loading

Hoàn Thiện Chiến Lược Premier Village Phuquoc Resort Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ TRUYỀN THÔNG VÀ CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG 6

1.1 TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN THÔNG 6

1.1.1 Khái niệm 6

1.1.2 Các công cụ truyền thông 6

1.1.3 Vai trò của truyền thông 7

1.1.4 Tiến trình truyền thông 8

1.2 CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG 10

1.2.1 Khái niệm 10

1.2.2 Các bước hoạch định chiến lược truyền thông 10

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG DỰ ÁN RESORT PHUQUOC TẠI CÔNG TY 24

2.1 KHÁI QUÁT CÔNG TY VÀ DỰ ÁN RESORT PHUQUOC 24

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển công ty 24

2.1.3 Bộ máy tổ chức của công ty 26

2.1.4 Dự án resort Phuquoc 27

2.2 THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG DỰ ÁN RESORT PHUQUOC TẠI CÔNG TY 36

2.2.1 Bộ máy phụ trách công tác truyền thông cho dự án biệt thự biển 36

2.2.2 Thực trạng chiến lược truyền thông dự án resort phuquoc 36

2.2.3 Đánh giá chung về chiến lược truyền thông dự án resort phuquoc 51

CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG DỰ ÁN RESORT PHUQUOC TẠI CÔNG TY 52

3.1 MỤC TIÊU PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI 52

3.1.1 Mục tiêu của công ty trong thời gian tới 52

3.1.2 Mục tiêu của chiến lược truyền thông dự án resort phuquoc tại công ty trong thời gian tới 52

3.2 PHÂN TÍCH SWOT 52

3.3 ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG DỰ ÁN RESORT PHUQUOC TẠI CÔNG TY 53

3.3.1 Giải pháp về quảng cáo 54

3.3.2 Giải pháp về khuyến mãi: 56

3.3.3 Giải pháp về quan hệ công chúng 57

Kết luận 59

DANH MỤC SƠ ĐỒ

Sơ đồ 8.1: Quá trình truyền thông Marketing

Sơ đồ tác dụng của khuyến mãi đối với thị phần của nhãn hiệu

MỞ ĐẦU

  1. Lý do chọn đề tài

Đặc biệt, đối với những dòng sản phẩm cao cấp, việc xây dựng một chiến lược truyền thông để tạo được một hình ảnh mong muốn trong khách hàng là một công cụ quan trọng. Nhận thức được điều này, Công ty đã có những đầu tư không nhỏ cho công tác truyền thông, nhưng đến nay vẫn còn nhiều hạn chế. Chính vì vậy, đề tài Hoàn thiện chiến lược truyền thông dự án biệt thự biển Premier Village Phuquoc Resort tại Công ty Cổ phần Dịch vụ BĐS Pearl Land có ý nghĩa thực tiễn rất lớn.

  1. Mục tiêu nghiên cứu

– Hệ thống hóa cơ sở lý luận về chiến lược truyền thông

– Phân tích và đánh giá thực trạng chiến lược truyền thông dự án Resort Phuquoc tại Công ty

– Đề xuất giải pháp cho chiến lược truyền thông dự án Resort Phuquoc tại Công ty

  1. Nội dung và phạm vi nghiên cứu

– Nội dung: tập trung nghiên cứu thực trạng chiến lược truyền thông dự án Resort Phuquoc tại công ty, đề xuất giải pháp hoàn thiện chiến lược truyền thông dự án này

– Phạm vi nghiên cứu:

+ Về không gian: tại Công ty Cổ phần Dịch vụ BĐS Pearl Land

+ Về thời gian: căn cứ và chiến lược truyền thông năm 2015 – 2016

  1. Phương pháp nghiên cứu

Phân tích lí thuyết

Phương pháp tổng hợp, so sánh, đánh giá

Phương pháp thống kê

Phương pháp SWOT

  1. Kết cấu luận văn

Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung chính của luận văn được kết cấu thành 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lí luận về truyền thông và chiến lược truyền thông

Chương 2: Thực trạng chiến lược truyền thông dự án Resort Phuquoc tại Công ty

Chương 3: Hoàn thiện chiến lược truyền thông dự án Resort Phuquoc tại công ty

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ TRUYỀN THÔNG VÀ CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG

1.1 TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN THÔNG

1.1.1 Khái niệm

Truyền thông là quá trình trao đổi thông tin, tương tác thông tin với nhau giữa hai hoặc nhiều người với nhau tăng cường hiểu biết lẫn nhau, thay đổi nhận thức. Truyền thông là sản phẩm của xã hội con người, là yếu tố động lực kích thích sự phát triển của xã hội

Phối thức truyền thông của các công ty bao gồm sự kết hợp giữa các công cụ quảng cáo, khuyến mãi, quan hệ công chúng, bán hàng cá nhân và marketing trực tiếp

Mục tiêu của truyền thông:

+ Giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp nhằm ảnh hướng tới tập tính của khách hàng, đặc biệt là khách hàng mục tiêu, làm cho họ biết đến sản phẩm của doanh nghiệp, tin cậy vào sản phẩm và mua sản phẩm

+ Thiết lập gìn giữ và phát triển các mỗi quan hệ tình cảm tốt đẹp giữa một tổ chức, doanh nghiệp và nhóm công chúng của mình

+ Khuyến khích khách hàng mua sản phẩm của doanh nghiệp

+ Tiếp cận khách hàng và làm khách hàng tiềm năng mua ngay

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word tải luận văn miễn phí