loading

Đánh Giá Tình Hình Tài Chính Và Các Biện Pháp Cải Thiện Tình Hình Tài Chính Tại Công Ty Tnhh Xây Dựng Thương Mại Vận Tải Văn Hoa

Đánh giá tình hình tài chính và các biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty TNHH Xây dựng Thương mại Vận tải Văn Hoa

Tính cấp thiết của đề tài

Cạnh tranh là bản chất vốn có của nền kinh tế thị trường, nền kinh tế này càng phát triển mạnh mẽ thì cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Việt Nam là nước có nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa cùng với việc ngày càng mở rộng hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu thì cũng không thể tránh khỏi vòng xoáy cạnh tranh đó. Để nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp giúp doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển bền vững trong nền kinh tế thị trường thì chính bản thân các doanh nghiệp phải nỗ lực không ngừng, tận dụng những lợi thế sẵn có của mình cũng như nhanh chóng nắm bắt các cơ hội trên thị trường.

Trong tình hình thực tế hiện nay, với tình hình kinh tế diễn biến vô cùng phức tạp đã có không ít doanh nghiệp gặp khó khăn trong vấn đề huy động vốn, sử dụng vốn làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh kém hiệu quả thậm chỉ không đảm bảo được hoạt động sản xuất kinh doanh gây ảnh hưởng rất lớn đến tình hình tài chính của doanh nghiệp. Trong hoạt động kinh doanh mỗi doanh nghiệp phải xử lý hàng loạt các vấn đề tài chính như: nên đầu tư vào đâu, số lượng bao nhiêu, huy động vốn từ nguồn nào, quản lý và sử dụng vốn ra sao để bảo tồn và phát triển vốn đảm bảo cho doanh nghiệp hoạt động có lợi nhuận.

Hoạt động trong nền kinh tế thị trường với tốc độ biến động chóng mặt và đầy những yếu tố rủi ro, các nhà quản lý doanh nghiệp luôn phải cẩn trọng khi đưa ra những quyết định. Dù chỉ có một sai lầm nhỏ trong quyết định tài chính thì cũng có thế khiến doanh nghiệp phải trả một cái giá đắt. Vậy các nhà quản trị doanh nghiệp phải dựa vào đâu để đưa ra đưa ra các quyết định tài chính doanh nghiệp. Một trong những cơ sở để có thể giúp nhà quản trị đưa ra được các quyết định đúng đắn đó là dựa trên các phân tích tài chính từ chính những số liệu từ hoạt động trong quá khứ của doanh nghiệp. Để phân tích được tình hình tài chính thì nhà quản lý phải thu nhập và xử lý thông tin thông qua các báo cáo tài chính cũng như xem xét bối cánh kinh tế xã hội để đưa ra được các quyết định tài chính đúng đắn nhất để tối đa hóa giá trị của doanh nghiệp.

Xuất phát từ ý nghĩa của việc phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp, sau một thời gian thực tập tại Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Vận tải Văn Hoa, em đã nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này nên em đã chọn đề tài: “Đánh giá tình hình tài chính và các biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty TNHH Xây dựng Thương mại Vận tải Văn Hoa”.

Đối tượng và mục đích nghiên cứu

  • Đối tượng nghiên cứu là thực trạng tình hình tài chính của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Vận tải Văn Hoa trong những năm gần đây.
  • Mục đích nghiên cứu: mục đích nghiên cứu của đề tài này là dựa trên thông tin, số liệu về tình hình tài chính của doanh nghiệp tiến hành phân tích tài chính để thấy những mặt tích cực cần phát huy cũng như những tồn tại cần khắc phục để từ đó đưa ra những giải pháp cụ thể để cải thiện tình hình tài chính của công ty tại công ty TNHH Xây dựng Thương mại Vận tải Văn Hoa.

Phạm vi nghiên cứu

  • Về không gian: nghiên cứu thực trạng tài chính và các biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty TNHH XD TM VT Văn Hoa.
  • Về thời gian: Tình hình tài chính của công ty năm 2012, 2013 và 2014.

Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu dựa trên cơ sở phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác – Lênin, phương pháp điều tra thống kê so sánh, phân tích tài chính, dự báo đồng thời kết hợp quan sát thực tế

  • Tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH thương mại Hải Anh
  • Đánh giá thực trạng tài chính và các biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty Cổ phần SILKROAD Hà Nội
  • Đánh giá thực trạng tài chính và các giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty cổ phần Cơ Khí và Thiết Bị Áp Lực- VVMI

 

Kết cấu đề tài

Kết cấu luận văn gốm 3 phần:

  • Chương 1: Những lý luận chung về đánh giá thực trạng tài chính của doanh nghiệp
  • Chương 2: Đánh giá thực trạng tài chính tại công ty TNHH Xây dựng Thương mại Vận tải Văn Hoa trong thời gian qua
  • Chương 3: Các giải pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty TNHH Xây dựng Thương mại Vận tải Văn Hoa

Do thời gian thực tập, điều kiện nghiên cứu và trình độ hiểu biết của em còn hạn chế nên trong luận văn khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhân được sự góp ý của các thầy cô, các bạn sinh viên và tập thể cán bộ công nhân viên trong công ty TNHH XD TM VT Văn Hoa để luận văn của em được hoàn thiện hơn Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn nhiệt tình của TS. Phạm Thị Thanh Hòa, các thầy cô trong khoa Tài chính doanh nghiệp cùng các cô chú anh chị trong công ty TNHH XD TM VT Văn Hoa đã tạo điều kiện cho em hoàn thành bài luận văn cuối khóa này.  

Chia sẻ bài viết này để