loading

Đánh Giá Tình Hình Tài Chính Và Các Giải Pháp Cải Thiện Tình Hình Tài Chính Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hitec

Đánh giá tình hình tài chính và các giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần xây dựng Hitec

Tính cấp thiết của đề tài

Thế giới đang trong giai đoạn nhiều bất ổn và biến động phức tạp. Khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu cùng những biến động chính trị ở nhiều nước trên thế giới đã ảnh hưởng không nhỏ đến các doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp đã phải thu hẹp sản xuất, dừng hoạt động hay thậm chí giải thể.

Để đảm bảo sự tồn tại và phát triển trong giai đoạn khó khăn này, doanh nghiệp buộc phải có một tình hình tài chính lành mạnh. Điều này đòi hỏi mỗi một doanh nghiệp phải quan tâm đến công tác tài chính, thường xuyên tổ chức việc phân tích, tổng hợp, đánh giá các chỉ tiêu tài chính, cũng như việc dự báo tình hình tài chính của doanh nghiệp trong những khoảng thời gian nhất định. Mỗi doanh nghiệp phải thực hiện tốt việc tổ chức, đánh giá tình hình tài chính, bởi đó là một trong những nhân tố quan trọng quyết định đến sự thành bại của doanh nghiệp trong kinh doanh.

Đặc biệt đối với các nhà quản trị doanh nghiệp, công tác đánh giá tình hình tài chính hay công tác quản trị tài chính doanh nghiệp lại càng cần thiết. Đánh giá tài chính không chỉ là doanh nghiệp có huy động đủ vốn đáp ứng cho nhu cầu sản xuất kinh doanh không mà còn là doanh nghiệp có quản lý và sử dụng vốn hiệu quả trên cơ sở chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, chính sách của Nhà Nước không? Qua đánh giá tài chính, các nhà quản trị doanh nghiệp thấy được sự biến động về lượng từ đó xác định nguyên nhân và dự đoán điều kiện kinh doanh trong thời gian tới đồng thời xây dựng một chiến lược đầu tư hiệu quả và phát triển doanh nghiệp trong tương lai, cải thiện tình hình sản xuất của công ty từ đó đạt tới mục tiêu cuối cùng là tối đa hóa giá trị doanh nghiệp.

Xuất phát từ ý nghĩa của việc đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp, sau thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần xây dựng Hitech, dưới sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo TS. Bùi Văn Vần, cùng với sự quan tâm, giúp đỡ của các anh chị trong phòng tài chính kế toán của công ty, em đã chọn thực hiện luận văn tốt nghiệp với đề tài: “Đánh giá tình hình tài chính và các giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần xây dựng Hitech”, với mong muốn làm rõ cơ sở lí luận và thực tiễn về công tác đánh giá thực trạng tài chính tại Công ty Cổ phần xây dựng Hitech.

Mục đích nghiên cứu

 • Xem xét và đánh tình hình tài chính của công ty trong năm 2013 trên cơ sở so sánh với năm 2012.
 • Đề xuất một số giải pháp tài chính nhằm góp phần cải thiện tình hình tài chính tại đơn vị trong thời gian tới.
 • Tăng cường kỹ năng tư duy và kỹ năng phân tích tài chính cho bản thân với tư cách là một sinh viên chuyên ngành tài chính doanh nghiệp.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu:

Luận văn có đối tượng nghiên cứu là thực trạng công tác đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần xây dựng Hitech

 • Đẩy mạnh tiến độ giải ngân nguồn vốn ODA tại dự án đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai do ADB tài trợ
 • Đánh giá thực trạng tài chính và các giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần ô tô Hoàng Gia
 • Đánh giá tình hình tài chính và biện pháp cải thiện tình hình tài chính công ty TNHH Dịch vụ Kĩ thuật và Thương mại Quốc Khánh

 

Phạm vi nghiên cứu:
 • Về không gian: nội dung về đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp gắn liền với tình hình tài chính thực tế của Công ty Cổ phần xây dựng Hitech
 • Về thời gian: Tình hình tài chính của công ty năm 2012-2013
 • Nguồn số liệu: Số liệu sử dụng được lấy từ sổ sách kế toán, các Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần xây dựng Hitech trong hai năm 2012 – 2013.

Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp chủ yếu được sử dụng là phương pháp so sánh và tổng hợp số liệu thu thập được trong quá trình thực tập để thấy được mức độ ảnh hưởng và xu hướng biến động của các chỉ tiêu, từ đó đưa ra các nhận xét. Ngoài ra, luận văn còn sử dụng một số phương pháp khác như: phương pháp thay thế liên hoàn, phương pháp phân tích tỷ số, phương pháp liên hệ…

Kết cấu luận văn

Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung luận văn gồm 3 chương:

 • Chương 1: Những lý luận chung về đánh giá tình hình tài chính.
 • Chương 2: Đánh giá tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần xây dựng Hitech trong thời gian qua.
 • Chương 3: Các giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty cổ phần xây dựng Hitech

Mặc dù đã hết sức cố gắng song do kiến thức và kinh nghiệm còn hạn hẹp nên luận văn của em không tránh khỏi những sai sót. Em mong nhận được sự bổ sung góp ý của các thầy cô, các cán bộ tài chính cũng như các bạn sinh viên để đề tài nghiên cứu của em được hoàn thiện hơn.

 

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy nút Download luận văn miễn phí file Word