loading

Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty Cổ Phần Truyền Thông V.

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Cổ phần Truyền thông V.

LỜI NÓI ĐẦU

Hoạt động sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp bao gồm nhiều yếu tố, trong đó ba yếu tố đầu tiên và là điều kiện cần thiết để một doanh nghiệp đi vào hoạt động chính là : Đối tượng lao động, Tư liệu lao động và Sức lao động. Trong ba yếu tố chính đó thì Sức lao động đóng vai trò là yếu tố hàng đầu ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng sản phẩm cũng như sự thành công hay thất bại của một doanh nghiệp. Trong thực tế, đối với các nhà quản trị doanh nghiệp, họ luôn tìm ra các cách thức để có thể quản trị nhân sự một cách hiệu quả nhất, phát huy năng lực lao động tốt nhất để sản sinh ra các loại hàng hóa mang giá trị cao cho xã hội, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp. Đối với người lao động, họ chỉ phát huy hết khả năng lao động, tinh thần trách nhiệm với công việc khi mà sức lao động họ bỏ ra được bù đắp xứng đáng. Tất cả những mục tiêu, lợi ích của doanh nghiệp và người lao động sẽ được thực hiện thông qua công cụ quan trọng: “Tiền lương”. Doanh nghiệp sử dụng tiền lương như một đòn bẩy kinh tế để khuyến khích sự đóng góp của người lao động đối với doanh nghiệp. Người lao động xem tiền lương là động lực để họ phấn đấu, tích cực lao động. Như vậy, làm tốt công tác hạch toán tiền lương, thỏa mãn được nhu cầu của doanh nghiệp và người lao động là yếu tố quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Nhận thức tầm quan trọng của tiền lương đối với một doanh nghiệp, em đã chọn để tài: “Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Cổ phần Truyền thông V Nội dung của báo cáo gồm  ba chương: Chương 1: Lý luận về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương Chương 2: Thực trạng hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Truyền thông V Chương 3: Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Cổ phần Truyền thông V Do kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên bài viết không tránh khỏi sai sót, kính mong thầy giáo và các cán bộ nhân viên trong công ty xem xét, đóng góp ý kiến để bài viết được hoàn thiện hơn.

Xem thêm:

  • Thực trạng sử dụng vốn cố định của doanh nghiệp
  • Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH tư vấn giải pháp kế toán Việt Nam
  • Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại công ty cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong

CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 1.1. Sự cần thiết phải tôt chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 1.1.1. Khái niệm và ý nghĩa của lao động tiền lương và các khoản trích theo lương. Dưới mọi hình thức kinh tế xã hội, tiền lương luôn được coi là một bộ phận quan trọng của giá trị hàng hóa. Nó chịu tác động của nhiều yếu tố như: kinh tế, chính trị, xã hội, lịch sử. Ngược lại tiền lương cũng tác động đến phát triển sản xuất, cải thiện đời sống và ổn định chế độ kinh tế xã hội. Chính vì thế không chỉ Nhà nước ( ở tầm vĩ mô) mà còn cả doanh nghiệp và người lao động ( ở tầm vi mô) đều quan tâm đến chính sách tiền lương.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí (file Word)

Để tải nhiều luận văn miễn phí hơn, bạn vào:  https://luanvan.inthienhang.com/tai-luan-van-mien-phi.