loading

Kế Toán Nguyên Vật Liệu Ở Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Và Thương Mại Thủ Đô

KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THỦ ĐÔ

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: LÍ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 3 1.1 Sự cần thiết phải tổ chức kế toán Nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất. 3 1.1.1 Vị trí, vai trò của Nguyên vật liệu. 3 1.1.2 Đặc điểm, yêu cầu quản lí Nguyên vật liệu. 4 1.1.3 Nhiệm vụ của kế toán doanh nghiệp. 5 1.2 Tổ chức kế toán NVL trong quá trình sản xuất. 6 1.2.1 Phân loại, đánh giá nguyên vật liệu. 6 1.2.2 Kế toán chi tiết Nguyên vật liệu. 10 1.2.3 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu. 16 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY CP TƯ VẤN XD & TM THỦ ĐÔ 18 2.1 . Đặc điểm tổ chức sản xuất và tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần tư vấn Xây dựng và Thương mại Thủ Đô 18 2.1.1 Khái quát chung về công ty: 18 2.1.2 Quá trình hình thành và phát triển: 18 2.1.3 Đặc điểm tổ chức sản xuất, tổ chức quản lý của công ty. 20 2.1.4 Nhiệm vụ chính và nhiệm vụ khác của Công ty CP Tư vấn XD&TM Thủ Đô 25 2.1.5 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Tư vấn XD và TM Thủ Đô 28 2.2 Thực trạng tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại công ty 30 2.2.1. Đặc điểm của vật liệu, và quản lý nguyên vật liệu của công ty: 30 2.2.2. Phân loại vật liệu của công ty: 33 2.2.3. Đánh giá nguyên vật liệu: 34 2.2.4. Thủ tục nhập xuất kho và chứng từ sử dụng 36 2.2.5. Kế toán chi tiết vật liệu 42 2.2.6. Kế toán tổng hợp vật liệu: 44 CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY CP TƯ VẤN XD & TM THỦ ĐÔ 59 3.1 Một số nhận xét về công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty. 59 3.1.1 Những ưu điểm trong công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công ty…………. 59 3.1.2 Những mặt tồn tại cần hoàn thiện và khắc phục trong công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công ty. 61 3.2 Một số kiến nghị đề xuất  nhằm hoàn thiện  công  tác kế toán  nguyên vật liệu ở Công ty: 62 KẾT LUẬN 66

Xem thêm:

  • Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH thương mại và xây lắp điện Minh Hưng
  • Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Lam Sơn Sao Vàng
  • Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu cại công ty cổ phần may I Hải Dương

LỜI MỞ ĐẦU Trong nền kinh tế quốc dân, Doanh nghiệp sản xuất là tế bào của nền kinh tế. Đây là nơi trực tiếp sáng tạo ra cơ sở vật chất cho xã hội, cũng như bất kỳ một Doanh nghiệp sản xuất nào, Doanh nghiệp xây dựng trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình đều phải tính toán chi phí bỏ ra và kết quả thu về, nhất là trong nền kinh tế thị trường, Doanh nghiệp có tồn tại và phát triển được hay không phụ thuộc vào việc Doanh nghiệp có đảm bảo bù đắp được chi phí bỏ ra trong quá trình sản xuất và có lãi. Nguyên vật liệu là một trong ba yếu tố quan trọng không thể thiếu của quá trình sản xuất. Nguyên vật liệu chỉ tham gia vào một lần trong một chu kỳ sản xuất và hình thái vật chất ban đầu của vật liệu bị biến đổi chuyển hoá kết tinh vào sản phẩm về cả mặt hiện vật cũng như mặt giá trị. Do đó chi phí vật liệu chiếm tỷ trọng lớn trong chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. Muốn cho quá trình sản xuất kinh doanh được thường xuyên liên tục thu nhập đủ bù đắp chi phí có lãi đòi hỏi Doanh nghiệp phải phấn đấu tiết kiệm chí phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm bằng cách tiến hành kết hợp nhiều biện pháp đồng bộ. Trên giác độ của kế toán để thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình thì việc quản lý, hạch toán chính xác vật liệu (nhất là trong lĩnh vực xây dựng cơ bản) vào giá thành sản phẩm là cần thiết và quan trọng. Nhận thức được tầm quan trọng đó, trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ Phần Tư vấn XD & TM Thủ Đô, em đã đi sâu tìm hiểu về công tác Kế toán Nguyên vật liệu ở Công ty. Dựa vào tình hình thực tế sản xuất kinh doanh tại Công ty kết hợp với lý luận được trang bị trên ghế nhà trường, em đã chọn đề tài: KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THỦ ĐÔ làm chuyên đề tốt nghiệp của mình. Luận văn tốt nghiệp của em bao gồm  3 phần chính: Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÔNG TY XÂY LẮP. Chương 2: THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY CP TƯ VẤN XD & TM THỦ ĐÔ Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY CP TƯ VẤN XD & TM THỦ ĐÔ           Do thời gian thực tập tại Công ty có hạn, do đó việc vấn đề đi từ lý thuyết đến thực tiễn còn có một khoảng cách nên bài viết của em mặc dù đã cố gắng rất nhiều song vẫn không tránh khỏi thiếu sót, em rất mong được sự góp ý, chỉ bảo, tham gia của cô thầy Ngô Thế Chi cùng các thầy cô trong khoa Kế toán – Kiểm toán của trường Học Viện Tài Chính để báo cáo thực tập tốt nghiệp của em  tại Công ty ty CP Tư vấn XD & TM Thủ Đô được hoàn thiện hơn. CHƯƠNG 1: LÍ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

  • Sự cần thiết phải tổ chức kế toán Nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất.

1.1.1 Vị trí, vai trò của Nguyên vật liệu.

  • Đặc điểm của Nguyên vật liệu.

Nguyên vật liệu là đối tượng lao động và là một trong ba yếu tố của quá trình sản xuất, là cơ sở vật chất cấu thành nên thực thể của sản phẩm.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí (file Word)

Để tải nhiều luận văn miễn phí hơn, bạn vào:  https://luanvan.inthienhang.com/tai-luan-van-mien-phi.