loading

Kế Toán Nguyên Vật Liệu Tại Công Ty Tnhh Thương Mại Và Xây Lắp Điện Minh Hưng

Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH thương mại và xây lắp điện Minh Hưng

MỤC LỤC CHƯƠNG 1:NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 4 1.1. Sự cần thiết phải tổ chức kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp xây lắp 4 1.1.1. Vị trí và vai trò của nguyên vật liệu trong hoạt động xây lắp 4 1.1.2. Yêu cầu quản lý NVL trong doanh nghiệp xây lắp 5 1.1.3. Vai trò của kế toán đối với việc quản lý và sử dụng nguyên vật liệu trong doanh nghiệp xây lắp 5 1.2. Tổ chức phân loại và đánh giá NVL 6 1.2.1. Phân loại NVL 6 1.2.2. Đánh giá NVL 7 1.2.3. Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu 11 1.2.4. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu 13 1.2.5. Kế toán một số nghiệp vụ liên quan trong kế toán nguyên vật liệu 19 1.2.6. Hệ thống sổ kế toán sử dụng trong kế toán NVL 21 1.2.7. Trình bày thông tin về kế toán NVL trên Báo cáo tài chính 26 CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XLĐ MINH HƯNG 29 2.1.Tổng quan về Công ty TNHH thương mại và XLĐ Minh Hưng 29 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 29 2.1.2.Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh 30 2.1.3. Đặc điểm  tổ chức Bộ máy quản lý 31 2.1.4. Chức năng bộ máy kế toán 33 2.2. Thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH thương mại và XLĐ Minh Hưng 40 2.2.1. Đặc điểm, vai trò của nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất kinh doanh của công ty 40 2.2.2. Phân loại, đánh giá nguyên vật liệu tại công ty 43 2.2.3. Kế toán tổng hợp ở Công ty TNHH thương mại và xây lắp điện Minh Hưng 74 2.2.4. Kế toán theo dõi và kiểm kê nguyên vật liệu tại kho của Công ty 92 2.2.5. Thực trạng trình bày thông tin trên Báo cáo tài chính liên quan tới kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH thương mại và XLĐ Minh Hưng. 94 2.2.6. Công tác kế toán quản trị NVL tại công ty TNHH thương mại và XLĐ Minh Hưng 96 2.3. Đánh giá thực trạng kế toán NVL tại công ty TNHH thương mại và XLĐ Minh Hưng 99 2.3.1. Những ưu điểm 99 2.3.2. Những mặt tồn tại, hạn chế. 101 Kết luận Chương 2 103 CHƯƠNG 3:HOÀN THIỆN  CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XLĐ MINH HƯNG 104 3.1. Yêu cầu, nguyên tắc hoàn thiện trong kế toán NVL tại Công ty TNHH thương mại và XLĐ Minh Hưng 104 3.1.1. Nguyên tắc hoàn thiện trong kế toán NVL tại công ty TNHH thương mại và XLĐ Minh Hưng 104 3.1.2. Yêu cầu của việc hoàn thiện kế toán NVL tại Công ty TNHH thương mại và XLĐ Minh Hưng 104 3.2. Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán NVL tại Công ty TNHH thương mại và XLĐ Minh Hưng 106 3.3. Điều kiện thực hiện giải pháp 116 3.3.1. Về phía nhà nước 116 3.3.2. Về phía công ty 117 Kết luận chương 3: 118 PHẦN KẾT LUẬN 119 TÀI LIỆU THAM KHẢO 121

Xem thêm:

  • Hoàn thiện công tác quản trị vật liệu tại công ty cổ phần xây dựng và lắp đặt viễn thông
  • Tổ chức kế toán nguyên vật liệu trong công ty cổ phần xây dựng và phát triển công nghiệp Vĩnh Phúc
  • Scan tài liệu nhanh nhất mang lại hiệu quả công việc tối đa

