loading

Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Của Công Ty Cổ Phần Khai Thác Chế Biến Khoáng Sản Thông Đạt

MỤC LỤC

MỤC LỤC i

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I -: CẠNH TRANH VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP 4

1.1 Cạnh tranh và vai trò của cạnh tranh trong doanh nghiệp 4

1.1.1. Khái niệm về cạnh tranh 4

1.1.2. Vai trò của cạnh tranh 5

1.1.2.1. Vai trò của cạnh tranh đối với nền kinh tế quốc dân: 5

1.1.2.2. Vai trò của cạnh tranh đối với doanh nghiệp: 6

1.1.2.3. Đối với sản phẩm 7

1.1.2.4. Đối với người tiêu dùng 7

1.2. Khái niệm và tầm quan trọng của năng lực tranh đối với doanh nghiệp 8

1.2.1. Khái niêm năng lực cạnh tranh 8

1.2.2. Tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực cạnh tranh 10

1.3. Các tiêu chí để đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 12

1.3.1. Thị phần và khả năng mở rộng thị phần của DN 12

1.3.2. Năng lực cạnh tranh của sản phẩm 13

1.3.4.  Năng suất các yếu tố sản xuất 17

1.3.5. Khả năng thích ứng và đổi mới của DN 17

1.3.6. Khả năng thu hút nguồn vốn 18

1.3.7. Khả năng liên kết và hợp tác của DN 18

1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 18

1.4.1.2. Nhóm nhân tố ngành 22

1.4.2. Các nhân tố chủ quan 24

-CHƯƠNG II- : THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CP KHAI THÁC CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN THÔNG ĐẠT 28

2.1. Quá trình hình thành và phát triển 28

2.1.1. Sơ lược về công ty 28

2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển 29

2.1.3. Sứ mệnh, tầm nhìn, định hướng phát triển 30

2.1.4. Sơ đồ cơ cấu tổ chức 31

2.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh 39

2.2.1. Lĩnh vực kinh doanh 39

2.2.2. Thị trường kinh doanh 40

2.2.3. Đối thủ cạnh tranh 40

2.3. Kết quả sản xuất kinh doanh 42

2.4. Thực trạng năng lực cạnh tranh của Công ty CP khai thác chế biến khoáng sản Thông Đạt 45

2.4.1. Thị phần và khả năng mở rộng thị phần 45

2.4.2. Năng lực cạnh tranh của sản phẩm 46

2.4.3. Năng suất các yếu tố sản xuất 47

2.4.4. Khả năng thu hút nguồn vốn 47

2.4.5. Khả năng liên kết và hợp tác 47

2.5. Đánh giá năng lực cạnh tranh của công ty CP khai thác chế biến khoáng sản Thông Đạt 48

2.5.1. Thành tựu 48

2.5.2. Hạn chế 49

2.5.3. Nguyên nhân 49

– CHƯƠNG III – : MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CP KHAI THÁC CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN THÔNG ĐẠT 50

3.1.Định hướng, mục tiêu phát triển của công ty 50

3.1.1. Định hướng, mục tiêu phát triển của công ty 50

3.1.2. Phướng hướng nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty 51

3.2. Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty 53

3.2.1. Cải tiến quy trình sản xuất 53

3.2.2. Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối 54

3.2.3. Nâng cao chất lượng quản lý 55

3.2.4. Chú trọng đầu tư quảng cáo, quảng bá thương hiệu 55

3.2.5. Đẩy mạnh nghiên cứu thị trường và xây dựng chiến lược kinh doanh 56

3.2.6. Các giải pháp khác 56

KẾT LUẬN 57

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1: Biểu liên lạc các phòng ban

Bảng 1.2: Biểu nhân sự năm 2015

Bảng 2.1: Doanh thu một số doanh nghiệp khai thác đá trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2015

Bảng 2.2: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty những năm gần đây

MỞ ĐẦU

  • Tính cấp thiết của đề tài

Gia nhập WTO cho doanh nghiệp trong nước nhiều cơ hội được thử sức, học hỏi được những kinh nghiệm từ các doanh nghiệp nước ngoài, rút ra những bài học kinh nghiệm và áp dụng hiệu quả những kinh nghiêm kinh doanh đó vào cuộc sống để tự rèn luyện và phát triển mình. Trong cơ chế thị trường, kinh doanh luôn gắn liền với cạnh tranh. Mỗi doanh nghiệp không phân biệt thành phần kinh tế đều phải tự mình vận động thích nghi với cơ chế này. Cạnh tranh là một quy luật tất yếu của thị trường, cạnh tranh chính là động lực thúc đẩy lực lượng sản xuất, thúc đẩy xã hội phát triển.

Trước xu hướng đó, đối với nền kinh tế Việt Nam ngành khai thác chế biến khoáng sản được coi là một trong những ngành rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của đất nước. Mục tiêu chiến lược và nhiệm vụ của ngành là góp phần thực hiện đường lối của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi trong sự nghiệp CNH- HĐH đất nước, đảm bảo nhu cầu toàn xã hội đang không ngừng tăng lên về mọi mặt, không ngừng tăng cường sản xuất, xuất khẩu, giải quyết công ăn việc làm cho người lao động vấn đề mà toàn xã hội đang quan tâm.

Công ty cố phần khai thác và chế biến khoáng sản Thông Đạt là một trong những doanh nghiệp còn non trẻ trong ngành, đang đứng trước những cơ hội và thách thức lớn lao trong điều kiện cạnh tranh gay gắt. Để có thể tồn tại, đứng vững và phát triển đòi hỏi Công ty phải xác định được cho mình những phương thức hoạt động, những chính sách, những chiến lược cạnh tranh đúng đắn.

Nhận thức được tầm quan trọng của xu thế hội nhập và cạnh tranh cũng như mong muốn được đóng góp một số ý kiến để công ty cổ phần khai thác chế biến khoáng sản Thông Đạt đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, em đã lựa chọn đề tài: “Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty Cổ phần khai thác chế biến khoáng sản Thông Đạtlàm đề tài cho luận văn tốt nghiệp của mình.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word tải luận văn miễn phí