loading

Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Môi Giới Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tp.hcm

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động môi giới tại công ty cổ phần chứng khoán TP.HCM

  CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN 3 1.1. CÔNG TY CHỨNG KHOÁN: 3 1.1.1. Khái niệm công ty chứng khoán: 3 1.1.2. Phân loại công ty chứng khoán: 4 1.1.3. Vai trò của công ty chứng khoán: 7 1.1.4 Khái quát các nghiệp vụ chính của công ty chứng khoán. 9 1.2. NGHIỆP VỤ MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN 12 1.2.1 Khái niệm 12 1.2.2. Vai trò của nghiệp vụ môi giới 14 1.2.3. Đặc điểm của nghiệp vụ môi giới chứng khoán: 19 1.2.4. Quy trình của nghiệp vụ môi giới chứng khoán: 19 1.3. HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGHIỆP VỤ MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN 22 1.3.1. Quan điểm về hiệu quả hoạt động của nghiệp vụ môi  giới chứng khoán: 22 1.3.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động của nghiệp vụ môi giới chứng khoán. 23 1.3.3  Một số chỉ tiêu định lượng 27 1.4.Nguyên tắc hoạt động kinh doanh của công ty chứng khoán 29 1.4.1. Nguyên tắc tài chính 29 1.4.2. Nguyên tắc đạo đức 32 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI TẠI CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN TP. HCM( HSC) 34 2.1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM( HSC) 34 2.1.1. Quá trình hình thành và Phát triển 34 2.1.2. Ngành nghề kinh doanh 38 2.1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty 42 2.1.4. Mạng lưới hoạt động. 43 2.1.5 Môi trường hoạt động 45 2.1.6. Nhân lực tại HSC 49 2.1.7. Trình độ công nghệ 50 2.2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP.HCM 52 2.2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của HSC những năm qua 53 2.2.2. Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời 57 2.3. Thực trạng hoạt động môi giới và hiệu quả hoạt động môi giới tại Công ty cổ phần chứng khoán TP. HCM 57 2.3.1. Thực trạng hoạt động môi giới tại Công ty Cổ Phần chứng khoán TP.HCM 57 2.3.2. Đánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động môi giới tại công ty chứng khoán HSC 65 2.3. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP.HCM 71 2.3.1. Những kết quả đạt được 71 2.3.2. Tồn tại và nguyên nhân 74 CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI  CHỨNG KHOÁN TẠI CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NHNO&PTNT VIỆT NAM  3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020 76 3.1.2.    Định hướng phát triển của HSC trong thời gian tới 78 3.2.1 Định hướng phát triển bền vững 79 3.1.2 Các mục tiêu phát triển bền vững 80 3.2.  MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN TẠI CÔNG CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP.HCM 81 3.2.1. Nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ ở Công ty Cổ phần Chứng khoán TP .HCM 81 3.2.2. Xây dựng chương trình tiếp thị và phát triển thương hiệu 85 3.2.3. Hiện đại hóa công nghệ – thông tin 85 3.2.4. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 85 3.2.5. Nâng cao chất lượng quản trị kinh doanh 86 3.2.6. Xây dựng chính sách khách hàng phù hợp 87 3.2.7. Các giải pháp khác 89 3.3. Giải pháp điều kiện và hỗ trợ 89 KẾT LUẬN 92 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 93 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 95

Xem thêm:

  • Tăng cường quản lý thu thuế  GTGT đối với hộ kinh doanh cá thể nộp thuế theo phương pháp khoán
  • Nâng cao hiệu quả hoạt động môi giới tại Công ty cổ phần chứng khoán Dầu khí – PSI
  • KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÔNG TY TNHH F.I.R.S.T

