loading

Hoạt Động Thẩm Định Tín Dụng Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bưu Điện Liên Việt Chi Nhánh Đông Đô Thực Tiễn Và Đề Xuất

Hoạt động thẩm định tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Đông Đô Thực tiễn và đề xuất

LỜI MỞ ĐẦU 

 1. Tính cấp thiết 10
 2. Đối tượng nghiên cứu 10
 3. Phạm vi nghiên cứu 10
 4. Phương pháp nghiên cứu 10
 5. Kết cấu 10

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÍN THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 11

 1. 1 Khái quát về tín dụng ngân hàng 11

1.1.1  Khái niệm và đặc trưng của tín dụng ngân hàng 11 1.1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng 11 1.1.1.2. Đặc trưng của tín dụng ngân hàng: 12 1.1.2.  Vai trò của tín dụng ngân hàng 12 1.1.3.  Các hình thức tín dụng của Ngân hàng thương mại 14 1.1.3.1. Căn cứ vào thời hạn tín dụng 14 1.1.3.2. Căn cứ vào mức độ tín nhiệm đối với khách hàng 14 1.1.3.3. Căn cứ vào mục đích của tín dụng 15 1.1.3.4. Căn cứ vào phươngthức cho vay 16 1.1.3.5. Căn cứ vào phương thức hoàn trả nợ vay 16 1.1.3.6. Căn cứ theo xuất xứ tín dụng 17 1.1.4.  Quy trình cho vay 17 1.2     Khái quát về thẩm định tín dụng tại các Ngân hàng thương mại 19 1.2.1.  Khái niệm thẩm định tín dụng 19 1.2.2.  Vai trò của thẩm định tín dụng trong hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại 19 1.2.3.  Quy trình thẩm định tín dụng của Ngân hàng thương mại 20 1.2.4.  Những nội dung chủ yếu của thẩm định tín dụng 21 1.2.4.1. Thẩm định tư cách khách hàng vay vốn 21 1.2.4.2. Thẩm định khả năng tài chính 22 1.2.4.3. Thẩm định khả năng trả nợ: 23 1.24.4. Thẩm định tài sản đảm bảo nợ vay: 23 1.2.4.5.  Ước  lượng và kiểm soát rủi ro tín dụng: 24 1.3 Sự cần thiết của hoạt động thẩm định tín dụng 24 1.3.1 Đối với Ngân hàng thương mại 24 1.3.2 Đối với khách hàng 25 1.3.3. Đối với nền kinh tế 25 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT CHI NHÁNH ĐÔNG ĐÔ 27 2.1.  Khái quát về LienVietPostBank chi nhánh Đông Đô 27 2.1.1.  Quá trình hình thành và phát triển 28 2.1.2.  Sơ đồ cơ cấu bộ máy tổ chức 28 2.1.3.  Tình hình hoạt động kinh doanh của LienVietPostBank chi nhánh Đông Đô 28 2.1.3.1. Tình hình huy động vốn 28 2.1.3.2. Tình hình hoạt động tín dụng 29 2.1.3.3  Kết quả hoạt động kinh doanh của LienVietPostBank- chi nhánh Đông Đô 30 2.2  Thực trạng hoạt động thẩm định tín dụng tại LienVietPostBank chi nhánh Đông Đô 31 2.2.1.  Thời gian thẩm định tín dụng và quyết định cho vay: 31 2.2.2.  Quy trình thẩm định tín dụng áp dụng tại LienVietPostBank 32 2.2.2.1. Khách hàng là cá nhân/hộ gia đình: 32 2.2.2.2. Khách hàng là tổ chức kinh tế 35 2.2.3.  Thực trạng triển khai tại LienVietPostBank chi nhánh Đông Đô 39 2.2.3.1. Khách hàng là cá nhân/hộ gia đình 39 2.2.3.2. Khách hàng là tổ chức kinh tế 45 2.3.  Đánh giá thực trạng thẩm định tín dụng tại LienVietPostBank chi nhánh Đông Đô: 60 2.3.1. Những mặt tích cực của công tác thẩm định tín dụng 60 2.3.2. Những mặt hạn chế của công tác thẩm định tín dụng 61 2.3.3.  Một số nguyên nhân 61 2.3.3.1. Nguyên nhân khách quan 61 2.3.3.2. Nguyên nhân chủ quan 62 CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT CHI NHÁNH ĐÔNG ĐÔ  3.1.  Định hướng  hoàn thiện thẩm định tín dụng của ngân hàng trong thời gian tới 64 3.1.1.  Định hướng  hoạt động chung của LienVietPostBank chi nhánh Đông Đô 64 3.1.2.  Định hướng hoạt động hoạt động thẩm định tín dụng 65 3.2  Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động thẩm định tín dụng: 65 3.2.1.  Giải pháp nâng cao chất lượng công tác thu thập thông tin……………65 3.2.2.  Giải pháp về tổ chức điều hành công tác thẩm định tín dụng………….67 3.2.3.  Giải pháp về nhân lực…………………………………………………………………..68 3.2.4.  Giải pháp hỗ trợ thẩm định…………………………………………………………..69 3.2.5.  Giải pháp xây dựng chiến lược khách hàng……………………………………70 3.3  Một số đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động thẩm định tín dụng tại LienVietPostBank chi nhánh Đông Đô 71 3.3.1.  Kiến nghị với chính phủ, các cơ quan bộ ngành liên quan 71 3.3.1.1. Xây dựng, củng cố và hoàn thiện các cơ quan tư vấn và cơ quan cung cấp thông tin 71 3.3.1.2. Tăng cường quản lý nhà nước với hoạt động tín dụng 73 3.3.1.3. Hoàn thiện hệ thống kế toán, quy định thực hiện hệ thống kế toán đồng bộ thống nhất,  thực hiện chế độ kiểm toán bắt buộc 74 3.3.2.   Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước: 75 3.3.3     Kiến nghị với LienVietPostBank 76 KẾT LUẬN 78 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 79 NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP 80 NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC 81

