loading

Hoàn Thiện Tổ Chức Kế Toán Bán Hàng Và Xác Định Kết Quả Bán Hàng

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG 3

1.1 Sự cần thiết của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 3

1.1.1 Quá trình bán hàng và xác định kết quả bán hàng 3

1.1.2 Yêu cầu của quá trình bán hàng và xác định kết quả bán hàng 4

1.1.3 Vai trò, nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 4

1.2 Khái quát cơ bản nội dung kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 6

1.2.1 Khái quát cơ bản kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng. 6

1.2.2 Khái quát cơ bản các chi phí liên quan đến hoạt động bán hàng 12

1.2.3 Nội dung cơ bản xác định kết quả bán hàng 17

1.3 Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp 18

1.3.1 Các nhân tố chi phối tới tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp. 18

1.3.2 Tổ chức ghi nhận về doanh thu chi phí và xác định kết quả bán hàng 21

1.4 Tổ chức hệ thống Sổ kế toán: Kế tbán hàng và xác định kết quả bán hàng 30

1.4.1 Hình thức sổ kế toán nhật ký chung 30

1.4.2 Tổ chức kế toán bán hàng trong điều kiện áp dụng công nghệ thông tin (kế toán máy) 30

1.5 Tổ chức cung cấp thông tin về doanh thu chi phí và kết quả bán hàng trong doanh nghiệp. 32

1.6 Tổ chức sử dụng thông tin kế toán về Doanh thu, Chi phí và kết quả kinh doanh phục vụ yêu cầu quản trị Doanh nghiệp 34

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÀ NỘI 36

2.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh, quản lý sản xuất kinh doanh. 36

2.1.1 Giới thiệu sơ lược về công ty 36

2.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 37

2.1.3 Đặc điểm tổ chức kinh doanh 38

2.1.4 Đặc điểm tổ chức hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh tại công ty 39

2.2 Khái quát tổng quan về hệ thống kế toán tại  công ty cổ phần cao su Hà Nội 40

2.2.1 Khái quát về hệ thống kế toán tại các doanh nghiệp Việt Nam 40

2.2.2 Khái quát về hệ thống kế toán tại công ty cổ phần cao su Hà Nội 40

2.3 Thực trạng tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần cao su Hà Nội 45

2.3.1 Thực trạng kế toán doanh thu bán hàng tại công ty cổ phần cao su Hà Nội 45

2.3.2 Thực trạng kế toán giảm doanh thu bán hàng tại công ty 68

2.3.3 Thực trạng kế toán chi phí tại công ty cổ phần cao su Hà Nội 69

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÀ NỘI 87

3.1 Nhận xét, đánh giá về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần cao su Hà Nội 87

3.1.1 Nhận xét chung về kế toán tại công ty cổ phần cao su Hà Nội 87

3.1.2 Nhận xét đánh giá về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần cao su Hà Nội 88

3.2 Giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và kết quả bán hàng tại công ty cổ phần cao su Hà Nội 90

KẾT LUẬN 92

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM THẢO 94

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

BHTN Bảo hiểm thất nghiệp
BHXH Bảo hiểm xã hội
BHYT Bảo hiểm y tế
CCDC Công cụ dụng cụ
CP Cổ phần
GTGT Giá trị gia tăng
KKĐK Kiểm kê định kỳ
KKTX Kê khai thường xuyên
KPCĐ Kinh phí công đoàn
KQBH Kết quả bán hang
NCTT Nhân công trực tiếp
NVLTT Nguyên vật liệu trực tiếp
QLDN Quản lý doanh nghiệp
TK Tài khoản
TNDN Thu nhập doanh nghiệp
TSCĐ Tài sản cố định

LỜI MỞ ĐẦU

Trong nền kinh tế thị trường, bán hàng là khâu quan trọng nhất và không thể thiếu để đưa sản phẩm tới tay khách hàng, tạo ra doanh thu và lợi nhuận để duy trì sự tồn tại và phát triển công ty.

Do vậy để có thể nắm bắt được thời cơ, đứng vứng và phát triển trên thị trường, doanh nghiệp cần tổ chức tốt khâu bán hàng, phân phối sản phẩm. Đây là khâu quan trọng nhất, cũng như khâu trực tiếp tiếp xúc với khách hàng. Các doanh nghiệp trong nước cần đổi mới, đa dạng hóa sản phẩm, làm tốt công tác marketing, đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng cũng như các dịch vụ hậu mãi. Từ đó tăng lượng khách hàng trung thành và mở rộng thị trường.

Công tác bán hàng và xác định kết quả bán hàng rất quan trọng khi chúng có thể giúp cho doanh nghiệp đưa ra các quyết định ngắn và dài hạn, liên quan đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Đây cũng là khâu giúp doanh nghiệp thu hồi vốn, thực hiện các nghĩa vụ với nhà nước, tăng vốn chủ sở hữu để đầu tư phát triển doanh nghiệp. Đối mặt với những thách thức đó, kế toán càng phải cẩn trọng khi đang sử dụng công cụ quản lý hữu hiệu để quản lý phát triển doanh nghiệp.

Nhận thấy tầm quan trọng của việc tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng, kết hợp với kiến thức được học, quá trình thực tập tại công ty cổ phần cao su Hà Nội dưới sự hướng dẫn của PGS.TS.Nguyễn Vũ Việt và sự giúp đỡ của anh chị phòng kế toán, em đã lựa chọn đề tài: “ Hoàn thiện Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng

Mục tiêu của đề tài là tổng hợp, ghi nhận tình hình thực tế về tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng. Qua đó đánh giá, phân tích thực trạng công tác kế toán, đặc biệt là kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại doanh nghiệp. Trên cơ sở đó đưa ra những nhận xét, góp ý, đề xuất để hoàn thiện hơn nữa việc tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word tải luận văn miễn phí