 và 2015.

  • Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp chủ đạo được sử dụng trong đề tài là phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác – Lê-nin. Bên cạnh đó, tác giả còn sử dụng nhiều phương pháp nghiên cứu như: phương pháp tổng hợp, thống kê và so sánh các số liệu thực tế thu thập được trong quá trình thực tập tại Công ty và minh họa bằng các bảng biểu, số liệu qua từng năm cùng với phương pháp kế thừa những nghiên cứu đã có, tham khảo sách, các tài liệu liên quan đến tình hình tài chính của Công ty, từ đó đưa ra nhận xét và kết luận.

  • Kết cấu của đề tài

Ngoài phần mở đầu và  kết luận, đề tài được kết cấu thành 3 chương: Chương 1: Lý luận chung về đánh giá thực trạng tài chính của doanh nghiệp. Chương 2: Đánh giá thực trạng tài chính tại Công ty Cổ phần ĐTPT & VLXD Đông Anh 9 trong thời gian qua. Chương 3: Các giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần ĐTPT & VLXD Đông Anh 9. CHƯƠNG I LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1. Tài chính doanh nghiệp và quản trị tài chính doanh nghiệp 1.1.1. Tài chính doanh nghiệp và các quyết định tài chính doanh nghiệp 1.1.1.1. Khái niệm Tài chính doanh nghiệp Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế thực hiện các hoạt động sản xuất, cung ứng hàng hóa cho người tiêu dùng qua thị trường nhằm mục đích sinh lời.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí (file Word)

Để xem được nhiều luận văn hơn, các bạn vào : Tải luận văn miễn phí