Xem thêm:

 • Nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư của DN tại Agribank Đại Từ, Thái Nguyên
 • “Các giải pháp nhằm phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại NH CÔNG THƯƠNG
 • Rủi ro trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng BIDV và biện pháp phòng ngừa

LỜI MỞ ĐẦU

 1. Tính cấp thiết

Ngân hàng thương mại (NHTM) là hệ thần kinh, trái tim của nền kinh tế, là dấu hiệu báo hiệu trạng thái sức khoẻ của nền kinh tế. Các ngân hàng mạnh, nền kinh tế mạnh. Ngược lại, các ngân hàng yếu, nền kinh tế sẽ yếu kém. Thậm chí nếu ngân hàng đổ vỡ nền kinh tế sẽ lâm vào khủng hoảng và sụp đổ. NHTM là một doanh nghiệp đặc biệt kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ. Trong số các nghiệp vụ kinh doanh của mình thì tín dụng là nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu và cũng là nội dung chủ yếu của bản thân các nhân viên toàn hệ thống. Quá trình phát triển của Việt Nam theo hướng CNH-HĐH theo chiến lược phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2020 của Đảng, Nhà nước đòi hỏi việc triển khai ngày càng nhiều các dự án đầu tư, với nguồn vốn trong và ngoài nước, thuộc mọi thành phần kinh tế. Trong đó, nguồn vốn cho vay của NHTM ngày càng phổ biến, cơ bản và quan trọng đối với mỗi cá nhân, doanh nghiệp và Chính phủ. Điều đó cũng đặt ra một thách thức không nhỏ đối với các NHTM về sự an toàn và hiệu quả của nguồn vốn cho vay. Để đi đến chấp nhận cho vay, thẩm định tín dụng là khâu quan trọng, quyết định chất  lượng cho vay của ngân hàng, Thẩm định tín dụng ngày càng có ý nghĩa vô cùng to lớn, đảm bảo lợi nhuận, sự an toàn cho ngân hàng. Những năm vừa qua, mặc dù các NHTM đã chú trọng đến công tác thẩm định nhưng nhìn chung kết quả đạt được chưa cao, chưa đem lại cho nền kinh tế một sự phát triển xứng đáng. Vì tầm quan trọng của công tác này đã tạo cho em một niềm say mê hứng thú đi sâu vào tìm tòi nghiên cứu. Dưới sự hướng dẫn tận tình và những ý kiến đóng góp quý báu của cô giáo PGS.TS Hà Minh Sơn, em đã hoàn thành luận văn tốt nghiệp đề tài: “Hoạt động thẩm định tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Đông Đô: Thực tiễn và đề xuất”. Với những kiến thức tích lũy được trong thời gian thực tập thực tế tại Chi nhánh và trong thời gian học tập tại trường, em mong muốn sẽ đóng góp một phần công sức để hoàn thiện và nâng cao chất  lượng thẩm định tín dụng tại Chi nhánh.

 1. Đối tượng nghiên cứu

Đề tái lấy hoạt định thẩm định tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt chi nhánh Đông Đô làm đối tượng nghiên cứu.

 1. Phạm vi nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu thực trạng hoạt động thẩm định tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt chi nhánh Đông Đô giai đoạn 2013-2015 và đề ra định hướng, giải pháp khắc phục thực trạng.

 1. Phương pháp nghiên cứu

Sử dụng các phương pháp thống kê, so sánh, duy vật biện chứng của chủ nghĩa Mác-Leenin,… để nghiên cứu, đánh giá thực trạng hoạt động thẩm định tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt chi nhánh Đông Đô.

 1. Kết cấu

Khóa luận bao gồm 3 chương: Chương 1: Lý luận chung về thẩm định tín dụng của ngân hàng thương mại. Chương 2: Thực trạng hoạt động thẩm định tín dụng tại Ngân hàng thươngmại cổ phần Bưu điện Liên Việt chi nhánh Đông Đô Chương 3: Giải pháp và kiến nghị giúp hoàn thiện hoạt động thẩm định tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần bưu điện Liên Việt chi nhánh Đông Đô Do giới hạn về trình độ, kinh nghiệm và thời gian tìm hiểu thực tế, vì vậy bài viết của em không tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp giúp đỡ, đóng góp ý kiến và chỉ bảo tận tình của các thầy cô giáo.                                                   CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÍN THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

 1. 1 Khái quát về tín dụng ngân hàng:

1.1.1  Khái niệm và đặc trưng của tín dụng ngân hàng: 1.1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng: Tín dụng đã ra đời từ lâu và trải qua nhiều giai đoạn phát triển với nhiều hình thức khác nhau. Vậy tín dụng là gì ?

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word miễn phí

Để xem được nhiều luận văn hơn, các bạn vào : Tải luận văn miễn phí