loading

Giảm Thiểu Chi Phí Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Sản Xuất Tại Công Ty An Đình

 

MỞ ĐẦU

Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

Nền kinh tế nước ta đang trên đà phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều thành công rực rỡ. Trước sự phát triển đó thì sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước là khó tránh khỏi. Vì vậy, doanh nghiệp muốn tồn tại và đứng vững trên thị trường thì phải tạo ra sự khác biệt, ra sức cạnh tranh, tìm mọi biện pháp để đưa ra thị trường những sản phẩm, hàng hóa đạt yêu cầu của người tiêu dùng và có tính cạnh tranh cao. Để đạt được mục đích đó thì những sản phẩm, hàng hóa có chất lượng cao, mẫu mã đẹp và đương nhiên điều quan trọng không thể thiếu đó là sản phẩm sản xuất ra phải phù hợp với người tiêu dùng và giá bán phải thấp hơn giá bán của sản phẩm cùng loại. Mặt khác, trong doanh nghiệp thì lợi nhuận luôn là mục tiêu, là sự phấn đấu và cũng là cái đích cần đạt tới, lợi nhuận quyết định sự tồn tại hay không tồn tại của doanh nghiệp. Như vậy, để doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, thu được lợi nhuận cao thì trong quá trình sản xuất đầu ra lẫn đầu vào đều phải được đảm bảo. Nghĩa là, sản phẩm của doanh nghiệp phải được mọi người tiêu dùng chấp nhận, đòi hỏi doanh nghiệp phải luôn phấn đấu và tìm mọi biện pháp để giảm thiểu chi phí nhằm hạ giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh. Trong thời đại công nghệ phát triển như hiện nay thì hầu như các doanh nghiệp đều có những công nghệ kỹ thuật tiên tiến như nhau. Vì vậy, việc mà doanh nghiệp có chiếm lĩnh được thị trường tăng lợi nhuận thì không chỉ dựa vào công nghệ mà còn phải dựa vào sự quản lý chặt chẽ về tất cả các khoản chi phí.

Việc quản lý và sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh là một trong những nhiệm vụ quan trọng của quản trị sản xuất và kinh doanh trong một doanh nghiệp. Việc tạo ra vốn để sản xuất đã khó, khi có vốn để sử dụng còn là nhiệm vụ khó khăn hơn rất nhiều. Sử dụng có hiệu quả chi phí để hạ thấp giá thành và tạo ra lợi thế cạnh tran to lớn về giá cho doanh nghiệp. Đối với nhiều doanh nghiệpViệt Nam hiện nay vẫn chưa chú trọng hay có chăng thì cũng mới chỉ quan tâm ở mức đơn giản đến vấn đề này mà họ chưa quan tâm sâu sắc thực sự. Điều này khiến cho chi phí, giá thành sản xuất ở các doanh nghiệp Việt Nam so với nước ngoài vẫn cao và sức cạnh tranh thấp kém hơn nhiều. Điều này càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết khi nền kinh tế Việt Nam đang hội nhập toàn cầu hóa.

 • Giải pháp phát triển dịch vụ Internet Banking tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Hoàn Kiếm
 • Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị kho hàng của công ty TNHH MTV Dược Phẩm TW 1
 • Tình hình khai thác Bảo hiểm TNDS bắt buộc của chủ xe giới tại Tổng công ty Bảo hiểm Xuân Thành

 

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển công nghệ An Đình là một công ty sản xuất gạo Nhật có uy tín và đang tiếp tục khẳng định vị thế của mình trên thị trường gạo Việt Nam. Để làm được điều đó, công ty cần có những chiến lược sản xuất kinh doanh phù hợp mà một trong những chiến lược đó là việc giảm thiểu chi phí nhằm tăng doanh thu và lợi nhuận, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Sau quá trình học tập, nghiên cứu và tìm hiểu tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển công nghệ An Đình, với mục đích củng cố, hệ thống hóa kiến thức đã được học, áp dụng chúng vào thực tiễn, đồng thời mong muốn nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty, em quyết định chọn đề tài “Giảm thiểu chi phí nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển công nghệ An Đình”.

Mục đích nghiên cứu của đề tài

 • Đề tài tập trung nghiên cứu, hệ thống hóa góp phần làm rõ hơn những vấn đề lý luận về chi phí sản xuất và công tác giảm thiểu chi phí sản xuất trong doanh nghiệp.
 • Qua khảo sát thực tế tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển công nghệ An Đình, đề tài phân tích đánh giá thực trạng giảm thiểu chi phí tại Công ty, từ đó rút ra những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của các hạn chế đó, làm cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp cho Công ty và đưa ra một số kiến nghị đối với các cơ quan Nhà nước để giảm thiểu chi phí sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất của Công ty.

Phương pháp nghiên cứu

Để thực hiện mục đích nghiên cứu đề ra, luận văn sử dụng phương pháp thống kê, phân tích trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử.

Đối tượng, phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Chi phí sản xuất và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển công nghệ An Đình.

Phạm vi nghiên cứu:

 • Nội dung nghiên cứu: Tìm hiểu, phân tích về chi phí sản xuất, đánh giá tình hình giảm thiểu chi phí sản xuất tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển công nghệ An Đình, từ đó đưa ra các giải pháp giúp Công ty nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
 • Phạm vi về không gian: Đề tài được thực hiện tại nhà máy sản xuất của Công ty TNHH Đầu tư và phát triển công nghệ An Đình tại khu công nghiệp Ngọc Lâm, Hoè Lâm, Ngọc Lâm, Mỹ Hào, Hưng Yên.
 • Phạm vi về thời gian: Kết quả thực hiện chi phí trong 3 năm 2012, 2013, 2014.
Ý nghĩa khoa học của đề tài

Đề tài nhằm giúp chúng ta hiểu rõ hơn về chi phí sản xuất trong doanh nghiệp, việc giảm thiểu chi phí sản xuất trong doanh nghiệp có ảnh hưởng như thế nào đối với hiệu quả sản xuất kinh doanh? Cụ thể đối với Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển công nghệ An Đình, chúng ta có thể nắm bắt được tình hình sử dụng và cắt giẳm chi phí sản xuất của Công ty đã đạt hiệu quả hay chưa? Còn những hạn chế gì? Từ đó giúp Công ty đưa ra những giải pháp cụ thể để giảm thiểu chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Kết cấu của đề tài

Ngoài lời nói đầu và kết luận, đề tài gồm có 3 chương:

 • Chương 1: Lý luận cơ bản về chi phí sản xuất, giảm thiểu chi phí sản xuất và hiệu quả sản xuất trong doanh nghiệp.
 • Chương 2: Thực trạng về chi phí và giảm thiểu chi phí sản xuất tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển công nghệ An Đình.
 • Chương 3: Một số giải pháp giảm thiểu chi phí sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển công nghệ An Đình.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy nút Download luận văn miễn phí file Word