loading

Giải Pháp Chủ Yếu Nhằm Tăng Cường Quản Trị Vốn Lưu Động Ở Công Ty Cổ Phần Thương Mại Thái Hưng

Giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động ở công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng

Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

Trong nền kinh tế thị trường hay bất cứ một hình thái kinh tế xã hội nào đó, các doanh nghiệp khi tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh đều với mục đích là sản xuất ra hàng hóa dịch vụ để trao đổi với các đơn vị kinh tế khác nhằm tối đa hóa lợi nhuận . Muốn vậy thì nhất thiết phải có vốn. Vốn là tiền đề cho việc hình thành và phát triển hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và là điều kiện để doanh nghiệp có thể đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được diễn ra một cách liên tục. Mục đích của hoạt động sản xuất kinh doanh là thu được lợi nhuận cao. Do đó, vấn đề đặt ra cho các doanh nghiệp là phải huy động vốn để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra thuận lợi, đồng thời phải sử dụng vốn sao cho có hiệu quả ngày càng cao.

Vốn trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm vốn cố định và vốn lưu động. Trong đó vốn lưu động là yếu tố không thể thiếu trong quá trình kinh doanh. Đối với các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, vốn lưu động chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số vốn kinh doanh, hiệu quả của việc tổ chức, quản lý và sử dụng vốn lưu động có ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Song không phải doanh nghiệp nào cũng sử dụng vốn lưu động có hiệu quả. Đặc biệt là trong điều kiện kinh tế nước ta hiện nay các doanh nghiệp đang trong tình trạng thiếu vốn, việc vay vốn gặp nhiều khó khăn không đảm bảo đáp ứng nhu cầu kinh doanh.

Do vậy, các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển được trong cơ chế thị trường hiện nay thì một trong những việc phải làm là nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn lưu động. Vấn đề luôn được đặt ra cho các doanh nghiệp và người quan tâm tới hoạt động sản xuất kinh doanh và nó quyết định đến sự sống còn của doanh nghiệp.

Với vai trò đặc biệt quan trọng của vốn lưu động, qua thời gian thực tập tại công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng , từ những kiến thực cơ bản được trang bị tại Học Viện Tài Chính, cùng với sự hướng dẫn tận tình của cô giáo – Thạc sĩ Ngô Thị Kim Hòa, và các anh chị phòng Tài chính-Kế toán của công ty, em đã dần tiếp cận thực tiễn vận dụng lý luận để phân tích đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh. Em đã nghiên cứu và hoàn thành luận văn:”Giải pháp tăng cường quản trị vốn lưu động của công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng

Mục đích nghiên cứu

Đi sâu vào nghiên cứu về công tác quản trị vốn lưu động. Rút ra được những điểm mạnh cũng như điểm yếu, hạn chế còn tồn tại trong công tác quản trị vốn lưu động của công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng. Từ đó đưa ra một số ý kiến cũng như giải pháp nhằm đóng góp nhằm khắc phục những hạn chế trong công tác quản trị vốn lưu động, giúp cho doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

  • Phân tích tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa giai đoạn 2011-2015
  • Hoàn thiện quy trình kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Định giá ACC_Việt Nam thực hiện
  • Working capital and some solutions to improve its management efficiency at Agricare Vietnam Co.Ltd

 

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Vốn lưu động và công tác quản trị vốn lưu động tại Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng trong 2 năm 2013 và 2014.

Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp thống kê, phương pháp so sánh, phương pháp phân tích tổng hợp qua các khảo sát thực tế.

Kết cấu của đề tài

Đề tài được chia làm 3 phần chính:

  • Chương 1: Lý luận chung về vốn lưu động và quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp
  • Chương 2: Thực trạng quản trị vốn lưu động của công ty tại công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng
  • Chương 3: Một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động ở công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng

 

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy nút Download luận văn miễn phí file Word