loading

Kế Toán Bán Hàng Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Tnhh Dược Phẩm Đa Phúc

Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Dược Phẩm Đa Phúc

CHƯƠNG I LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI  1.1. Sự cần thiết tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại 3 1.1.1.Bán hàng , xác định kết quả kinh doanh 3 1.1.2 Sự cần thiết của tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong thương mại 4 1.2 Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại 5 1.2.1Các phương thức bán hàng và thanh toán 5 1.2.2 Kế toán chi tiết bán hàng và xác đinh kết quả kinh doanh 7 1.2.3 Kế toán doanh thu bán hàng trong doanh nghiệp thương mại 10 1.2.4 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 13 1.2.5 Kế toán giá vốn hàng bán trong doanh nghiệp thương mại 14 1.2.6 Kế toán chi phí bán hàng 17 1.2.7Chi phí quản lý doanh nghiệp 20 1.2.8Kế toán các khoản chi phí,doanh thu khác 21 1.2.9Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 22 1.2.10Kế toán xác định kết quả kinh doanh 23 1.3 Tổ chức hệ thống sổ kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại 24 1.3.1Hình thức Nhật ký chung 25 1.3.2Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ cái 26 1.3.3Hình thức chứng từ ghi sổ 26 1.3.4Hình thức kế toán Nhật ký – Chứng từ 27 1.3.5 Tổ chức kế toán bán hàng trong điều kiện áp dụng công nghệ thông tin (kế toán máy) 27 1.4 Tổ chức trình bày thông tin bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính 28 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐA PHÚC 31 2.1Khái quát chung về công ty TNHH Dược Phẩm Đa Phúc 31 2.1.1Quá trình hình thành và phát triển của công ty 31 2.1.2Đặc điểm tổ chức kinh doanh của công ty 33 2.1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Dược Phẩm Đa Phúc 34 2.1.4 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH Dược Phẩm Đa Phúc 36 2.2 Thực trạng tổ chức công tác kế toán Bán hàng và xác định kết quả kinh doanh  tại Công ty TNHH Dược Phẩm Đa Phúc. 46 2.2.1Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu. 46 2.2.2Kế toán giá vốn hàng bán tại Công ty 62 2.2.3Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 68 2.2.4Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp 77 CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐA PHÚC 83 3.1. Nhận xét chung về công tác kế toán tại Công ty TNHH Dược Phẩm Đa Phúc 83 3.1.1 Ưu điểm 83 3.1.2 Một số hạn chế 84 3.2 Một số đề xuất nhằm hoàn thiện tổ chức công tác bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Dược Phẩm Đa Phúc 86 KẾT LUẬN 90 TÀI LIỆU THAM KHẢO 91

Xem thêm:

  • Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Văn phòng phẩm Hợp Nhất
  • Giải pháp tăng cường quản trị vốn của công ty cổ phần dược vật tư y tế Thanh Hóa
  • Phát triển dịch vụ bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển

LỜI MỞ ĐẦU Nền kinh tế Việt Nam hiện nay đang trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập với thế giới.Từ đó đặt ra cho doanh nghiệp trong nước khá nhiều thách thức.Áp lực cạnh tranh lẫn nhau giữa các thành phần kinh tế ngày càng tự chủ tiềm lực mạnh,đòi hỏi các doanh nghiệp muốn tồn tại cần phải năng động sáng tạo trong kinh doanh,cẩn trọng trong từng bước đi,bảo toàn vốn đồng thời thực hiện mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận. Để thực hiện được mục tiêu trên, vấn đề kinh doanh đạt hiệu quả vô cùng quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp thương mại nói riêng.   Từ khâu sản xuất đến khâu bán hàng trong đó bán hàng được đánh giá là một khâu quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh giúp cho nhà quản trị doanh nghiệp thường xuyên có những thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đồng thời giúp họ xây dựng những chiến lược kinh doanh cho kỳ sau và lâu dài. Việc tổ chức hợp lý quá trình bán hàng và xác định kết quả kinh doanh đóng vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động sản xuất kết quả kinh doanh của mỗi doanh nghiệp vì nó giúp doanh nghiệp quản lý tốt hơn hoạt động bán hàng của mình, đảm bảo các chu kỳ kết quả bán hàng diễn ra đều đặn, không bị ứ đọng vốn, mang lại hiệu quả cao cho doanh nghiệp, nâng cao đời sống cho người lao động. Trên cơ sở vận dụng những lý luận về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh đã học ở nhà trường và căn cứ vào tình hình thực tế của công ty được sự giúp đỡ tận tình của Giáo sư TS. Nguyễn Đình Đỗ và các cán bộ phòng kế toán em được tìm hiểu thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh. Đây cũng là thời gian nhà trường tạo điều kiện cho học sinh củng cố kiến thức đã học, đồng thời bổ sung nâng cao kiên thức thực tế. Xuất phát từ đó em xin mạnh dạn đi sâu vào nghiên cứu đề tài “Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Dược Phẩm Đa Phúc” Nội dung của luận văn gồm 3 chương: Chương I: Những vấn đề lý luận chung về tổ chức công tác bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại Chương II: Thực trạng tổ chức công tác  kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Dược Phẩm Đa Phúc Chương III: Giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH Dược Phẩm Đa Phúc Sau cùng em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn của Thầy giáo GS.TS Nguyễn Đình Đỗ và các cán bộ phòng kế toán – tài chính Công ty TNHH Dược Phẩm Đa Phúc đã giúp em hoàn thành đề tài này. CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

  • Sự cần thiết tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại
  • Bán hàng , xác định kết quả kinh doanh

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word miễn phí

Để xem được nhiều luận văn hơn, các bạn vào : Tải luận văn miễn phí