loading

Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Huy Động Vốn Tại Agribank Ý Yên

LỜI MỞ ĐẦU

Tính cấp thiết của đề tài

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, vai trò của vốn đối với các Ngân hàng thương mại ngày càng trở nên quan trọng. Vốn của ngân hàng được hiểu là những giá trị tiền tệ do ngân hàng thương mại tạo lập hoặc huy động được, dùng để cho vay, đầu tư hoặc thực hiện các dịch vụ kinh doanh khác.

Vốn của Ngân hàng Thương mại được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau như vốn tự có, vốn huy động, vốn đi vay và các nguồn vốn khác. Trong đó vốn huy động là nguồn vốn chiếm tỷ lệ cao nhất trong tổng nguồn vốn kinh doanh của Ngân hàng Thương mại. Muốn đóng vai trò thực sự như một trung gian tài chính, một tổ chức kinh doanh tiền tệ chuyên nghiệp, muốn giữ thế chủ động trong kinh doanh thì mỗi ngân hàng không thể không tiến hành huy động vốn. Nguồn vốn huy động quyết định năng lực thanh toán cũng như quy mô các hoạt động cho vay, đầu tư, bảo lãnh…của ngân hàng. Nó cũng có ảnh hưởng lớn đến năng lực cạnh tranh, vị thế và uy tín của ngân hàng trên thị trường.

Rõ ràng, một ngân hàng có thế mạnh trong việc huy động vốn thì sẽ có nhiều thuận lợi trong việc phát triển các dịch vụ, đẩy mạnh kinh doanh, mở rộng thị trường. Vì vậy mỗi ngân hàng đều cần quan tâm thường xuyên đến công tác huy động vốn, đáp ứng yêu cầu kinh doanh của bản thân ngân hàng và nhu cầu về vốn cho nền kinh tế.

Nhận thức được tầm quan trọng đó, với những kiến thức đã học được ở trường, cùng những kiến thức đã thu thập được trong thời gian thực tập, tìm hiểu tình hình thực tế tại Agribank huyện Ý Yên- Nam Định, em đã chọn đề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Ý Yên – Nam Định” để viết khóa luận tốt nghiệp của mình.

Mục đích nghiên cứu

  • Hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về nghiệp vụ huy động vốn.
  • Phân tích đúng thực trạng công tác nguồn vốn của ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Ý Yên Đưa ra các giải pháp tạo bước chuyển biến mới trong hoạt động huy động vốn tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Ý Yên

Đối tượng nghiên cứu

  • Đối tượng nghiên cứu của khóa luận là “Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Ý Yên”.
  • Phạm vi nghiên cứu: tập trung phân tích thực trạng hoạt động huy động vốn tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Ý Yên.

Phương pháp nghiên cứu

Áp dụng phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, kết hợp với một số phương pháp nghiên cứu khác như: Phương pháp phân tích, thống kê phân tích, phương pháp so sánh, tổng hợp các bảng biểu và khái quát hóa, phương pháp luận khoa học gắn giữa lý thuyết và thực tiễn, các lý thuyết về tiền tệ tín dụng của các nhà khoa học.

  • Giải pháp phát triển dịch vụ Internet Banking tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Hoàn Kiếm
  • Giảm thiểu chi phí nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất tại Công ty An Đình
  • Rủi ro trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP An Bình

Bố cục khóa luận

Về kết cấu: Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung đề tài được chia làm 3 chương:

  • Chương I: Lý luận cơ bản về hiệu quả huy động vốn của ngân hàng thương mại
  • Chương II: Thực trạng hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Ý Yên- Nam Định
  • Chương III: Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Ý Yên- Nam Định

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy nút Download luận văn miễn phí file Word