loading

Kế Toán Nguyên Vật Liệu Ở Công Ty Cổ Phần Ck Thăng Long

 

Kế toán nguyên vật liệu ở Công ty Cổ phần CK Thăng Long

Những năm qua, cùng với chính sách đổi mới nền kinh tế theo cơ chế thị trường, đất nước hội nhập với nền kinh tế thế giới thì nhu cầu của người tiêu dùng ngày một tăng, dẫn đến hàng loạt các DN sản suất kinh doanh đã ra đời. Song cạnh tranh thị trường cũng trở nên gay gắt hơn, các thông lệ quốc tế cũng là một rào cản đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Để có thể tồn tại và phát triển trong môi trường đó, các doanh nghiệp phải tự chủ về tài chính, tự quản lý và phát triển nguồn vốn kinh doanh, công tác hạch toán phải khoa học, chính xác kết hợp với việc tìm hiểu thị trường để đạt được mục đích kinh doanh có hiệu quả, đây cũng đang là vấn đề quan trọng hàng đầu của các DN. Một trong những chiến lược hiệu quả đó là cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm. Nguyên vật liệu chiếm phần lớn trong cấu tạo sản phẩm và có vai trò quyết định đến chất lượng sản phẩm. Do đó công tác quản lí và kế toán nguyên vật liệu được coi là nhiệm vụ quan trọng của mỗi doanh nghiệp.

Tổ chức kế toán nguyên vật liệu tốt sẽ cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho các nhà quản lí và các phần hành kế toán khác trong doanh nghiệp để từ đó có thể đưa ra những phương án kinh doanh hiệu quả. Nội dung thực hiện công tác kế toán nguyên vật liệu là vấn đề có tính chất chiến lược đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải thực hiện trong quá trình hoạt độn kinh doanh của mình.

Qua tình hình thực tế tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần CK Thăng Long, em thấy được tầm quan trọng của kế toán nguyên vật liệu. Do đó, em đã chọn đề tài: “Kế toán nguyên vật liệu ở Công ty Cổ phần CK Thăng Long” để nghiên cứu, viết luận văn.

  • Vốn kinh doanh và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Dệt may xuất khẩu Hoàng Thái
  • Nghiên cứu một số giải pháp kỹ thuật khai thác hệ thống trạm thu GNSS CORS và ứng dụng vào công tác Trắc địa ở Việt Nam
  • Xây dựng HTTT kế toán tiền lương ở Công ty TNHH MTV Hanel

 

Cấu trúc luận văn

Ngoài lời mở đầu đầu và kết luận, kết cấu luận văn của em được chia làm 3 chương:

  • Chương 1: Các vấn đề lí luận cơ bản về kế toán Nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất.
  • Chương 2: Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty Cổ phần CK Thăng Long
  • Chương 3: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty Cổ phần CK Thăng Long.

 

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy nút Download luận văn file Word