loading

Đẩy Mạnh Tiến Độ Giải Ngân Nguồn Vốn Oda Tại Dự Án Đường Cao Tốc Nội Bài – Lào Cai Do Adb Tài Trợ

Đẩy mạnh tiến độ giải ngân nguồn vốn ODA tại dự án đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai do ADB tài trợ

Tính cấp thiết của đề tài

Cùng với đầu tư trực tiếp nước ngoài, hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) hiện nay là nguồn tài chính rất quan trọng đối với Việt Nam trong sự nghiệp phát triển kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Với khoản ODA trị giá 17,5 tỷ USD mà các nhà tài trợ cam kết dành cho Việt Nam và 41% trong số đó đã được giải ngân trong 8 năm qua, ODA đã khẳng định vai trò của nó đối với nền kinh tế Việt Nam. Nguồn ngoại tệ này đóng góp một phần quan trọng để khắc phục tình trạng thiếu vốn và cơ sở hạ tầng, khoa học kỹ thuật thấp kém ở nước ta. Bên cạnh đó, sự gia tăng của nguồn vốn ODA còn giúp Chính phủ Việt Nam trong việc giải quyết những vấn đề xã hội bức xúc, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế và giáo dục cơ bản. Trong quá trình thu hút và sử dụng nguồn vốn ODA thời gian qua, mức giải ngân thấp luôn luôn là chủ đề thảo luận với nhiều nhà tài trợ song phương và đa phương nhằm tìm ra những nguyên nhân và giải pháp để khắc phục. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có sự tiến bộ đáng kể mà còn xuất hiện xu hướng tốc độ giải ngân chậm lại trong thời gian gần đây. Giải ngân thấp thể hiện sự không hiệu quả trong việc sử dụng nguồn vốn ODA và là một sự lãng phí lớn, trong điều kiện nhu cầu về vốn cho phát triển kinh tế còn rất lớn như hiện nay. Vì những lý do trên, em đã chọn đề tài “Đẩy mạnh tiến độ giải ngân nguồn vốn ODA tại dự án đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai do ADB tài trợ” làm đề tài nghiên cứu cho bài khóa luận tốt nghiệp của mình. Dự án đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai là một trong những dự án trọng điểm quốc gia. Nhưng trong những năm vừa qua, tốc độ giải ngân của dự án đều rất thấp, việc tìm ra những tồn tại, nguyên nhân và đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy tốc độ giải ngân nguồn vốn ODA tại dự án đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai có ý nghĩa thực tiễn cũng như khoa học cao.

  • Xây dựng phần mềm kế toán tiền lương tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Bắc Ninh
  • Vốn kinh doanh và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Dệt may xuất khẩu Hoàng Thái
  • Vai trò của vốn ODA của quỹ dân số Liên Hợp Quốc với vấn đề dân số và sức khỏe sinh sản ở Việt Nam

 

Mục đích nghiên cứu

Mục đích nghiên cứu của đề tài là trên cơ sở khái quát một số vấn đề về ODA, phân tích tình hình giải ngân ODA tại dự án đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai trong những năm qua để tìm ra những tồn tại, nguyên nhân và đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy tốc độ giải ngân ODA tại dự án đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai.

Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
  • Đối tượng nghiên cứu của đề tài là công tác giải ngân nguồn vốn ODA tại dự án đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai.
  • Phạm vi của đề tài là dự án đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai do ADB tài trợ được thực hiện từ năm 2009 đến cuối năm 2014.

Phương pháp nghiên cứu

Đề tài được thực hiện trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. Ngoài ra, đề tài cũng sử dụng biện pháp như phương pháp thống kê, so sánh, phân tích, tổng hợp nhằm làm rõ nội dung của đề tài.

Kết cấu của luận văn

Ngoài lời mở đầu và kết luận, khóa luận được chia thành ba phần, tương ứng với 3 chương:

  • Chương 1: Một số vấn đề cơ bản về ODA và giải ngân nguồn vốn ODA
  • Chương 2: Tình hình giải ngân nguồn vốn ODA tại dự án đường cao tốc Nội Bài- Lào Cai vốn vay của ADB
  • Chương 3: Giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn ODA của dự án đường cao tốc Nội Bài- Lào Cai vốn vay của ADB thời gian tới

 

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy nút Download luận văn miễn phí file Word