loading

Hoàn Thiện Hoạt Động Marketing Bất Động Sản Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bất Động Sản An Cư

Hoàn thiện hoạt động Marketing bất động sản tại Công ty cổ phần dịch vụ bất động sản An Cư

MỞ ĐẦU 1 1.Tính cấp thiết của đề tài 1 2.Mục tiêu nghiên cứu 2 3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2 4.Phương pháp nghiên cứu 2 5.Kết cấu của chuyên đề 2 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING BẤT ĐỘNG SẢN 3 1.1 Bất động sản và hoạt động kinh doanh bất động sản 3 1.1.1 Khái niệm và đặc điểm của bất động sản 3 1.1.2. Khái niệm và đặc điểm của hoạt động kinh doanh bất động sản 5 1.2.  Marketing bất động sản 15 1.2.1 Khái niệm và vai trò của Marketing bất động sản 15 1.2.2.Đặc điểm của Marketing bất động sản 19 1.2.3.Nội dung Marketing bất động sản 21 1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động Marketing bất động sản của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản 34 1.3.1. Các nhân tố chủ quan ảnh hưởng đến hoạt động Marketing bất động sản 34 1.3.2. Các nhân tố khách quan ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh nói chung 36 1.3.2.1. Các yếu tố từ môi trường vĩ mô ảnh hưởng đến hoạt động Marketing bất động sản 36 1.3.2.2.  Các yếu tố từ môi trường vi mô 38 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING BẤT ĐỘNG SẢN TẠI SIÊU THỊ DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN  AN CƯ 40 2.1. Giới thiệu chung về Công ty cổ phần dịch vụ bất động sản An Cư 40 2.1.1. Giới thiệu về Công ty cổ phần dịch vụ bất động sản An Cư 40 2.1.2. Các lĩnh vực hoạt động chính của Công ty cổ phần dịch vụ Bất động sản An Cư 40 2.1.3.      Phương thức hoạt động 41 2.1.4.Nguyên tắc làm việc “vàng” 42 2.2. Sơ đồ bộ mát tổ chức công ty cổ phần dịch vụ bất động sản An Cư 43 2.3.Kết quả và phương hướng hoạt động của công ty cổ phần dịch vụ bất động sản An Cư trong thời gian tới 45 2.3.1. Một số dự án đã thực hiện của Công ty Cổ phần dịch vụ BĐS An Cư từ năm 2013-2015 45 2.3.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty cồ phần dịch vụ bất động sản An Cư 51 2.3.3.Thực trạng  hiện tại của Công ty cổ phần dịch vụ bất động sản An Cư 51 2.3.4.Thực trạng hoạt động Marketing tại Công ty cổ phần dịch vụ bất động sản An Cư thời gian qua 52 2.3.5.Đánh giá thực trạng hoạt động Marketing bất động sản tại Công ty cổ phần dịch vụ bất động sản An Cư 71 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING BẤT ĐỘNG SẢN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN AN CƯ 77 3.1.Định hướng phát triển hoạt động của công ty trong thời gian tới 77 3.1.1.Định hướng phát triển chung của công ty 77 3.1.2.Định hướng phát triển của hoạt động Marketing bất động sản 78 3.1.3.Phương hướng và mục tiêu phấn đấu những năm tiếp theo của Công ty cổ phần dịch vụ bất động sản An Cư: 79 3.2. Giải pháp và kiến nghị giúp hoàn thiện hoạt động Marketing bất động sản tại Công ty cổ phần dịch vụ bất động sản An Cư 80 3.2.1.Các giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động Marketing bất động sản tại Công ty cổ phần dịch vụ bất động sản An Cư 80 KẾT LUẬN 90 TÀI LIỆU THAM KHẢO

Xem thêm:

 • Tín dụng đối với hộ sản xuất, kinh doanh tại ngân hàng chính sách xã hội huyện Thọ Xuân tỉnh Thanh Hóa
 • In catalogue giá rẻ lấy ngay không phải đặt hàng tại Hà Nội
 • Tiêu giảm giá thành, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp

MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết của đề tài Bất động sản là loại hàng hóa có tính đặc thù với giá trị lớn, thời gian tạo lập lâu dài và sự phản ứng của cung so với cầu là rất chậm. Hiện nay, thị trường bất động sản Việt Nam đang trong giai đoạn đầu của quá trình phát triển, việc mua bán và giao dịch các bất động sản chưa thực sự vận hành theo đúng quy luật của nền kinh tế thị trường và quan hệ cung cầu. Sự mất cân bằng giữa cung và cầu khiến nhiều giai đoạn thị trường bất động sản nằm trong tay người bán. Chính vì vậy các doanh nghiệp bất động sản đã không thực sự quan tâm và đầu tư cho hoạt động nghiên cứu, dự báo để phục vụ việc Marketing sản phẩm của mình. Phần lớn các doanh nghiệp bất động sản tại Việt Nam đều chưa nhận thức được hết vai trò và tầm quan trọng của hoạt động Marketing bất động sản. Họ coi Marketing bất động sản đơn thuần chỉ là bán hàng, tiếp thị hay quảng cáo sản phẩm mà bỏ qua gần như tất cả các bước của quy trình Marketing sản phẩm trong phát triển dự án hoặc nếu có thực hiện thì cũng thiếu tính chuyên nghiệp. Trong khi những hoạt động Marketing bất động sản là một thành phần không thể tách rời, luôn luôn tham gia cùng với mọi quá trình hình thành và phát triển bất động sản. Nắm bắt được xu thế và yêu cầu  phát triển của thị trường bất động sản Việt Nam, trong thời gian qua hoạt động Marketing bất động sản đã được Công ty cổ phần dịch vụ bất động sản An Cư đặc biệt quan tâm và chú trọng. Tuy nhiên hiệu quả của hoạt động này đem lại chưa tương xứng với tiềm năng hiện có của thị trường, các sản phẩm mà An Cư đưa ra chưa đáp ứng được hết nhu cầu của khách hàng hiện tại. Qua một thời gian thực tập tại quý công ty, được tiếp cận với những công việc hoàn toàn mới mẻ, em nhận thấy Công ty cổ phần dịch vụ bất động sản Cư là một môi trường rất năng động và phù hợp cho sinh viên khối chuyên ngành kinh tế và kinh doanh bất động sản tham gia thực tập. Qua đó xây dựng và hình thành những kĩ năng cơ bản khi được tiếp xúc với công việc thực tế, nâng cao kinh nghiệm của bản thân và trau dồi kiến thức để phục vụ cho nghề nghiệp tương lai của mình. Để khai thác hết tiềm năng và hiệu quả kinh doanh của Công ty cổ phần dịch vụ bất động sản An Cư  hiện nay thì phát triển hoạt động Marketing bất động sản là mục tiêu chiến lược vô cùng quan trọng,  nó không chỉ  thúc đẩy quá trình phát triển hiện tại của An Cư mà còn là tiền đề vững chắc cho  hoạt động kinh doanh lâu dài của công ty. Xuất phát từ thực tế đó em đã quyết định chọn đề tài của mình là: “Hoàn thiện hoạt động Marketing bất động sản tại Công ty cổ phần dịch vụ bất động sản An Cư ” 2.Mục tiêu nghiên cứu

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận của hoạt động Marketing bất động sản
 • Đánh giá, phân tích thực trạng  hoạt động Marketing bất động sản tại Công ty cổ phần dịch vụ bất động sản An Cư
 • Đề xuất những giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động Marketing bất động sản tại Công ty cổ phần dịch vụ bất động sản An Cư

3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

 • Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động Marketing bất động sản
 • Phạm vi nghiên cứu về mặt không gian: Công ty cổ phần dịch vụ bất động sản An Cư
 • Phạm vi nghiên cứu về mặt thời gian: từ 2013 đến nay

4.Phương pháp nghiên cứu Đề tài có sử dụng các phương pháp như: phương pháp hệ thống, phương pháp logic, phương pháp lịch sử, phương pháp thống kê… Đặc biệt sử dụng kiến thức chuyên ngành và kiến thức kinh tế chung trong  phân tích và đánh giá thực trạng  hoạt động Marketing bất động sản tại Công ty cổ phần dịch vụ bất động sản An Cư. 5.Kết cấu của chuyên đề Ngoài mục lục, danh mục bảng, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục chuyên đề gồm có 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về Marketing bất động sản Chương 2: Thực trạng hoạt động Marketing bất động sản tại Công ty cổ phần dịch vụ bất động sản An Cư Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing bất động sản tại Công ty cổ phần dịch vụ bất động sản An Cư CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING BẤT ĐỘNG SẢN 1.1       Bất động sản và hoạt động kinh doanh bất động sản

 • Khái niệm và đặc điểm của bất động sản

1.1.1.1  Khái niệm bất động sản Điều 174 bộ Luật dân sự 2005 quy định: Bất động sản là các tài sản bao gồm:

 • Đất đai
 • Nhà ở, các công trình xây dựng gắn liền với đất đai kể cả các tài sản gắn liền với  nhà ở, công trình xây dựng đó
 • Các tài sản gắn liền với đất đai
 • Các tài sản khác do pháp luật quy định

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word miễn phí

Để xem được nhiều luận văn hơn, các bạn vào : Tải luận văn miễn phí