loading

Giải Pháp Chủ Yếu Nhằm Tăng Cường Quản Trị Vốn Lưu Động Tại Công Ty Cổ Phần Hóa Chất Việt Trì

GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT VIỆT TRÌ

LỜI MỞ ĐẦU

 • Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

Với định hướng phát triển nền kinh tế theo hướng toàn cầu hóa, năm 2007 Việt Nam chính thức được công nhận là thành viên của tổ chức thương mại thế giới WTO. Điều này đã và đang mang lại nhiều cơ hội cũng như thách thức cho nền kinh tế Việt Nam. Những năm gần đây nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng có những biến động sâu sắc. Trước những biến đổi của nền kinh tế thế giới cũng như sự cạnh tranh của các doanh nghiệp trong và ngoài nước buộc các doanh nghiệp Việt Nam phải có những chính sách phù hợp thực hiện mục đích tối đa hóa giá trị. Muốn vậy các doanh nghiệp cần đưa ra những quyết định có tính chất chiến lược trong dài hạn và chiến thuật trong ngắn hạn. Điều này giúp doanh nghiệp vươn lên trong quá trình sản xuất kinh doanh cũng như phát huy được năng lực tài chính một cách hiệu quả nhất. Vì vậy vấn đề sử dụng hiệu quả vốn lưu động trong doanh nghiệp là một yêu cầu cần thiết. Tuy nhiên làm thế nào để nâng cao hiệu quả cũng như tăng cường quản trị vốn lưu động vẫn là câu hỏi lớn đối với tất cả các doanh nghiệp hiện nay. Nhận thức được tầm quan trọng của việc quản trị vốn lưu động, trong thời gian thực tập tại công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì được sự giúp đỡ của tập thể công nhân viên cùng sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo Vũ Công Ty, vận dụng những lí luận đã học vào thực tiễn, em đã đi sâu vào tìm hiểu đề tài: “Giải pháp tăng cường quản trị vốn lưu động tại công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì”.

 • Đối tượng và mục đích nghiên cứu
 • Đối tượng nghiên cứu

Đề tài đi sâu và tìm hiểu các vấn đề lý luận chung về vốn lưu động, tình hình quản lý sử dụng vốn lưu động của công ty và các biện pháp tăng cường quản trị vốn lưu động của công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì.

 • Mục đích nghiên cứu

Hệ thống hóa những vấn đề cơ bản liên quan đến vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động. Cung cấp thông tin về việc sử dụng vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì. Đề xuất giải pháp tăng cường quản trị vốn lưu động tại công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì.

 • Phạm vi nghiên cứu
 • Về không gian: Nghiên cứu về vốn lưu động và giải pháp tăng cường quản trị vốn lưu động tại công ty công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì.
 • Về thời gian: Từ năm 2014 đến năm 2015.
 • Về nguồn số liệu: Số liệu lấy từ sổ sách kế toán, báo cáo tài chính của công ty năm 2014, 2015.
 • Phương pháp nghiên cứu

Đề tài đã sử dụng các phương pháp so sánh và tổng hợp số liệu thu thập được trong quá trình thực tập. Ngoài ra còn sử dụng một số các phương pháp khác như: phân tích các tỷ số, phương pháp liên hệ, cân đối… đồng thời chỉ ra một số nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động.

 • Kết cấu luận văn

Ngoài lời nói đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm 3 phần: Chương 1: Lý luận chung về vốn lưu động và quản trị vốn lưu động trong doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng quản trị vốn lưu động tại công ty công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì. Chương 3: Một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại công ty công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì. Mặc dù đã rất cố gắng song trình độ nhận thức và lý luận còn hạn chế hơn nữa thời gian tìm hiểu thực tế có hạn, vì vậy em rất mong nhận được sự đóng góp của các thầy cô giáo, các cán bộ công nhân viên công ty công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì cùng toàn thể các bạn đọc để luận văn của em được hoàn thiện hơn.

Xem thêm:

 • Chính sách tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – Chi nhánh Hai Bà Trưng
 • Tình hình khai thác Bảo hiểm TNDS bắt buộc của chủ xe giới tại Tổng công ty Bảo hiểm Xuân Thành
 • Tổng hợp hình ảnh sản phẩm gia công sau in đóng sách

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

 • Vốn lưu động của doanh nghiệp:
 • Khái niệm, đặc điểm, nội dung và vai trò của vốn lưu động:
 • Khái niệm:

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, một doanh nghiệp từ khi bắt đầu thành lập cho đến khi tiến hành hoạt động luôn cần một số vốn tiền tệ nhất định gọi là vốn kinh doanh, phù hợp với quy mô và điều kiện kinh doanh của từng doanh nghiệp. Số tiền ứng trước này khi phân loại theo đặc điểm luân chuyển cũng như quản lý có hiệu quả thường được chia thành vốn cố định và vốn lưu động.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí (file Word)

Để xem được nhiều luận văn hơn, các bạn vào : Tải luận văn miễn phí