loading

Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Sản Phẩm Tại Công Ty Tnhh Gattner Việt Nam

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Gattner Việt Nam

MỤC LỤC CHƯƠNG 1:  LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ  SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT  1.1. Sự cần thiết phải tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất 4 1.1.1.Khái niệm, bản chất chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 4 1.1.2. Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 6 1.2.  Phân loại chi phí sản xuất và giá thành 8 1.2.1. Phân loại chi phí sản xuất 8 1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm 11 1.3. Kế toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất 12 1.3.1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong DN sản xuất 12 1.3.2 Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất 13 1.3.3. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 14 1.3.4. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 17 1.3.5. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung 18 1.3.6  Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp 21 1.4. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ trong doanh nghiệp sản xuất 25 1.4.1.  Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí nguyên vật liệu chính trực tiếp hoặc chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 25 1.4.2. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo khối lượng sản phẩm hoàn thành tương đương 27 1.4.3 Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí định mức 28 1.5.  Kế toán tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất 28 1.5.1.  Đối tượng tính giá thành sản phẩm và kỳ tính giá thành sản phẩm 28 1.6.  Hệ thống sổ sách kế toán áp dụng trong kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 33 1.7. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong điều kiện áp dụng phần mềm kế toán 34 1.7.1. Nguyên tắc và các bước tiến hành kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong điều kiện sử dụng phần mềm kế toán 34 1.7.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong điều kiện doanh nghiệp áp dụng kế toán máy 35 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ  SẢN XUẤT  VÀ  TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH 38 2.1. Đặc điểm chung về Công ty TNHH Gattner Việt Nam 38 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 38 2.1.2  Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Gattner Việt Nam 40 2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty 44 2.1.4. Đặc điểm tổ chức công ttác kế toán tại Công ty TNHH Gattner Việt Nam 46 2.2. Thực trạng kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Gattner Việt Nam. 56 2.2.1. Đối tượng và phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất 56 2.2.2. Phân loại chi phí sản xuất 56 2.2.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty TNHH Gattner Việt Nam 57 2.2.4   Phương pháp đánh giá sản phẩm dở và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Gattner Việt Nam. 86 2.3. Thực trạng sử dụng phần mềm kế toán tại Công ty TNHH Gattner Việt Nam 92 2.3.1. Thực trạng kế toán chi phí nguyên vật liệu trong điều kiện kế toán máy 92 2.3.2. Thực trạng kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp trong điều kiện kế toán máy 94 2.3.3. Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung trong điều kiện kế toán máy 95 2.3.4. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành toàn doanh nghiệp trong điều kiện kế toán máy 100 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN  KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM  TẠI CÔNG TY TNHH GATTNER VIỆT NAM  3.1. Sự cần thiết và phương hướng hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Gattner Việt Nam 102 3.2  Nhận xét chung về tình hình kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Gattner Việt Nam 104 3.2.1 . Những ưu điểm 104 3.2.2. Những hạn chế còn tồn tại 108 3.3. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính gía thành sản phẩm tại công ty TNHH Gattner Việt Nam 109 3.3.1 .Kiến nghị về kế toán vật tư 109 3.3.2 Kiến nghị về việc trích trước tiền lương của công nhân sản xuất 110 3.3.3 Kiến nghị về trích và phân bổ khấu hao TSCĐ 112 KẾT LUẬN 113 TÀI LIỆU THAM KHẢO 114

Xem thêm:

 • Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành tại công ty TNHH công nghiệp Vĩnh Tường miền Bắc Việt Nam
 • Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần kỹ thuật và thương mại DOHA Việt Nam
 • Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Sung Won Vina

