loading

Kế Toán Nguyên Vật Liệu, Công Cụ Dụng Cụ Tại Công Ty Tnhh Đầu Tư Thương Mại Tuấn Đạt

Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Tuấn Đạt

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ 3 1.1.LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 3 1.2. TỔNG QUAN VỀ CÁC CÔNG TRÌNH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 3 1.3. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 4 1.4. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 4 1.5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4 1.6. BỐ CỤC ĐỀ TÀI 4 CHƯƠNG 2: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG DOANH NGHIỆP 5 2.1. SỰ CẦN THIẾT CỦA KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG DOANH NGHIỆP 5 2.1.1. Khái niệm và đặc điểm nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 5 2.1.2. Vai trò của nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ và yêu cầu quản lý 5 2.1.3. Ý nghĩa và nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 6 2.2.1. Phân loại nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 7 2.2.2. Tính giá nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 8 2.3.1. Phương pháp Thẻ song song 11 2.3.2. Phương pháp Sổ đối chiếu luân chuyển 12 2.3.3. Phương pháp Sổ số dư 13 2.4 KẾ TOÁN TỔNG HỢP NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ 15 2.4.1. Các phương pháp kế toán tổng hợp nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 15 2.4.1.1. Phương pháp kê khai thường xuyên 15 2.4.1.2. Phương pháp kiểm kê định kỳ 15 2.4.2. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ theo phương pháp kê khai thường xuyên 16 2.4.2.1. Tài khoản kế toán sử dụng 16 2.4.2.2.  Phương pháp kế toán 18 2.4.3. Kế toán tổng hợp NVL, CCDC theo phương pháp kiểm kê định kỳ 24 2.4.3.1. Tài khoản kế toán sử dụng 24 2.4.3.2. Phương pháp kế toán 25 2.4.4. Sổ kế toán Nguyên vật liệu 26 3.1. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ- KỸ THUẬT CỦA CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TUẤN ĐẠT ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ 28 3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 28 3.1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 28 3.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 31 3.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty 33 3.1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của Công ty 35 3.1.5.1. Chính sách kế toán áp dụng tại Công ty 35 3.1.5.2. Tổ chức vận dụng chứng từ kế toán 36 3.1.5.3. Tổ chức vận dụng tài khoản kế toán 36 3.1.5.4. Tổ chức vận dụng hình thức kế toán 39 3.1.5.5. Tổ chức vận dụng báo cáo tài chính 41 3.2. ĐẶC ĐIỂM, PHÂN LOẠI VÀ QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TUẤN ĐẠT…. 42 3.2.1. Đặc điểm nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty 42 3.2.2. Phân loại nguyên vật liệu 42 3.2.3. Công tác quản lý nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty 45 3.3. TÍNH GIÁ NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TUẤN ĐẠT 48 3.3.1. Tính giá nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ nhập kho 48 3.4. KẾ TOÁN CHI TIẾT NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TUẤN ĐẠT 49 3.4.1. Chứng từ sử dụng và quy trình luân chuyển chứng từ 49 3.4.2. Phương pháp hạch toán chi tiết 61 3.5. KẾ TOÁN TỔNG HỢP NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TUẤN ĐẠT 68 CHƯƠNG 4: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TUẤN ĐẠT 75 4.1. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TUẤN ĐẠT 75 4.1.1. Những ưu điểm 75 4.1.2. Những tồn tại 77 4.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY 79 KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO LỜI MỞ ĐẦU Cơ chế thị trường và quy luật khắt khe của nó buộc các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh muốn tồn tại và phát triển phải không ngừng đổi mới và hoàn thiện công tác kế toán. Trong đó việc xác định các yếu tố đầu vào hợp lý sao cho kết quả đầu ra với giá cả và chất lượng sản phẩm có sức thu hút đố với người tiêu dùng là vấn đề quan tâm hàng đầu của các nhà quản lý. Một doanh nghiệp sản xuất nhất thiết phải có nguyên vật liệu, chi phí nguyên vật liệu luôn chiếm một tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm. Do đó một trong những mối quan tâm của doanh nghiệp sản xuất là công tác tổ chức ghi chép, phản ánh chi tiết, tổng hợp số liệu về tình hình thu, vận chuyển, nhập, xuất và tồn kho vật liệu, tính toán giá thành thực tế của vật liệu thu mua tình hình thực hiện kế hoạch cung ứng vật liệu cả về số lượng, chất lượng về mặt hàng. Với sự phát triển của xã hội, nhu cầu của con người ngày càng tăng, chủng loại hàng hóa phong phú và đa dạng thì vai trò của nguyên vật liệu là rất lớn trong việc đáp ứng nhu cầu của thị trường. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán nguyên vật liệu, được sự hướng dẫn tận tình của TS.Trần Văn Thuận  cũng như sự giúp đỡ của các cán bộ phòng Kế toán- tài chính tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Tuấn Đạt, em đã mạnh dạn đi sâu nghiên cứu đề tài “Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Tuấn Đạt”. Khoá luận tốt nghiệp ngoài lời mở đầu và kết luận gồm có 4 chương: Chương 1: Tổng quan về đề tài nghiên cứu Kế toán nguyên vật liệu, công cụ trong doanh nghiệp. Chương 2: Những vấn đề cơ bản về kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp. Chương 3: Thực trạng kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Tuấn Đạt. Chương 4: Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại Tuấn Đạt. Do thời gian thực tập có hạn nên Khoá luận không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp của các thầy cô giáo và các cán bộ nghiệp vụ ở Công ty để Khoá luận được hoàn thiện hơn.

