loading

Kế Toán Bán Hàng Và Xác Định Kết Quả Bán Hàng Tại Công Ty Cổ Phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân.

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần bia, rượu Sài Gòn – Đồng Xuân.

LỜI MỞ ĐẦU  1.1. Các khái niệm liên quan đến kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 4 1.2. Yêu cầu quản lý quá trình bán hàng và xác định kết quả bán hàng 5 1.3. Các phương thức bán hàng và phương thức thanh toán 6 1.3.1. Các phương thức bán hàng 6 1.3.2. Phương thức thanh toán 7 1.4. Xác định kết quả bán hàng và phương pháp xác định kết quả bán hàng 7 1.5. Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 8 1.5.1. Vai trò và nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 8 1.5.2. Kế toán doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu 9 1.5.3. Kế toán giá vốn hàng bán 17 1.5.4. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 21 1.5.5. Kế toán xác định kết quả bán hàng 25 1.6. Hệ thống sổ kế toán sử dụng trong kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 26 1.7.Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong điều kiện kế toán máy 27 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ  XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BIA RƯỢU SÀI GÒN- ĐỒNG XUÂN. 30 2.1. Đặc điểm chung về công ty cổ phần bia rượu Sài Gòn- Đồng Xuân 30 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty cổ phần bia rượu Sài Gòn- Đồng Xuân 30 2.1.2. Đặc điểm về lĩnh vực kinh doanh và tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty CP bia rượu Sài Gòn- Đồng Xuân 33 2.1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty cổ phần bia rượu Sài Gòn- Đồng Xuân 37 2.1.4. Đặc điểm chung về tổ chức công tác kế toán và chính sách kế toán áp dụng tại công ty cổ phần Bia rượu Sài Gòn- Đồng Xuân. 38 2.2. Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần bia rượu Sài Gòn- Đồng Xuân 47 2.2.1. Đặc điểm chung về sản phẩm và thị trường tiêu thụ của công ty CP bia rượu Sài Gòn- Đồng Xuân 47 2.2.2. Thực trạng về phương thức bán hàng và phương thức thanh toán 47 2.2.3. Thực trạng doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu 48 2.2.4. Thực trạng kế toán giá vốn hàng xuất bán 65 2.2.5. Thực trạng kế toán Chi phí bán hàng và chi phí QLDN 69 2.2.6. Thực trạng kế toán xác định kết quả bán hàng 82 CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BIA RƯỢU SÀI GÒN- ĐỒNG XUÂN 87 3.1. Nhận xét  kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty CP bia rượu Sài Gòn- Đồng Xuân 87 3.1.1. Ưu điểm trong tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty CP bia rượu Sài Gòn- Đồng Xuân 87 3.1.2 Hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế 91 3.2. Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty CP bia rượu Sài Gòn- Đồng Xuân 93 3.2.1. Yêu cầu phải hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 93 3.2.2. Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 93 KẾT LUẬN 101 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 103

Xem thêm:

  • Cửa hàng photocopy có hóa đơn đỏ giá rẻ lấy ngay, uy tín
  • Phát triển dịch vụ bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển
  • Xây dựng phầm mềm kế toán bán hàng tại Công ty TNHH Dược phẩm Á Âu

LỜI MỞ ĐẦU

  • Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

Hiện nay, xu hướng toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới ngày càng phát triển mạnh mẽ, thị trường tiêu thụ không còn là riêng của một nước nào. Xu hướng toàn cầu hóa nền kinh tế khiến mức độ cạnh tranh về hàng hóa, dịch vụ giữa các doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế ngày càng khốc liệt hơn. Trong điều kiện đó, mỗi doanh nghiệp không những phải tự lực vươn lên trong quá trình sản xuất kinh doanh mà còn phải biết phát huy tối đa tiềm năng vốn có của mình để đạt được hiệu quả kinh tế cao nhất, bảo toàn được vốn kinh doanh và quan trọng hơn là đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp. Bên cạnh các phương thức thương mại để đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ với mục đích cuối cùng là tối đa hoá lợi nhuận, các doanh nghiệp còn phải biết nắm bắt những thông tin, số liệu cần thiết, chính xác từ bộ phận kế toán để kịp thời đáp ứng các yêu cầu của nhà quản lý. Do đó, bên cạnh những biện pháp quản lý chung, việc tổ chức hợp lý công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh là vấn đề thiết thực không những giúp doanh nghiệp có thông tin đầy đủ, kịp thời và chính xác để đưa ra các quyết định đúng đắn, mà còn giúp Nhà nước điều tiết hợp lý nền kinh tế vĩ mô. Nhận thức được tầm quan trọng của tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh, vận dụng lý luận đã được học tập và nghiên cứu tại trường, kết hợp với thực tế từ tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần bia, rượu Sài Gòn – Đồng Xuân, em xin chọn đề tài “Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần bia, rượu Sài Gòn – Đồng Xuân” để nghiên cứu và viết luận văn tốt nghiệp của mình.

  • Đối tượng và mục đích nghiên cứu

Nhằm mục đích tìm hiểu về thực tế tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần bia, rượu Sài Gòn – Đồng Xuân, từ đó đề xuất kiến nghị nhằm hoàn thiện hơn công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh   doanh, đối tượng nghiên cứu của luận văn tập trung nghiên cứu lý luận về tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp và thực tế tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần bia, rượu Sài Gòn – Đồng Xuân trong thời gian qua để đối chiếu, tìm hiểu lý luận và thực tiễn.

  • Phạm vi nghiên cứu

+ Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần bia, rượu Sài Gòn – Đồng Xuân + Trụ sở chính: Thị trấn Thanh Ba – huyện Thanh Ba – tỉnh Phú Thọ

  • Phương pháp nghiên cứu

+ Phương pháp hạch toán kế toán + Phương pháp duy vật biện chứng + Phương pháp so sánh đối chiếu thống kê + Phương pháp phỏng vấn điều tra

  • Kết cấu của luận văn tốt nghiệp

Nội dung của luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Lý luận về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần bia, rượu Sài Gòn – Đồng Xuân Chương 3: Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng Công ty Cổ phần bia, rượu Sài Gòn – Đồng Xuân Trong quá trình thực tập tại công ty, được sự quan tâm giúp đỡ của các anh chị phòng Tài chính – Kế toán, các thầy cô trong khoa Kế toán và đặc biệt là sự hướng dẫn tận tình của GS.TS Ngô Thế Chi, em đã hoàn thành bài luận văn tốt nghiệp của mình. Tuy nhiên, với trình độ chuyên môn và kinh nghiệm còn hạn chế nên không thể tránh khỏi những sai sót, em rất mong được sự đóng góp ý kiến của các thầy, cô giáo để bài luận văn tốt nghiệp được hoàn thiện hơn. CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP 1.1. Các khái niệm liên quan đến kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh Khái niệm bán hàng:Bán hàng là quá trình doanh nghiệp chuyển quyền sở hữu sản phẩm cho khách hàng đồng thời nhận được quyền thu tiền hoặc thu được tiền từ khách hàng. Đây là quá trình trao đổi để thực hiện giá trị của thành phẩm, hàng hóa, tức là để chuyển hoá vốn của doanh nghiệp từ hình thái hiện vật sang hình thái giá trị (H- T)

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word miễn phí

Để xem được nhiều luận văn hơn, các bạn vào : Tải luận văn miễn phí