LỜI MỞ ĐẦU

  • Tính cấp thiết của đề tài

Trong nền kinh tế quốc dân nói chung và trong từng doanh nghiệp xây lắp nói riêng đã không ngừng được đổi mới và phát triển cả hình thức, quy mô và hoạt động xây lắp. Cho đến nay cùng với chính sách mở cửa, các doanh nghiệp tiến hành hoạt động xây lắp đã góp phần quan trọng trong việc thiết lập nền kinh tế thị trường và đẩy nền kinh tế hàng hoá trên đà ổn định và phát triển. Thực hiện hạch toán trong cơ chế hiện nay đòi hỏi các doanh nghiệp xây lắp phải tự lấy thu bù chi, tự lấy thu nhập của mình để bù đắp những chi phí bỏ ra và có lợi nhuận. Để thực hiện những yêu cầu đó các đơn vị phải quan tâm tới tất cả các khâu trong quá trình thi công từ khi bỏ vốn ra cho đến khi thu được vốn về, đảm bảo thu nhập cho đơn vị thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với NSNN và thực hiện tái sản xuất mở rộng. Muốn vậy các đơn vị xây lắp phải thực hiện tổng hợp nhiều biện pháp, trong đó biện pháp quan trọng hàng đầu không thể thiếu được là thực hiện quản lý kinh tế trong mọi hoạt động xây lắp của doanh nghiệp. Tổ chức hạch toán kế toán, một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống công cụ quản lý kinh tế, tài chính có vai trò tích cực trong việc quản lý, điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế. Quy mô sản xuất xã hội ngày càng phát triển thì yêu cầu và phạm vi công tác kế toán ngày càng mở rộng, vai trò và vị trí của công tác kinh tế ngày càng cao. Với sự đổi mới cơ chế quản lý kinh tế nhằm đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường, của nền kinh tế mở đã buộc các doanh nghiệp mà đặc biệt là các doanh nghiệp XDCB phải tìm ra con đường đúng đắn và phương án sản xuất kinh doanh (SXKD) tối ưu để có thể đứng vững trong nền kinh tế thị trường, dành lợi nhuận tối đa, cơ chế hạch toán đòi hỏi các doanh nghiệp XBCB phải trang trải được các chi phí bỏ ra và có lãi. Mặt khác, các công trình XDCB hiện nay đang tổ chức theo phương thức đấu thầu. Do vậy, giá trị dự toán được tính toán một cách chính xác và sát sao. Điều này không cho phép các doanh nghiệp XDCB có thể sử dụng lãng phí vốn đầu tư. Đáp ứng các yêu cầu trên, các doanh nghiệp trong quá trình sản xuất phải tính toán được các chi phí sản xuất bỏ ra một cách chính xác, đầy đủ và kịp thời. Hạch toán chính xác chi phí là cơ sở để tính đúng, tính đủ giá thành. Từ đó giúp cho doanh nghiệp tìm mọi cách hạ thấp chi phí sản xuất tới mức tối đa, hạ thấp giá thành sản phẩm – biện pháp tốt nhất để tăng lợi nhuận. Trong các doanh nghiệp sản xuất vật chất, khoản mục chi phí nguyên vật liệu (NVL) chiếm một tỷ trọng lớn trong toàn bộ chi phí của doanh nghiệp, chỉ cần một biến động nhỏ về chi phí NVL cũng làm ảnh hưởng đáng kể đến giá thành sản phẩm, ảnh hưởng đến thu nhập của doanh nghiệp. Vì vậy, bên cạnh vấn đề trọng tâm là kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành, thì tổ chức tốt công tác kế toán NVL cũng là một vấn đề đáng được các doanh nghiệp quan tâm trong điều kiện hiện nay. Ở Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xây lắp điện Minh Hưng với đặc điểm lượng NVL sử dụng vào các công trình lại khá lớn thì vấn đề tiết kiệm triệt để có thể coi là biện pháp hữu hiệu nhất để giảm giá thành, tăng lợi nhuận cho Công ty. Vì vậy điều tất yếu là Công ty phải quan tâm đến khâu hạch toán chi phí NVL. Trong thời gian thực tập, nhận được sự giúp đỡ tận tình của lãnh đạo Công ty, đặc biệt là các đồng chí trong phòng kế toán Công ty, em đã được làm quen và tìm hiểu công tác thực tế tại Công ty. Em nhận thấy kế toán vật liệu trong Công ty giữ vai trò đặc biệt quan trọng và có nhiều vấn đề cần được quan tâm. Vì vậy em đã đi sâu tìm hiểu về phần thực hành kế toán vật liệu trong phạm vi bài viết này, em xin trình bày đề tài: “Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH thương mại và xây lắp điện Minh Hưng”.

  1. Đối tượng và mục đích nghiên cứu:

Đối tượng: Kế toán nguyên vật liệu công ty TNHH thương mại và xây lắp điện Minh Hưng. Mục đích nghiên cứu: Tìm hiểu thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH thương mại và xây lắp điện Minh Hưng

  1. Phạm vi nghiên cứu

Thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH thương mại và xây lắp điện Minh Hưng. Nguồn tài liệu sử dụng là các thông tin và số liệu thực tế thu thập được trong quá trình thực tập tại công ty.

  1. Phương pháp nghiên cứu

– Phương pháp thu thập số liệu và số học: Phương pháp này căn cứ vào chứng từ thực tế phát sinh nghiệp vụ kinh tế đã được kế toán tập hợp vào sổ sách kiểm tra tính chính xác, tính phù hợp, tính hợp pháp các chứng từ. – Phương pháp phân tích: Phương pháp này áp dụng việc tính toán, so sánh số liệu của các phương pháp nêu trên để phân tích sự khác biệt giữa lý luận và thực tiễn. – Phương pháp so sánh: Phương pháp này căn cứ vào những số liệu và các chỉ tiêu so sánh từ đó đưa ra những kết luận về tình hình sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp. – Phương pháp phỏng vấn và quan sát: Phương pháp này áp dụng bằng cách quan sát thực tế quá trình hoạt động của công ty nhằm có được cái nhìn chính xác và thu thập số liệu thích hợp.

  1. Kết cấu của đề tài

Với những yêu cầu trên, kết cấu ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung của đề tài bao gồm 3 chương như sau: Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về kế toán nguyên vật liệu  trong doanh nghiệp xây lắp Chương 2: Thực trạng công tác tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH thương mại và xây lắp điện Minh Hưng Chương 3:Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH thương mại và xây lắp điện Minh Hưng. Do quỹ thời gian thực tập có hạn, bản thân còn thiếu kiến thức thực tế đồng thời kinh nghiệm nghiên cứu còn hạn chế nên luận văn khó tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp chỉ đạo của thầy cô giáo và các anh chị phòng tài chính kế toán của công ty để luận văn của em được hoàn thiện hơn.   CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 1.1. Sự cần thiết phải tổ chức kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp xây lắp 1.1.1. Vị trí và vai trò của nguyên vật liệu trong hoạt động xây lắp * Khái niệm về nguyên liệu, vật liệu Nguyên liệu, vật liệu trong doanh nghiệp là những đối tượng lao động mua ngoài hoặc tự chế dùng cho mục đích kinh doanh của doanh nghiệp. Trong quá trình tham gia vào sản xuất của doanh nghiệp, nguyên vật liệu bị tiêu hao toàn bộ và chuyển toàn bộ giá trị một lần vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí (file Word)

Để xem được nhiều luận văn hơn, các bạn vào : Tải luận văn miễn phí