loading

Giải Pháp Phát Triển Dịch Vụ Internet Banking Tại Ngân Hàng Tmcp Tiên Phong – Chi Nhánh Hoàn Kiếm

 

MỞ ĐẦU

Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập sâu và rộng, sự cạnh tranh với các ngân hàng quốc tế ngày một gia tăng, một trong những cải cách lớn về chiến lược tìm kiếm lợi nhuận của các ngân hàng là gia tăng nguồn thu từ các hoạt động kinh doanh khác, bên cạnh hai loại hình kinh doanh truyền thống, là nhận tiền gửi và cho vay. Để làm được điều này, các ngân hàng thương mại cần khai thác tốt hơn nguồn lợi nhuận từ các dịch vụ kinh doanh phi truyền thống.

Hiện nay, dịch vụ kinh doanh phi truyền thống của các ngân hàng thương mại rất đa dạng. Có thể kể đến như dịch vụ ATM, home banking, telephone banking… Tuy nhiên, khi Internet đang ngày một phổ biến và dần quan trọng hơn đối với tất cả mọi người, thì dịch vụ Ngân hàng điện tử càng trở thành một “mảnh đất tiềm năng” để các ngân hàng khai thác lợi nhuận. Không chỉ vậy, loại hình dịch vụ này còn là một công cụ hữu ích giúp các ngân hàng nhanh chóng khẳng định được tên tuổi của mình.

 • Kiểm toán khoản mục TSCĐ trong quy trình kiểm toán BCTC
 • Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị kho hàng của công ty TNHH MTV Dược Phẩm TW 1
 • Tình hình khai thác Bảo hiểm TNDS bắt buộc của chủ xe giới tại Tổng công ty Bảo hiểm Xuân Thành

 

Nắm bắt được xu hướng đó, Ngân hàng TMCP Tiên Phong đang phấn đấu, nỗ lực hết mình để bắt kịp tiến trình hiện đại hóa Ngân hàng, không chỉ hoàn thiện những nghiệp vụ truyền thống mà còn tập trung phát triển các ứng dụng Ngân hàng hiện đại, trong đó có Internet Banking. Song thực tiễn phát triển Internet Banking của TPBank cũng cho thấy còn những khó khăn, hạn chế. Việc tìm ra các biện pháp nhằm phát triển thành công dịch vụ này, giúp ngân hàng Tiên Phong khẳng định vị thế, thương hiệu của mình – là ngân hàng tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ, vẫn là vấn đề đã và đang đặt ra khá bức thiết.

Xuất phát từ lý do nêu trên, tác giả đã lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Giải pháp phát triển dịch vụ Internet Banking tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Hoàn Kiếm” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp của mình.

Đối tượng và mục đích nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là dịch vụ Internet Banking tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Hoàn Kiếm Nghiên cứu nhằm đạt được các mục tiêu sau:

 • Hệ thống hóa các vấn đề Lý luận cơ bản về dịch vụ Internet Banking và việc Phát triển dịch vụ Internet Banking tại các ngân hàng thương mại.
 • Phân tích thực trạng, những thành công cũng như những khó khăn, hạn chế trong việc phát triển dịch vụ Internet Banking tại TPBank nói chung và TPBank – Chi nhánh Hoàn Kiếm nói riêng.
 • Trên cơ sở phân tích thực trạng, đề xuất các giải pháp, kiến nghị để phát triển dịch vụ Internet Banking tại TPBank – Chi nhánh Hoàn Kiếm trong thời gian tới.

Phạm vi nghiên cứu

 • Không gian: tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Hoàn Kiếm.
 • Thời gian: trong khoảng thời gian 2012 – 2014
 • Nội dung: dịch vụ Internet Banking của ngân hàng TMCP Tiên Phong
Phương pháp nghiên cứu:

Để hoàn thành mục tiêu nghiên cứu đặt ra, luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu: thống kê, phân tích, so sánh, tổng hợp, thăm dò, khảo sát thực tế…

Kết cấu của khóa luận

Đề tài được chia thành 3 chương:

 • Chương 1: Lý luận cơ bản về phát triển dịch vụ Internet Banking tại các ngân hàng thương mại
 • Chương 2: Thực trạng phát triển dịch vụ Internet Banking tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Hoàn Kiếm
 • Chương 3: Giải pháp phát triển dịch vụ Internet Banking tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy nút Download luận văn miễn phí file Word