loading

Hoàn Công Tác Kế Toán Nguyên Vật Liệu Tại Công Ty Tnhh Thiết Bị Và Xây Dựng Hà Nội

 

Đề tài: “Hoàn công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH thiết bị và xây dựng Hà Nội”

Thực hiện hạch toán trong cơ chế hiện nay đòi hỏi các doanh nghiệp xây lắp phải tự lấy thu bù chi, tự lấy thu nhập của mình để bù đắp những chi phí bỏ ra và có lợi nhuận. Để thực hiện những yêu cầu đó các đơn vị phải quan tâm tới tất cả các khâu trong quá trình thi công từ khi bỏ vốn ra cho đến khi thu được vốn về, đảm bảo thu nhập cho đơn vị thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với NSNN và thực hiện tái sản xuất mở rộng.

Muốn vậy các đơn vị xây lắp phải thực hiện tổng hoà nhiều biện pháp, trong đó biện pháp quan trọng hàng đầu không thể thiếu được là thực hiện quản lý kinh tế trong mọi hoạt động xây lắp của doanh nghiệp.Kế toán là một trong những công cụ có hiệu quả nhất để phản ánh khách quan và giám đốc có hiệu quả quá trình hoạt động xây lắp của doanh nghiệp.

Chi phí nguyên vật liệu là một trong những yếu tố của qúa trình sản xuất kinh doanh, thông thường chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng rất lớn khoảng từ 70% giá trị công trình. Vì thế công tác quản lý nguyên vật liệu có ý nghĩa vô cùng quan trọng, thông qua công tác quản lý nguyên vật liệu có thể làm tăng hoặc giảm giá thành công trình. Từ đó buộc các doanh nghiệp phải quan tâm tới việc tiết kiệm triệt để chi phí nguyên vật liệu, làm sao cho với một lượng chi phí nguyên vật liệu như cũ sẽ làm ra được nhiều sản phẩm xây lắp hơn, tức là làm cho giá thành giảm đi mà vẫn đảm bảo chất lượng. Bởi vậy làm tốt công tác kế toán nguyên vật liệu  là nhân tố quyết định làm hạ thấp chi phí giảm giá thành, tăng thu nhập cho doanh nghiệp, đây là một yêu cầu thiết thực, một vấn đề đang được quan tâm nhiều trong quá trình thi công xây lắp của các doanh nghiệp xây lắp hiện nay.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán nguyên vật liệu trong việc quản lý chi phí của doanh nghiệp. Trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH  thiết bị và xây dựng Hà Nội em đã đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu đề tài: Hoàn công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH thiết bị và xây dựng Hà Nội” làm luận văn tốt nghiệp của mình. Trong quá trình nghiên cứu về lý luận thực tế để hoàn thành đề tài.

  • Công tác huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phẩn Bắc Á Chi nhánh Thăng Long – Thực trang và giải pháp giai đoạn 2009 – 2011
  • Một số giải pháp tăng cường quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
  • kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty may QUỐC PHỤC VIỆT NAM

Em nhận được sự tận tình giúp đỡ của thạc sĩ Nguyễn Thu Hoài và các thầy cô giáo trong khoa kế toán Học Viện Tài Chính cùng các anh chị, các cô , chú phòng tài chính kế toán công ty TNHH thiết bị và xây dựng Hà Nội. Kết hợp với kiến thức học hỏi ở trường và sự nỗ lực của bản thân nhưng do thời gian và trình độ chuyên môn còn hạn chế, nên luận văn của em không  thể tránh khỏi những thiếu sót.

Nội dung của đề tài  được chia làm 3 chương:

  • Chương I: Những vấn đề lý luận chung về tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu ở doanh nghiệp xây lắp.
  • Chương II: Tình hình thực tế tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty TNHH thiết bị và xây dựng Hà Nội.
  • Chương III: Một số nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH thiết bị và xây dựng Hà Nội.

Tải luận văn miễn phí!

Video Hướng dẫn download luận văn