loading

Hoàn Thiện Kế Toán Chi Phí, Doanh Thu, Thu Nhập Khác Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Tnhh Mtv Toyota Mỹ Đình

Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu, thu nhập khác và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Toyota Mỹ Đình

LỜI MỞ ĐẦU Trong nền kinh tế thị trường, kế toán trong doanh nghiệp là ngôn ngữ kinh doanh, là phương tiện giao tiện giữa các doanh nghiệp và các đối tượng liên quan. Kế toán cung cấp thông tin kinh tế, tài chính hữu ích cho các đối tượng  trong việc ra quyết định kinh tế hợp lý và hiệu quả. Trong những năm gần đây, xu hướng toàn cầu hoá, hợp tác và phát triển  các loại hình doanh nghiệp nước ta khá đa dạng và phong phú cho phép các nhà đầu tư hoạt động. Vì vậy, đòi hỏi thông tin kế toán phải trung thực, lành mạnh đáng trung thực nhằm giúp người sử dụng thông tin đưa ra các quyết định đúng đắn trong tương lai.  Mặt khác trong quá trình  hoạt động sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp luôn quan tâm chi phí bỏ ra, doanh thu thực hiện được để tối đa hoá lợi nhuận.

 • Tính cấp thiết của đề tài.

Sau khi nước ta gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO thì hàng loạt các chính sách kinh tế và thể chế tài chính có sự thay đổi. Các doanh nghiệp phải đối đầu với nhiều thách thức lớn song cũng có nhiều cơ hội để phát triển. Vấn đề đặt ra là trong điều kiện đó, các doanh nghiệp phải có chiến lược kinh doanh phù hợp để có thể nắm bắt được thời cơ, biến thời cơ thành cơ hội phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh. Với nền kinh tế suy thoái hiện nay để các doanh nghiệp có thể tồn tại được thì phải giải đáp bài toán làm sao để tiết kiệm tối đa chi phí và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Vì thế kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh là công cụ quản lý  quan trọng của các nhà quản trị quyết định tới sự tồn tại của công ty trong nền kinh tế hiện nay. Căn cứ vào kết quả kinh doanh nhà quản lý đưa ra các quyết định ngắn hạn và dài hạn cho công ty mặt khác thông qua kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh còn xác định được nghĩa vụ thuế phải nộp cho nhà nước. Trong thực tế, mỗi doanh nghiệp có đặc thù sản xuất kinh doanh riêng nên việc hạch toán và quản trị doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh khác nhau nên tạo sự khác biệt về kết quả kinh doanh. Từ sự nhận thức đó, em chọn đề tài: Hoàn thiện  kế toán chi phí, doanh thu, thu nhập khác và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Toyota Mỹ Đình.

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài.
 • Tìm hiểu lý luận về kế toán chi phi, doanh thu, thu nhập khác và xác định kết quả hoạt động kinh doanh cũng như thực trạng về tổ chức kế toán chi phí, doanh thu, thu nhập khác và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH MTV Toyota Mỹ Đình.
 • Trên cơ sở hệ thống hoá, phân tích những vấn đề chung  và nghiên cứu thực tế về kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh của công ty nhằm đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh cho đơn vị.
 • Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài.
 • Đối tượng nghiên cứu : Những lý luận chung về kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp.
 • Phạm vi nghiên cứu: kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Toyota Mỹ Đình trong quý 4 năm 2015 tập trung trên góc độ kế toán tài chính.

4  .Phương pháp nghiên cứu.

 • Nghiên cứu lý luận : dựa vào các kiến thức kế toán tài chính đã được học về kế toán chi phí, doanh thu, thu nhập khác và kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp thương mại- dịch vụ.
 • Nghiên cứu thực tế :
 • Phỏng vấn kế toán viên.
 • Tìm hiểu và thu thập các tài liệu hiện có tại và các nguồn khác như internet  về tổ chức bộ máy, đặc điểm ngành nghề kinh doanh, tổ chức công tác kế toán tại công ty nói chung và kế toán chi phí, doanh thu, thu nhập và xác định kết quả kinh doanh tại công ty nói riêng.
 • Nghiên cứu tài liệu đã thu thập được kết hợp với quá trình tham gia thực tập tại công ty để đưa ra những nhận xét về ưu điểm cũng như nhược điểm còn tồn tại, từ đó đưa ra những giải pháp để khắc phục những nhược điểm còn tồn tại đó.
 1. Bố cục luận văn.

Trong thời gian thực tập, em đã được sự quan tâm hướng dẫn tận tình của TS. Trần Thị Ngọc Hân và các anh, chị tại bộ phận kế toán của Công ty TNHH MTV Toyota Mỹ Đình  đã tạo điều kiện cho em hoàn thành luận văn tốt nghiệp này. Luận văn về kế toán chi phí, doanh thu, thu nhập và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH MTV Toyota Mỹ Đình  được chia làm 3 chương : Chương 1: Lý luận chung về kế toán chi phí, doanh thu, thu nhập và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp  thương mại-dịch vụ. Chương 2: Thực trạng kế toán chi phí, doanh thu, thu nhập và xác đinh kết quả kinh doanh tại công ty TNHH MTV Toyota Mỹ Đình. Chương 3: Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu, thu nhập và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH MTV Toyota Mỹ Đình.

Xem thêm:

 • Ảnh đóng sách keo nhiệt rẻ đẹp
 • Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại công ty cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong
 • Các ảnh sản phẩm in màu – in nhanh đẹp

Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU, THU NHẬP VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ.

 • Sự cần thiết và nhiệm vụ của kế toán chi phí, doanh thu, thu nhập và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại- dịch vu.
 • Bản chất, ý nghĩa của chi phí, doanh thu, thu nhập và xác định kết quả kinh doanh
 • Bản chất của chi phí, doanh thu, thu nhập và xác định kết quả kinh doanh.
 • Bản chất chi phí.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word miễn phí

Để xem được nhiều luận văn hơn, các bạn vào : Tải luận văn miễn phí