loading

Hoàn Thiện Công Tác Định Giá Bất Động Sản Tại Công Ty Tnhh Thẩm Định Giá Và Tư Vấn Tài Chính Việt Nam

Hoàn thiện công tác định giá bất động sản tại Công ty TNHH Thẩm Định Giá Và Tư Vấn Tài Chính Việt Nam

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN 9 1.1. Bất động sản và thị trường bất động sản 9 1.1.1. Bất động sản 9 1.1.2. Thị trường bất động sản 12 1.2. Công tác định giá bất động sản 14 1.2.1. Giá trị và cơ sở định giá bất động sản 14 1.2.2. Định giá bất động sản và các nguyên tắc định giá bất động sản 15 1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến GTTT của bất động sản 17 1.2.4. Nội dung của công tác định giá bất động sản 21 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN TẠI CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH VIỆT NAM 38 2.1. Tổng quan về công ty TNHH Thẩm Định Giá Và Tư Vấn Tài Chính Việt Nam (VFA VIETNAM) 38 2.1.1. Giới thiệu chung về công ty 38 2.1.2. Thông tin chính về công ty 40 2.1.3. Các dịch vụ chính công ty cung cấp: 42 2.1.4. Cơ cấu tổ chức các phòng ban, tầm nhìn, sứ mệnh và một số đơn vị, tổ chức dự án tiêu biểu của công ty TNHH Định Giá và Tư Vấn Tài Chính Việt Nam. 49 2.1.4.1. Mô hình tổ chức của công ty 49 2.1.4.2. Kinh nghiệm liên quan 50 2.1.5. Tầm nhìn-Sứ mệnh 50 2.1.6. Một số những tổ chức, đơn vị, dự án tiêu biểu của công ty VFA VIETNAM đã tham gia thực hiện định giá và giám định thương mại 51 2.1.7.  Tình hình tài chính và hoạt động của đơn vị thông qua báo cáo tài chính. 53 2.2. Thực trạng công tác định giá BĐS tại Công Ty TNHH Thẩm Định Giá Và Tư Vấn Tài Chính Việt Nam (VFA VIETNAM) 56 2.2.1. Thực trạng các căn cứ Pháp lý mà Công ty VFA VIETNAM vận dụng 56 2.2.2. Thực trạng nguồn nhân lực Định giá BĐS của Công Ty TNHH Thẩm Định Giá Và Tư Vấn Tài Chính Việt Nam (VFA VIETNAM) 58 2.2.3. Thực trạng quy trình và phương pháp Định giá bất động sản của Công ty TNHH Thẩm Định Giá Và Tư Vấn Tài Chính Việt Nam (VFA VIETNAM) 59 2.3. Đánh giá về công tác định giá bất động sản tại Công ty TNHH Thẩm Định Giá Và Tư Vấn Tài Chính Việt Nam 108 2.3.1. Những ưu điểm của VFA VIETNAM trong công tác định giá BĐS 108 2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân hạn chế trong công tác định giá bất động sản của VFA VIETNAM 108 Về cơ sở vật chất, Việt Nam chưa xây được trung tâm cơ sở dữ liệu, thông tin thị trường, cung cầu, giá cả, thị trường tài sản sử dụng trong hoạt động nghiệp vụ Thẩm định giá còn hạn chế về nguồn thông tin, độ tin cậy chưa cao, ảnh hưởng nhất định đến độ chính xác của mức giá BĐS cần thẩm định. 111 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN TẠI CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH VIỆT NAM 112 3.1. Định hướng phát triển công ty trong thời gian tới 112 3.1.1. Định hướng phát triển chung 112 3.1.2. Định hướng phát triển dịch vụ Định giá bất động sản trong thời gian tới 113 3.2. Một số giải pháp hoàn thiện công tác định giá Bất động sản công ty TNHH Thẩm Định Giá Và Tư Vấn Tài Chính Việt Nam 113 3.2.1. Nâng cao trình độ đội ngũ Thẩm định viên 113 3.2.2. Hoàn thiện công tác thu thập, phân tích thông tin 115 3.2.3. Hoàn thiện công tác xử lý, đánh giá thông tin. 117 3.2.4. Giải pháp hoàn thiện phương pháp định giá 120 3.3. Một số kiến nghị với Nhà nước có thẩm quyền 126 KẾT LUẬN CHUNG 129

Xem thêm:

 • Định giá đất phục vụ cho mục đích thu tiền sử dụng đất tại Công ty TNHH Thẩm định giá và Tư vấn tài chính Việt Nam
 • Hoàn thiện công tác kế toán của công ty Nisun
 • Đánh giá thực trạng tài chính và các giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương

