loading

Hoàn Thiện Công Tác Định Giá Đất Tại Công Ty Tnhh Thẩm Định Giá Và Tư Vấn Tài Chính Việt Nam

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực xuất phát từ tình hình thực tế của đơn vị thực tập.

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC CHƯ VIẾT TẮT

BĐS                               Bất động sản

BHXH                           Bảo hiểm xã hội

BHYT                            Bảo hiểm y tế

IVSC                              Uỷ ban tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế

QSDĐ                            Quyền sử dụng đất               

SDTNVHQN                 Sử dụng tốt nhất và hiệu quả nhất

TNHH                            Trách nhiệm hữu hạn

TS                                  Tài sản

TSCĐ                             Tài sản cố định

TW                                 Trung ương.

VFA  VIETNAM           Thẩm định giá và tư vấn tài chính Việt Nam

VND                               Việt nam đồng.

DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ

Sơ đồ 1: Bộ máy quản lý công ty 36

Sơ đồ 2: Quy trình thực hiện dịch vụ thẩm định giá 42

Sơ đồ 3: Quy trình định giá đất 53

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

LỜI MỞ ĐẦU

  • Tính cấp thiết của đề tài

So với nhiều hoạt động trong lĩnh vực tài chính, định giá là lĩnh vực mới được hình thành từ những năm 40 của thế kỷ XX ở một số quốc gia phát triển như Mỹ, Anh. Tuy nhiên, phải đến những năm cuối thế kỷ XX, định giá mới thực sự hoạt động một cách chuyên nghiệp và phát triển mạnh mẽ trên phạm vi quốc tế. Ngày nay, định giá ngày càng phổ biến và  đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực tài chính cũng như trong các hoạt động trao đổi, giao dịch trên thị trường.

Ở Việt Nam, trước năm 1986, chưa thực sự tồn tại hoạt động định giá theo đúng nghĩa. Sự chuyển đổi cơ chế kinh tế của nước ta từ kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã làm phát sinh nhu cầu thực tiễn về việc đánh giá giá trị các loại tài sản. Nhu cầu này ngày một tăng lên nhằm phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau như xác định giá trị tài sản mua sắm từ nguồn vốn ngân sách nhà nước; xác định giá trị tài sản để góp vốn; cổ phần hóa doanh nghiệp; mua bán, thế chấp, chuyển nhượng tài sản trong việc thi hành án…của các bên liên quan.Việc xác định đúng đắn giá trị của từng nguồn lực được coi là hết sức quan trọng và có ý nghĩa trong việc mang lại hiệu quả cao cho nền kinh tế.

Các kết quả nghiên cứu về giá đất, các nguyên tắc và phương pháp định giá đất được đưa vào ứng dụng rộng rãi trong hoạt động định giá, tạo điều kiện cho các giao dịch dân sự trên thị trường bất động sản như mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế, thế chấp bất động sản diễn ra thuận lợi.

Hiện nay, hoạt động định giá đất vừa là một công cụ của quản lý nhà nước đối với thị trường bất động sản, vừa là một loại dịch vụ phổ biến trong nền kinh tế thị trường nằm trong sự kiểm soát của nhà nước. Với nước ta, mục đích chính của việc định giá đất thường là tính tiền thu nộp tiền sử dụng đất khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đăng kí quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, thực trạng dịch vụ định giá đất nhằm phục vụ mục đích thu tiền sử dụng đất ở nước ta còn khá yếu kém, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tiễn. Chính vì vậy, qua thời gian thực tập và dưới sự tìm hiểu về hoạt động định giá đất của công ty nên em quyết định chọn đề tài: Hoàn thiện công tác định giá đất tại Công ty TNHH Thẩm định giá và Tư vấn tài chính Việt Nam’’.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word tải luận văn miễn phí