loading

Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Của Công Ty Nisun

  TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  Ô TÔ NISUN 7 1.1. Giới thiệu tổng quan về Công ty TNHH ô tô Nisun 7 1.2 Thực trạng hoạt động của công ty những năm gần đây 9 1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH ô tô Nisun. 10 1.3.1. Mô hình tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH ô tô Nisun. 10 1.3.2.Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban: 10 1.4. Đặc Điểm tổ chức và quy trình kinh doanh của công ty TNHH ô tô Nisun. 14 1.4.1.Đặc điểm Tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty 14 1.4.2.Quy trình kinh doanh của công ty 14 1.5 . Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty TNHH ô tô Nisun. 14 1.5.1.Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của công ty 14 1.5.2. Hình thức kế toán công ty TNHH ô tô Nisun áp dụng. 16 1.5.3. Chính sách kế toán áp dụng tại công ty TNHH ô tô Nisun 17 CHƯƠNG 2 19 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH Ô TÔ NISUN . 19 2.1: Đặc điểm thành phẩm( hàng hóa) kinh doanh tại công ty TNHH ô tô Nisun. 19 2.1.1: Các mặt hàng ( sản phẩm) tiêu thụ của công ty TNHH ô tô Nisun: 19 2.1.2: Công tác quản lý thành phẩm hàng hóa và thị trường tiêu thụ: 19 2.2 : Phương pháp tính giá thực tế của hàng hóa xuất kho áp dụng tại công ty TNHH ô tô Nisun. 19 2.2.1. Phương pháp tính trị giá vốn hàng xuất kho 19 2.3. Quy trình hạch toán tiêu thụ thành phẩm (bán hàng) và xác định kết quả kinh doanh tại công ty 20 2.3.1. Sơ đồ hạch toán và xác định kết quả kinh doanh. 20 Sơ đồ 1.6: Sơ đồ hạch toán doanh thu bán hàng 20 Sơ đồ 1.7: Sơ đồ hạch toán kết quả hoạt động kinh doanh 22 2.3.2. . Chứng từ ban đầu và sổ sách áp dụng trong kế toán bán hàng 24 2.4: kế toán tiêu thụ ( bán hàng) tại công ty TNHH ô tô Nisun. 24 2.4.1 Phương thức bán hàng và phương thức thanh toán 24 2.4.2. Kế toán giá vốn hàng bán và doanh thu bán hàng 24 2.4.3. Kế toán doanh thu bán hàng 30 2.4.4. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 38 2.5. Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH ô tô Nisun. 40 2.5.1: kế toán chi phí bán hàng tại công ty TNHH ô tô Nisun. 40 2.5.2.Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 46 2.5.3.Chi phí hoạt động tài chính 54 2.5.4Doanh thu hoạt động tài chính: 56 2.5.4. Nội dung kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty Nội dung của kết quả hoạt động kinh doanh 58 CHƯƠNG 3 62 PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH Ô TÔ NISUN 62 3.1. Đánh giá về công tác hạch toán kế toán tại công ty TNHH ô tô Nisun. 62 3.1.1.Ưu điểm : 62 3.1.2.Tồn tại : 62 3.2.Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán 63 3.2.1.Đối với hình thức tổ chức tài chính kế toán. 63 3.2.2.Về các phần hành kế toán 63 KẾT LUẬN 64 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.2: tổ chức bộ máy của công ty 10 Sơ đồ 1.3 : Sơ đồ quy trình bán hàng tại công ty 14 Sơ đồ 1.4: Sơ đồ bộ máy kế toán 15 Sơ đồ 1.5: Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Kế toán máy sử dụng 17 Sơ đồ 1.6: Sơ đồ hạch toán doanh thu bán hàng 20 Sơ đồ 1.7: Sơ đồ hạch toán kết quả hoạt động kinh doanh 22 Sơ đồ 1.8: Sơ đồ hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu 40 Sơ đồ 1.9: Sơ đồ hạch toán chi phí quản lý kinh doanh 47

LỜI MỞ ĐẦU

Trong  xu thế hội nhập toàn cầu hóa hiện nay, các doanh nghiệp trong nước đang đứng trước một thử thách đó là sự cạnh tranh. Khi mà tính cạnh tranh trên thị trường ngày càng  trở nên gay gắt, sẽ là nguyên nhân trọng yếu để kinh doanh nói chung và kinh doanh thương mại nói riêng phải xác định cho mình hướng kinh doanh đúng đắn.

Thực tế cho thấy đối với doanh nghiệp thương mại, nếu sản phẩm hàng hóa tốt về chất lượng, hợp lý về giá cả, đáp ứng được nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng và doanh nghiệp biết tổ chức quản lý tốt công tác bán hàng thì doanh nghiệp sẽ có điều kiện tốt để phát triển. Muốn thực hiện hoạt động bán hàng có hiệu quả, đem lại doanh thu ngày càng cao thì vai trò kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh phải đặt lên hàng đầu, và với cương vị là công cụ quản lý để nâng cao hiệu quả bán hàng thì càng cần phải tổ chức công tác kế toán bán hàng một cách khoa học, hợp lý nhằm phục vụ đắc lực cho quá trình kinh doanh của doanh nghiệp.

Bởi vậy, cải tiến và hoàn thiện hơn nữa công tác kế toán nói chung, kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh thương mại nói riêng trong các doanh nghiệp thương mại luôn được đặt ra với mục đích nhằm tổ chức khoa học, hợp lý hơn nữa công tác kế toán này, làm cơ sở cho các thông tin kế toán, cung cấp đảm bảo tính đúng đắn và đáng tin cậy.