LỜI MỞ ĐẦU

 • Lý do lựa chọn đề tài

Bất động sản là nguồn tài sản lớn của mọi quốc gia trên thế giới nói chung và cá nhân nói riêng. Các hoạt động của thị trường bất động sản có thể nói chủ yếu dựa vào kết quả định giá đáng tin cậy. Hiện nay, Việt Nam đang trên con đường hội nhập với thế giới, nền kinh tế nước ta đang phát triển mạnh mẽ không ngừng, đầu tư ở mọi lĩnh vực ồ ạt tăng trưởng. Các nhà đầu tư trong và ngoài nước đều thừa nhận tiềm năng khi đầu tư bất động sản là rất lớn.Đi cùng xu thế phát triển đó, hoạt động định giá ở nước ta cũng được chú trọng phát triển và đã có những bước tiến đáng kể.Tuy nhiên, công tác định giá vẫn trong giai đoạn đầu của quá trình hình thành và phát triển.Vì vậy nó vẫn còn ẩn chứa những vấn đề phức tạp. Điều đó đã ảnh hưởng không nhỏ hoạt động của thị trường bất động sản. Bỏi vậy, nghiên cứu những vấn đề còn tồn tại trong công tác định giá ở nước ta hiện nay là công việc quan trọng và cấp thiết để từ đó đề ra các giải pháp khắc phục những hạn chế, khó khăn. Như chúng ta đã thấy, hiện nay trên thị trường diễn ra thường xuyên các hoạt động mua bán, trao đổi, chuyển nhượng, thế chấp, cầm cố tài sản mà nhất là bất động sản mà trong đó việc xác định giá trị thị trường của các tài sản này là cần thiết để các giao dịch được diễn ra minh bạch, hiệu quả, phù hợp với thị trường. Từ đó thấy được vị trí quan trọng của các công ty cung cấp dịch vụ định giá tài sản.Trong đó bất động sản là một loại tài sản cần được đánh giá chính xác giá trị trong quá trình trao đổi, mua bán. Qua quá trình thực tập tại Công ty TNHH Thẩm Định Giá và Tư Vấn Tài Chính Việt Nam được tiếp cận với những nghiệp vụ định giá thực tế, nhận thấy được tầm quan trọng của công tác định giá BĐS ở các công ty cung cấp dịch vụ định giá là cần thiết. Vì vậy em đã chọn đề tài: Hoàn thiện công tác định giá bất động sản tại Công ty TNHH Thẩm Định Giá Và Tư Vấn Tài Chính Việt Nam”. 2.Mục đích nghiên cứu Với việc chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác định giá bất động sản tại Công ty TNHH Thẩm Định Giá Và Tư Vấn Tài Chính Việt Nam’’, em hi vọng sẽ có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về các quy trình và phương pháp được áp dụng trong việc định giá các bất động sản hiện nay ở nước ta nói chung và công  ty TNHH Thẩm Định Giá và Tư Vấn Tài Chính Việt Nam  nói riêng. Qua đó có thể rút ra được những ưu điểm và hạn chế mà các phương pháp này mang lai. 3 .Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

 • Đối tượng nghiên cứu: cơ sở lý luận và phương pháp được sử dụng trong định giá bất động sản.
 • Phạm vi nghiên cứu: nghiên cứu cơ sở lí luận và phương pháp định giá bất động sản tại công ty TNHH Thẩm định giá và Tư vấn tài chính Việt Nam

4 .Phương pháp nghiên cứu

 • Phương pháp thu thập thông tin:
 • Đi thu thập thông tin thực ngoài thị trường về giá nhà đất
 • Thu thập thông tin ngay tại sàn giao dịch
 • Điều tra thống kê số liệu ngay tại sàn giao dịch
 • Tham khảo ý kiến của các nhân viên sàn giao dịch
 • Phương pháp thu thập và xử lý thông tin
 • Chủ nghĩa duy vật biện chứng
 • Phương pháp chuyên gia so sánh và thống kê tổng hợp

5 .Kết cấu luận văn  Ngoài phần mở đầu, kết luận và phụ lục, nội dung luận văn được chia làm 3 phần: Chương 1: Lý luận cơ bản về công tác định giá bất động sản Chương 2: Thực trạng công tác định giá bất động sản tại ty TNHH Thẩm định giá và Tư vấn tài chính Việt Nam (VFA VIETNAM) Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác định giá bất động sản tại công  ty TNHH Thẩm định giá và Tư vấn tài chính Việt Nam (VFA VIETNAM) CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN 1.1. Bất động sản và thị trường bất động sản 1.1.1. Bất động sản

 • Khái niệm:  

Bất động sản là một khái niệm khá quen thuộc và được sử dụng phổ biển. Điều 174 Bộ luật Dân sự được sửa đổi năm 2005 đã xác định khái niệm Bất động sản như sau: “BĐS là những tài sản không di dời được bao gồm:

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word miễn phí

Để xem được nhiều luận văn hơn, các bạn vào : Tải luận văn miễn phí