loading

Kế Toán Nguyên Vật Liệu, Công Cụ Dụng Cụ Trong Doanh Nghiệp

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 4

PHẦN 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG DOANH NGHIỆP 5

1.1.Khái niệm đặc điểm của kế toán nguyên vật liệu,công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp 6

1.1.1Khái niệm, đặc điểm của nguyên vật liệu (NVL) 6

1.1.2.Khái niệm, đặc điểm của công cụ dụng cụ. 6

1.2.   Yêu cầu, nhiệm vụ và nguyên tắc kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ. 7

1.2.1. Yêu cầu. 7

1.2.2 Nhiệm vụ 8

1.2.3 Nguyên tắc kế toán 8

c Tính giá nguyên vật liệu – công cụ dụng cụ 9

* Tính giá NVL, CCDC xuất kho 10

1.3. Lý luận về kế toán đối tượng 13

1.3.1. Sơ đồ kế toán và các nghiệp vụ chủ yếu phát sinh 13

1.3.2. Tài khoản sử dụng 17

1.3.3. Các chứng từ mẫu biểu sử dụng 25

1.4.1Hình thức nhật ký – sổ cái 25

1.4.2Hình thức kế toán nhật ký chung 27

1.4.3Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ 30

1.4.4Hình thức kế toán nhật ký – chứngtừ 32

Phần 2: Thực hành công tác kế toán tại công ty TNHH may Tinh Lợi 34

2.1. Giới thiệu chung về công ty 35

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 35

2.1.2 Khái quát về chế độ kế toán tại công ty 38

2.1Hệ thống chứng từ gốc phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh 48

2.2. Một số ý kiến, kiến nghị về công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ của Công ty TNHH may Tinh Lợi 87

2.2.1. Đánh giá thực trạng sử dụng nguyên liệu, CCDC tại công ty 87

2.2.2. Một số ý kiến hoàn thiện công tác hạch toán nguyên liệu, CCDC. 88

KẾT LUẬN 89

LỜI MỞ ĐẦU

Doanh nghiệp là những đơn vị kinh tế cơ sở, tế bào của nền kinh tế quốc dân, nơi trực tiếp tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh để cung cấp các loại dịch vụ, lao vụ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội.

Để đạt được mục tiêu cuối cùng của sản xuất kinh doanh đó chính là lợi nhuận, các đơn vị sản xuất kinh doanh phải quan tâm dến tất cả các khâu trong quá trình sản xuất.

Do đó, phản ánh tình hình sử dụng nguyên vật liệu giúp cho doanh nghiệp thấy rõ ưu nhược điểm của mình trong công tác quản lý và sử dụng nguyên vật liệu sản xuất sản phẩm một cách hợp lý khoa học phù hợp với quy mô sản xuất của doanh nghiệp.

Qua một thời gian học tập và nghiên cứu môn học Kế toán tài chính, nhận thức được tầm quan trọng của kế toán nguyên vật liệu trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Thông qua số liệu mà em đã thu thập được tại công ty TNHH Tinh Lợivà

những kiến thức em đã được học để hoàn thành đồ án môn học kế toán tài chính. Kết cấu đồ án gồm 2 phần:

Phần 1: Một số vấn đề lý luận chung về công tác hạch toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp.

Phần 2: Thực trạng công tác hạch toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ ở Công ty TNHH may Tinh Lợi

Em xin chân thành cảm ơn cô giáo Nguyễn Thị Kim Oanh đã giúp đỡ em hoàn thành đồ án môn học này. Mặc dù đã cố gắng nhưng trong phần trình bày không tránh khỏi những thiếu sót em rất mong được sự thông cảm của các thầy cô giáo.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download tải luận văn miễn phí