loading

Giải Pháp Chủ Yếu Nhằm Tăng Cường Quản Trị Vốn Lưu Động Tại Công Ty Cổ Phần Diligo Việt Nam

Giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại công ty cổ phần DILIGO Việt Nam

LỜI MỞ ĐẦU Qua hơn hai mươi năm đổi mới nền kinh tế, việt nam đang dần chuyển mình, chuyển đổi theo hướng mở cửa, hội nhập với nền kinh tế khu vực và toàn cầu. Dưới sự lãnh đạo của đảng và nhà nước, nền kinh tế nước ta đang từng bước ổn định, phát triển và đạt được những thành tựu to lớn. Trong quá trình đó, hệ thống các doanh nghiệp việt nam đã có những bước chuyển mạnh mẽ. Tồn tại và phát triển là hai chỉ tiêu cơ bản của các doanh nghiệp việt nam hiện nay. Để các doanh nghiệp ngày càng phát triển và cạnh tranh được trong nền kinh tế thị trường hiện nay thì vấn đề cần quan tâm hàng đầu của các nhà quản trị là vấn đề quản trị vốn của doanh nghiệp. Để tiến hành sản xuất kinh doanh, ngoài TSCĐ các doanh nghiệp còn cần có các TSLĐ( tài sản lưu động). Căn cứ vào phạm vi sử dụng TSLĐ của doanh nghiệp thường được chia thành 2 bộ phận TSLĐ sản xuất  và TSLĐ lưu thông. Hoạt động tài chính là hoạt động phức tạp, nó có quan hệ chặt chẽ tới mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, vậy nên vấn đề quản trị vốn cũng là vấn đề được các nhà quản trị quan tâm hàng đầu. Do đó vấn đề dặt ra đối với các nhà quản trị tài chính doanh nghiệp là phải quản lí hiệu quả vốn,  huy động vốn 1 cách hợp lí, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm. Muốn vậy, các nhà quản trị tài chính phải tiến hành phân tích, đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp để thấy được những tồn tại, yếu kém của công tác quản lí, từ đó đưa ra những giải pháp kinh tế nói chung và các giải pháp tài chính nói riêng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cũng như hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Với mục đích nghiên cứu, tìm tòi các vấn đề lý luận, bước đầu làm quen với công tác quản trị tài chính và đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp, nên trong quá trình thưc tập tại công ty cổ phần DILIGO Việt Nam em đã chọn đề tài “ giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại công ty cổ phần DILIGO Việt Nam”.

  1. Mục đích nghiên cứu.

– Hệ thống hóa và làm rõ những vấn đề cơ bản về VLĐ và quản trị VLĐ trong doanh nghiệp. – Đánh giá thực trạng quản trị VLĐ tại Công ty Cổ phần DILIGO Việt Nam.  – Xuất phát từ thực trạng và định hướng phát triển của công ty cũng như bối cảnh kinh tế xã hội năm 2015, em đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại công ty.

  1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.

– Luận văn tập trung nghiên cứu các vấn đề cơ bản của vốn lưu động và quản trị vốn lưu động đối với các doanh nghiệp hiện nay. –  Thực trạng công tác quản trị vốn lưu động tại Công ty Cổ phần DILIGO Việt Nam trong một số năm vừa qua.

  1. Phương pháp nghiên cứu.

Luận văn này sử dụng phương pháp thống kê, so sánh, phân tích tổng hợp, kế thừa, chọn lọc và bổ sung các kết quả nghiên cứu từ trước… Các nguồn số liệu dùng trong phân tích được thu thập theo tình hình thực tế tại công ty và báo cáo tài chính các năm 2014, 2015 của Công ty Cổ phần DILIGO Việt Nam. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp tăng cường quản trị vốn lưu động tại Công ty Cổ phần DILIGO Việt Nam nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động, góp phần làm gia tăng lợi nhuận cho công ty. Do trình độ lý luận và nắm bắt thực tế còn nhiều hạn chế nên kết quả nghiên cứu còn có thiếu sót, em rất mong được sự góp ý của các thầy cô giáo, ban lãnh đạo phòng tài chính kế toán của công ty để nhận thức của em được hoàn thiện hơn. Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cô Nguyễn Thị Bảo Hiền- khoa tài chính doanh nghiệp, học viện tài chính và các anh chị trong công ty đã giúp đỡ em hoàn thành luận văn này.

Xem thêm:

  • Các giải pháp nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại công ty TNHH Aiden Việt Nam
  • Bảng giá in màu a4 tại Hà nội
  • Cửa hàng photocopy có hóa đơn đỏ giá rẻ lấy ngay, uy tín
  1. Kết cấu

Nội dung luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Lí luận chung về vốn lưu động và quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng quản trị vốn lưu động tại công ty trong thời gian qua. Chương 3: Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại công ty DILIGO Việt Nam CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Vốn lưu động và nguồn hình thành vốn lưu động của doanh nghiệp 1.1.1Khái niệm và đặc điểm vốn lưu động của doanh nghiệp 1.1.1.1 Khái niệm vốn lưu động của doanh nghiệp Để tiến hành sản xuất kinh doanh, ngoài TSCĐ các doanh nghiệp còn cần các tài sản lưu động( TSLĐ). Căn cứ vào phạm vi sử dụng TSLĐ của doanh nghiệp được chia thành 2 bộ phận: TSLĐ sản xuất và TSLĐ lưu thông.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word miễn phí

Để xem được nhiều luận văn hơn, các bạn vào : Tải luận văn miễn phí