LỜI MỞ ĐẦU

 1. Tính cấp thiết của đề tài

Cùng với sự hòa nhập trên toàn thế giới, trong những năm gần đây, nền kinh tế Việt Nam đang phát triển không ngừng, từng bước hội nhập vào nền kinh tế khu vực và nền kinh tế thế giới. Các doanh nghiệp có nhiều cơ hội mới nhưng đồng thời cũng đặt ra những thách thức lớn đối với doanh nghiệp. Để có thể tồn tại và phát triển, có một chỗ đứng vững chắc trên thị trường thì một yêu cầu quan trọng đặt ra với các nhà quản trị doanh nghiệp là phải tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả tốt nhất. Cạnh tranh đã và đang là yếu tố thúc đẩy các doanh nghiệp phát triển và tìm ra những hướng đi đúng cho mình hơn. Để tồn tại, doanh nghiệp phải tìm mọi cách để đạt tới đỉnh cao của tiết kiệm nhưng đồng thời vẫn giữ vững và nâng cao chất lượng sản phẩm phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng. Điều đó đồng nghĩa với việc họ phải lựa chọn phương án có chi phí thấp nhưng đem lại hiệu quả cao nhất để nâng cao chất lượng sản phẩm nhưng vẫn có mức giá hấp dẫn. Trong thời đại cung nhiều hơn cầu hiện nay, doanh nghiệp phải tổ chức công tác hạch toán chi phí sản xuất một cách hợp lý, đúng đắn và khoa học để cung cấp những thông tin hữu ích, cần thiết và kịp thời cho nhà quản trị doanh nghiệp. Yếu tố giá thành được đặt lên hàng đầu buộc doanh nghiệp phải thắt chặt chi phí song vẫn phải giữ vững được chất lượng sản phẩm. Chính vì thế mà chi phí sản xuất và tính giá thành đã thành một vấn đề khá quan trọng trong các doanh nghiệp hiện nay. Là một sinh viên kế toán,được học và đào tạo tại Học viện Tài chính, sau thời gian thực tập, được đi sâu tìm hiểu bộ máy kế toán, công tác kế toán của Công ty TNHH Gattner Việt Nam, em đã nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán chi phí và tính giá thành tại doanh nghiệp. Chính vì vậy, em đã lựa chọn đề tài “ Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Gattner Việt Nam” làm luận văn cuối khóa. 2.Mục đích nghiên cứu đề tài:

 • Góp phần hệ thống hóa thực tế về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và giá thành.
 • Nghiên cứu cơ sở lý luận về kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm đã đươc học trên ghế nhà trường vào nghiên cứu thực tiễn công tác kế toán tại công ty TNHH Gattner Việt Nam.
 • Nghiên cứu thực trạng kế toán tổng hợp chi phí và giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Gattner Việt Nam.
 • Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty TNHH Gattner Việt Nam .
 • Đối tượng, phạm vi nghiên cứu:
 • Đối tương: nghiên cứu những vấn đề lý luận và thưc tiền về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty TNHH Gattner Việt Nam.
 • Phạm vi nghiên cứu: nghiên cứu về mảng kế toán chi phí và tính giá thành tại công ty TNHH Gattner Việt Nam.

4.Phương pháp nghiên cứu: Để phục vụ nghiên cứu, luận văn sử dụng một số phương pháp nghiên cứu sau

 • Phương pháp thống kê kinh tế, tổng hợp số liệu thực tế
 • Phương pháp phân tích số liệu thu thập được
 • Phương pháp hạch toán kế toán
 • Phương pháp đối chiếu và so sánh.
 • Phương pháp hệ thống và chọn lọc.
 • Phương pháp đánh giá các số liệu, mẫu biểu chứng từ, sổ sách….về bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Gattner Việt Nam.
 1. Kết cấu luận văn: Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung của luận văn gồm có 3 chương:

   Chương 1: Lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất.    Chương 2: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty TNHH Gattner Việt Nam.    Chương 3: Giải pháp hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Gattner Việt Nam. Trong quá trình nghiên cứu, mặc dù đã cố gắng hết sức và được sự giúp đỡ nhiệt tình của các cán bộ ở phòng Tài chính – Kế toán, đặc biệt được sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo TS.Nguyễn Mạnh Thiều  và các thầy cô giáo trong khoa kế toán, nhưng do thời gian và trình độ kiến thức của bản thân có hạn, nhất là bước đầu mới tiếp cận thực tế nên còn nhiều thiếu sót và hạn chế. Em mong nhận được sự góp ý, chỉ bảo của thầy cô giáo để đề tài nghiên cứu hoàn thiện hơn. CHƯƠNG 1:  LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ  SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

 • Sự cần thiết phải tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word miễn phí

Để xem được nhiều luận văn hơn, các bạn vào : Tải luận văn miễn phí