Nhận thức được tầm quan trọng này, đồng thời để áp dụng kiến thức đã có thông qua quá trình học tập vào thực tế nhằm nâng cao trình độ hiểu biết bản thân, quá trình thực tập tại Công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô Nisun, được sự giúp đỡ tận tình của cô giáo hướng dẫn: Ngô Thị Thúy Ngân cùng các cán bộ phòng kế toán và giám đốc Công ty, em đã chọn đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô Nisun.

Báo cáo gồm 3 chương:

  • Chương 1: Tổng quan về công ty Trách nhiệm hữu hạn ô tô Nisun
  • Chương 2: Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô Nisun.
  • Chương 3: Phương hướng và các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô Nisun.

Em xin chân thành cảm ơn cô giáo Ngô thị Thúy Ngân đã tận tình giúp đỡ hướng dẫn em hoàn thành báo cáo tốt nghiệp này. Do nhận thức và trình độ bản thân còn nhiều hạn chế nên bài viết của em không tránh khỏi thiếu sót, em kính mong nhận được sự chỉ bảo của các thầy cô để em hoàn thiện báo cáo này tốt hơn.

Em xin chân thành cảm ơn !

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Ô TÔ NISUN

1.1. Giới thiệu tổng quan về Công ty TNHH ô tô Nisun

Công ty là công ty có đầy đủ tư cách pháp nhân, tự chủ trong kinh doanh và hạch toán kinh tế độc lập, có tài khoản tại ngân hàng, có con dấu riêng.

– Tên giao dịch: CÔNG TY TNHH Ô TÔ NISUN

– Tên giao dịch quốc tế: NISUN AUTO COMPANY LIMITED

          – Tên công ty viết tắt : NISIN AUTO CO.,LTD.

– Loại hình doanh nghiệp: Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn

– Mã số thuế: 0105268822

– Vốn điều lệ: 18.000.000.000

– Tài khoản: 10201.000.184.1558

– Tên Ngân hàng :Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-Chi nhánh Đông Hà Nội.

– Công ty có trụ sở chính đặt tại: Km 12, đường 32, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

– Tel/ Fax: 04.37805999/04.37805969

– Website: http://nissanthanglong.vn           

– Mail: nissanthanglong@gmail.com

– Là một doanh nghiệp được sinh ra từ nền kinh tế thị trường, Công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô Nisun được phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0105268822 ngày 20/04/2011 và  đăng ký thay đổi lần 2: ngày 02/06/2014 doanh nghiệp chính thức đi vào hoạt động.

– Ngành nghề kinh doanh:

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, trong những năm qua công ty đã có những bước phát triển lớn cụ thể: Công ty có những phương án kinh doanh phù hợp, đáp ứng nhu cầu của khách hàng cả về chất lượng hàng hoá và giá cả. Chính vì thế mà trong thời gian qua, công ty đã rất thành công trong việc tiêu thụ sản phẩm, mang lại nhiều lợi nhuận cho bản thân doanh nghiệp và thu nhập của nhân viên cũng được tăng lên.

Trước cơ chế thị trường mang tính cạnh tranh ngày càng cao công ty đã tìm được hướng đi trong quá trình kinh doanh của mình. Từ khi mới thành lập vốn điều lệ của công ty có 18 tỉ đồng, đến nay công ty đã phát triển cả quy mô lẫn chất lượng. Đây là một thành công đáng kể không chỉ của nhà quản lý mà còn phải kể đến sự đóng góp của đội ngũ nhân viên trong gần 2 năm qua.

Mục tiêu của công ty trong những năm tới là tiếp tục mở rộng thị trường tiêu thụ, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu thị truờng, đồng thời cải thiện hơn nữa về điều kiện vật chất, tinh thần cho cán bộ công nhân

1.2 Thực trạng hoạt động của công ty những năm gần đây

Biểu 2.1:  Tình hình hoạt động kinh doanh

                                                                                             Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

STT        Chỉ tiêu       Năm 2012      Năm 2013           So sánh + –
      Số tiền    %
01 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 90.476.232.300 170.987.356.485 80.511.124.185 89,0
02 Giá vốn hàng bán 89.581.825.584 168.695.040.008 79.113.214.424 88,3
03 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 894.406.715 2.292.316.477 1.397.909.762 156,3
04 Doanh thu hoạt động tài chính 16.601.833 28.026.768 11.424.935 68,8
05 Chi phí tài chính 1.008.276.792 1.143.211.908 134.945.116 13,4
06 Thu nhập khác 2.476.599.440 9.438.465.721 6.961.866 281,1
07 Chi phí bán hàng 3.440.228.450 6.248.850.054 3.440.228.450 81,6
08 Chi phí quản lý doanh nghiệp 1.828.302.347 2.586.620.758 758.318.411 41,5
09 LN từ hoạt động kinh doanh 136.567.470 247.847.230 111.279.760 48,19
1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH ô tô Nisun.

1.3.1. Mô hình tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH ô tô Nisun.

Là một đơn vị kinh tế độc lập, có đầy đủ tư cách pháp nhân, Công ty có nhiều mối quan hệ với khách hàng cũng như các nhà phân phối, đại lý, do đó để đảm bảo việc sử dụng đồng vốn hiệu quả thì trước tiên đòi hỏi bộ máy tổ chức quản lý của doanh nghiệp phải thực sự gọn nhẹ, không cồng kềnh chồng chéo, đảm bảo sự thông suốt trong quá trình hoạt động, tạo điều kiện cho người lãnh đạo quản lý chỉ đạo công việc một cách tốt nhất. Các bộ phận cấp dưới nắm bắt và truyền đạt thông tin một cách nhanh chóng. Công ty  TNHH ô tô Nisun áp dụng bộ máy quản lý theo mô hình trực tuyến

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word tải luận văn miễn phí