Xem thêm:

 • Xây dựng phầm mềm kế toán bán hàng tại Công ty TNHH Dược phẩm Á Âu
 • Một số giải pháp mở rộng cho vay khách hàng cá nhân – hộ gia đình
 • Thực hiện quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu thương mại tại Chi cục Hải quan Gia Lâm

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ 1.1.LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Thị trường kinh tế ngày càng phát triển trên đất nước Việt Nam cũng như toàn thế giới thì con người cũng có nhiều cơ hội tìm kiếm thu nhập cho các nhân và cho tập thể. Mỗi doanh nghiệp – đơn vị kinh tế cũng phải tìm cách để đứng vững cũng như giữ vững uy tín và thương hiệu cho mình. Điều này không chỉ đơn giản như giải một bài toán khó theo cách giải đơn thuần mà nó còn cần có cách giải thông minh, sáng tạo. Nguồn lực ngày càng cạn kiệt, chúng ta không chỉ biết sử dụng, khai thác nó mà còn phải biết cách để tái tạo. Nguồn nguyên vật liệu luôn là một dấu hỏi mà mỗi nhà quản lý, nhà quản trị cần quan tâm và tìm kiếm làm sao để đảm bảo ổn định tình hình sản xuất kinh doanh. Nguyên vật liệu chiếm tỉ lệ lớn trong chi phí giá thành sản phẩm. Nếu không có cách quản lý cũng như kiểm tra thường xuyên nguyên vật liệu thì sẽ làm gián đoạn quá trình sản xuất, ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Do đó, doanh nghiệp cần xây dựng phương án quản lý đúng đắn, sử dụng tiết kiệm nguyên vật liệu sao cho phù hợp với tình hình sản xuất. Nếu không đáp ứng đầy đủ thì doanh nghiệp sẽ trở nên thất bại trong kinh doanh và không đáp ứng được các hợp đồng kinh tế, đồng nghĩa với không tạo ra doanh thu, lợi nhuận. Đây cũng chính là điểm cạnh tranh trên thị trường hiện nay về mọi mặt trong đó là nguyên vật liệu đầu vào chiếm phần lớn trong bài toán đảm bảo ổn định nguồn lực. Nhìn nhận được tầm quan trọng của nguyên vật liệu và để trau dồi kiến thức thực tế cũng như ý muốn tìm hiểu về nguyên vật liệu, em đã quyết định chọn đề tài: “ Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại  Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Tuấn Đạt” để hoàn thành khoá luận tốt nghiệp của mình. 1.2. TỔNG QUAN VỀ CÁC CÔNG TRÌNH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI Từ trước đến nay đã có nhiều công trình nghiên cứu thuộc lĩnh vực nghiên cứu của đề tài Nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ. Các công trình đã mở ra các hướng nghiên cứu mới trong nghiên cứu nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ và góp phần ứng dụng trong thực tiễn. Danh mục các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài :

 • Đánh giá triển vọng nguồn nguyên vật liệu làm vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện Sa Thầy, tỉnh Kon tum ( CN. Bùi Minh Quốc- 2004)
 • Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH Công nghệ tin học Hà Nội ( 2012)
 • Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Anh Thế ( 2013)

1.3. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU

 • Hệ thống hoá các lý thuyết về kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ.
 • Tìm hiểu thực trạng kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Tuấn Đạt.
 • Đánh giá, nhận xét về thực trạng kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty, đề xuất ý kiến để hoàn thiện công tác kế toán tại Công ty.

1.4. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tạo Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Tuấn Đạt. 1.5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

 • Phương pháp phỏng vấn trực tiếp
 • Phương pháp nghiên cứu tài liệu (sách, báo chí, internet…)
 • Phương pháp quan sát
 • Phương pháp kế toán

1.6. BỐ CỤC ĐỀ TÀI Ngoài lời mở đầu và kết luận, Khoá luận gồm 4 chương: Chương 1: Tổng quan về đề tài nghiên cứu Kế toán nguyên vật liệu, công cụ trong doanh nghiệp. Chương 2: Những vấn đề cơ bản về kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp. Chương 3: Thực trạng kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Tuấn Đạt. Chương 4: Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại Tuấn Đạt. CHƯƠNG 2: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG DOANH NGHIỆP 2.1. SỰ CẦN THIẾT CỦA KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG DOANH NGHIỆP 2.1.1. Khái niệm và đặc điểm nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ

 • Khái niệm và đặc điểm nguyên vật liệu
 • Khái niệm: Nguyên vật liệu (NVL) của doanh nghiệp là những đối tượng lao động, thể hiện dưới dạng vật hoá. Trong DN, NVL được sủ dụng phục vụ cho việc sản xuất, chế tạo sản phẩm hoặc thực hiện dịch vụ hay sử dụng cho bán hàng, cho quản lý doanh nghiệp.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí (file Word)

Để tải nhiều luận văn miễn phí hơn, bạn vào:  https://luanvan.inthienhang.com/tai-luan-van-mien-phi.