LỜI NÓI ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã đi vào hoạt động hơn 15 năm. Đây tuy không phải là thời gian dài đối với các thị trường chứng khoán trên thế giới, chỉ mới là sơ khai nhưng Việt Nam đã đạt được những thành tựu nhất định về việc xây dựng một thị trường, một kênh dẫn vốn hiệu quả cho nền kinh tế ngoài các kênh truyền thống khác. Các công ty niêm yết có thể sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi từ các nhà đầu tư hay cá nhân để phục vụ hoạt động sản xuất, tạo ra giá trị cho đất nước. Nhưng để thực hiện được việc đó, không thể thiếu các công ty chứng khoán, có thể gọi là những người trung gian dẫn vốn, mà trong đó đáng kể nhất là các nhà môi giới. Với việc nền kinh tế hồi phục, theo đó kênh chứng khoán hiện là kênh đầu tư hấp dẫn, là nơi tốt để các nhà đâu tư giải ngân trong thời gian này. Và khi nhận biết được xu hướng đầu tư này, sự cạnh tranh quyết liệt giữa các công ty chứng khoán để giành thị phần ngày càng khốc liệt hơn. Bất kì trong thời kì tăng trưởng hay suy thoái thì một trong những nghiệp vụ mang lại lợi nhuận cao cho các công ty chứng khoán đó là môi giới, vì muốn góp vốn hay rút vốn ra đều phải thông qua đây dù thị trường như thế nào. Và HSC là một trong những công ty chứng khoán hàng đầu về thị phần, ngang ngửa với SSI trong năm nay theo các thống kê mới được công bố với thị phần hơn 10% ở riêng sàn HOSE. Từ những thực tế trên, môi giới là hoạt động không thể thiếu cũng như rất quan trọng trong thị trường chứng khoán. Nhưng để làm thế nào để thị phần môi giới HSC tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu trong ngành. Trong quá trình thực tập tại HSC, có cơ hội kiểm nghiệm những kiến thức trong trường, tác giả xin chọn đề tài “ Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động môi giới tại công ty cổ phần chứng khoán TP.HCM” để làm báo cáo kết thúc quá trình thực tập. Qua đó đề xuất những đề nghị một phần nào giúp HSC đạt được mục tiêu của mình.

  1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đề tài tập trung và nghiên cứu những cơ sở lý luận và thực tiễn hiệu quả hoạt động của nghiệp vụ môi giới chứng khoán tại các CTCK trên Thị trường chứng khoán Việt Nam nói chung và Công ty Công ty cổ phần Chứng khoán Hồ chí minh trong thời gian qua, từ đó đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của nghiệp vụ này tại Công ty cổ phần Chứng khoán TP.HCM

  1. Phương pháp nghiên cứu

Đề tài này được nghiên cứu dựa trên cơ sở sử dụng kết hợp các phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, phương pháp so sánh và phương pháp phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Đề tài đã hệ thống lý thuyết, kết hợp với thực tiễn để phân tích, đánh giá rút ra những kết luận và những đề xuất chủ yếu. Đồng thời đề tài còn sử dụng phương pháp mô hình hoá, lượng hoá làm vấn đề trở nên trực quan hơn, thông qua các bảng, biểu và đồ thị.

  1. Kết cấu của đề tài

Bên cạnh phần giới thiệu chung, đề tài gồm ba chương: Chương 1: Những vấn đề chung về hoạt động môi giới chứng khoán của CTCK Chương 2: Thực trạng hiệu quả hoạt động môi giới chứng khoán tại Công ty cổ phần Chứng khoán TP. HCM Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động môi giới chứng khoán tại Công ty cổ phần Chứng khoán TP. HCM. Mặc dù có nhiều có gắng nhưng do hạn chế về thời gian nghiên cứu và kiến thức thực tế nên chuyên đề không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo và các bạn để chuyên đề được hoàn thiện hơn. CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN 1.1. CÔNG TY CHỨNG KHOÁN: 1.1.1. Khái niệm công ty chứng khoán: Thị trường chứng khoán là nơi diễn ra các giao dịch mua bán, trao đổi các loại chứng khoán, là một bộ phận chủ yếu của thị trường tài chính. Thị trường chứng khoán có vai trò quan trọng đối với quá trình huy động vốn và sử dụng vốn của nền kinh tế thị trường.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí (file Word)

Để xem được nhiều luận văn hơn, các bạn vào : Tải luận văn miễn phí